Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Естония

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Настоящият раздел Ви предоставя информация относно административните и специализираните съдилища в съдебната система на Естония.


Специализирани съдилища

Конституцията на Естония гласи, че създаването на специализирани съдилища със специфична компетентност може да бъде предвидено в законодателството. Създаването на извънредни съдилища обаче е забранено.

В Естония не са създадени специализирани съдилища.

Конституционния съд

Върховният съд изпълнява едновременно функциите на съд от последна инстанция и на конституционен съд.

В качеството си на конституционен съд, Върховният съд:

 • постановява решения по искания за проверка на конституционосъобразността на общоприложимо законодателство или на отказ за издаване на общоприложим законодателен инструмент;
 • постановява решения по искания за проверка на конституционосъобразността на международни договори;
 • постановява решения по искания за становище относно тълкуването на Конституцията в съответствие с правото на Европейския съюз;
 • постановява решения по жалби срещу резолюции на Парламента на Естония, на Съвета на Парламента и на президента на Републиката;
 • постановява решения по искания за обявяване на член на парламента, президента на републиката, канцлера по правосъдието или главния одитор за недееспособен да изпълнява своите задължения за продължителен период от време;
 • постановява решения по искания за прекратяване на пълномощията на член на парламента;
 • взема решение за даване на съгласие на председателя на Riigikogu, изпълняващ функцията на президент на републиката, да свиква извънредни избори в Riigikogu или да откаже да обнародва закон;
 • постановява решения по искания за прекратяване на съществуването на политическа партия;
 • постановява решения по жалби и възразява срещу актове или актове на избирателната комисия или на конкурсната комисия.

Отделни лица не могат да подават искания за проверка за конституционосъобразност.

Данните за връзка с Върховния съд могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд.

Проверката за конституционосъобразност е уредена в Връзката отваря нов прозорецЗакона за съдебния процес за проверка на конституционосъобразността.

Административни съдилища

Административните съдилища, в качеството им на съдилища от първа инстанция, разглеждат административни дела. В Естония те действат в качеството на независими съдебни органи само на първа инстанция.

Решенията на административните съдилища се разглеждат от районните съдилища, в качеството им на съдилища от втора инстанция, въз основа на жалби срещу тези решения.

Компетентността на административните съдилища, процедурата за завеждане на дело в административен съд и правилата за административно производство са установени в Връзката отваря нов прозорецКодекса за административното съдебно производство.

Административни съдилища

В Естония има две административни съдилища: административният съд на Талин и Административният съд на Тарту.

Административните съдилища са разделени на съдебни палати.

Административният съд на Талин се състои от две съдебни палати:

 • Съд на Талин
 • Съд на Пярну (Pärnu Courthouse)

Административният съд на Тарту се състои от две съдебни палати:

 • Съд на Тарту (Tartu)
 • Jõhvi Courthouse

Областни съдилища:

В Естония има две областни съдилища, които изпълняват функциите на съдилища от втора инстанция.

 • Областен съд на Талин (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Областен съд на Тарту (Tartu Ringkonnakohus)

Информация за контакт със съдилищата може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 16/09/2019