Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Estland

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Dette afsnit indeholder oplysninger om forvaltningsdomstole og de særlige domstole i det estiske domstolssystem.


Specialdomstole

I den estiske forfatning er det fastsat, at oprettelsen af særlige domstole med specifikke kompetenceområder kan ske ved lov. Det er ikke muligt at oprette særdomstole.

Der er ikke oprettet specialretter i Estland.

Forfatningsdomstolen

Højesteret fungerer både som øverste appelinstans og som forfatningsdomstol.

Som forfatningsdomstol er det højesterets opgave at:

 • behandle anmodninger om at efterprøve, om generelle love eller et afslag om at udstede sådanne love er i overensstemmelse med forfatningen
 • behandle anmodninger om at efterprøve internationale aftalers overensstemmelse med forfatningen
 • behandle anmodninger om udtalelser om fortolkningen af forfatningen i forhold til EU-lovgivningen
 • behandle anmodninger og klager over beslutninger truffet af det estiske parlament, Parlamentets bestyrelse og republikkens præsident
 • behandle anmodninger om at erklære et medlem af parlamentet, præsidenten, justitskansleren eller rigsrevisoren ude af stand til at varetage sine opgaver i en længere periode
 • behandle anmodninger om indstilling af et parlamentsmedlems myndighed
 • give tilladelse til, at formanden for Riigikogu, der fungerer som Estlands præsident, udskriver ekstraordinært valg til Riigikogu eller afviser at bekendtgøre en lov
 • behandle anmodninger om at bringe et politisk partis aktiviteter til ophør
 • behandle klager og protester mod handlinger eller handlinger, der er foretaget af en valgperson eller af udvælgelseskomitéen.

Enkeltpersoner kan ikke indgive begæring om prøvning ved forfatningsdomstolen.

Kontaktoplysninger for højesteret findes på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted.

Den forfatningsmæssige prøvelse reguleres af Link åbner i nyt vindueloven om revision af forfatningen.

Forvaltningsdomstole

Forvaltningsdomstole er domstole i første instans og behandler forvaltningssager. I Estland fungerer de som uafhængige judicielle myndigheder i første instans.

Forvaltningsdomstolenes afgørelser gennemgås af distriktsdomstolene, i anden instans, på grundlag af appeller af disse afgørelser.

Forvaltningsdomstolenes kompetence, procedurerne for anlæggelse af et søgsmål ved en forvaltningsdomstol og reglerne for sagsbehandlingen ved disse domstole er fastlagt i Link åbner i nyt vindueloven om procedurerne ved forvaltningsdomstolene.

Forvaltningsdomstole

I Estland er der to forvaltningsdomstole: forvaltningsdomstolen i Tallinn og forvaltningsdomstolen i Tartu.

Forvaltningsdomstolene er opdelt i retsbygninger.

Tallinn Forvaltningsdomstol omfatter to retskontorer:

 • Retskontoret i Tallinn
 • Retskontoret i Pärnu

Tartu Forvaltningsdomstol omfatter to retskontorer:

 • Retskontoret i Tartu
 • Retskontoret i Jõhvi

Appeldomstole:

I Estland er der to distriktsdomstole, der fungerer som retter i anden instans.

 • Tallinn Distriktsdomstol
 • Tartu Distriktsdomstol

Kontaktoplysninger for domstolene findes på Link åbner i nyt vinduedomstolenes websted. Der er gratis adgang til databasen.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 16/09/2019