Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Viro

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Tässä osiossa on tietoa hallinto- ja erityistuomioistuimista Viron tuomioistuinjärjestelmässä.


Erityistuomioistuimet

Viron perustuslaissa säädetään, että lain nojalla voidaan perustaa erikoistuomioistuimia, joilla on erityistä toimivaltaa. Tilapäistuomioistuinten perustaminen on kiellettyä.

Virossa ei ole perustettu erikoistuomioistuimia.

Perustuslakituomioistuin

Korkein oikeus (Riigikohus) hoitaa samanaikaisesti ylimmän oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimen ja perustuslakituomioistuimen tehtäviä.

Perustuslakituomioistuimena toimiessaan korkein oikeus

 • antaa ratkaisun sellaisten pyyntöjen johdosta, jotka koskevat yleisesti sovellettavan lainsäädännön perustuslainmukaisuuden tarkistamista tai sen tarkistamista, onko perustuslain mukaista kieltäytyä hyväksymästä yleisesti sovellettavaa lainsäädäntövälinettä
 • antaa ratkaisun sellaisten pyyntöjen johdosta, jotka koskevat kansainvälisten sopimusten perustuslainmukaisuuden tarkistamista
 • antaa ratkaisun sellaisten pyyntöjen johdosta, jotka koskevat lausunnon antamista siitä, miten perustuslakia tulkitaan sovellettaessa Euroopan unionin lainsäädäntöä
 • antaa ratkaisun sellaisten pyyntöjen ja valitusten osalta, jotka koskevat Viron parlamentin, Euroopan parlamentin johtokunnan ja tasavallan presidentin päätöslauselmia
 • antaa ratkaisun sellaisten pyyntöjen johdosta, jotka koskevat Riigikogun jäsenen, tasavallan presidentin, oikeuskanslerin tai valtiontalouden tarkastusviraston johtajan julistamista kykenemättömäksi hoitamaan tehtäviään
 • antaa ratkaisun sellaisten pyyntöjen johdosta, jotka koskevat Riigikogun jäsenen valtuuksien peruuttamista
 • päättää luvan myöntämisestä Riigikogun puhemiehelle, joka toimii tasavallan presidenttinä, pyytää ylimääräisiä vaaleja Riigikogulle tai kieltäytyä vahvistamasta lakia;
 • antaa ratkaisun poliittisen puolueen toiminnan päättämistä koskevien pyyntöjen johdosta
 • antaa ratkaisun sellaisten kantelujen ja mielenosoitusten osalta, jotka koskevat vaalien suorittajan tai valintalautakuntien antamia säädöksiä tai toimia.

Kukaan yksittäinen ihminen ei voi hakea muutosta perustuslain perusteella.

Korkeimman oikeuden yhteystiedot löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivustolta.

Perustuslain tarkistamisesta säädetään perustuslakituomioistuinta koskevassa tuomioistuinkäsittelylaissa ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanConstitutional Review Court).

Hallintotuomioistuimet

Hallintotuomioistuimet ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka käsittelevät hallinnollisia asioita. Ne toimivat riippumattomina oikeusviranomaisina vain ensimmäisessä oikeusasteessa.

Hallintotuomioistuinten päätöksiä käsittelee piirituomioistuimet toisen oikeusasteen tuomioistuimina näitä päätöksiä koskevien muutoksenhakujen perusteella.

Hallintotuomioistuinten toimivalta, menettely kanteen nostamisessa hallintotuomioistuimessa sekä hallinnollisia menettelyjä koskevat säännöt on vahvistettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallintotuomioistuimen menettelysäännöissä.

Hallintotuomioistuimet

Virossa on kaksi hallintotuomioistuinta: tallinnan hallinto-oikeus ja Tarton hallinto-oikeus.

Hallintotuomioistuimet ovat jakautuneet toimimaan useissa eri toimipaikoissa.

Tallinnan hallinto-oikeudella on kaksi toimipaikkaa:

 • Tallinnan oikeustalo
 • Pärnun oikeustalo

Tarton hallinto-oikeudella on kaksi toimipaikkaa:

 • Tarton oikeustalo
 • Jõhvi Courtility

Piirituomioistuimet:

Virossa on kaksi toisen asteen tuomioistuimena toimivaa piirituomioistuinta:

 • Tallinnan piirituomioistuin
 • Tarton piirituomioistuin

Tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinten verkkosivuilla. Yhteystietoihin tutustuminen on ilmaista.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2019