Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Estonsko

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Tento oddíl Vám poskytuje informace o správních a specializovaných soudech v estonském systému soudů.


Specializované soudy

Estonská ústava uvádí, že vytvoření specializovaných soudů se zvláštní příslušností může být stanoveno zákonem. Soudní kolegium je zakázáno.

V Estonsku nebyly vytvořeny žádné specializované soudy.

Působení Ústavního soudu

Nejvyšší soud současně vykonává funkce soudu rozhodujícího o konečném odvolání a soud ústavního přezkumu.

Nejvyšší soud:

 • rozhoduje o tom, aby bylo ověřeno, že právní předpisy s obecnou působností nebo odmítnutí vydat takové právní předpisy jsou v souladu s Ústavou;
 • rozhoduje o ověření souladu mezinárodních dohod s Ústavou;
 • rozhoduje o žádostech o stanovisko k výkladu ústavy ve spojení s právem Evropské unie;
 • rozhoduje o žádostech a stížnostech proti usnesením estonského parlamentu, senátu parlamentu a prezidenta republiky;
 • rozhoduje o žádostech o prohlášení poslance, prezidenta republiky, kancléře pro spravedlnost nebo generálního auditora, aby vykonával své povinnosti po delší dobu;
 • rozhoduje o ukončení mandátu poslance;
 • rozhoduje o udělení souhlasu předsedovi Riigikogu, který vykonává funkci prezidenta republiky, k vyhlášení mimořádných voleb do Riigikogu nebo k odmítnutí vyhlásit zákon;
 • rozhoduje o ukončení činnosti politické strany;
 • rozhoduje o stížnostech a protestech proti aktům nebo aktům přijatým volebním provozovatelem nebo výběrovou komisí.

Žádná osoba nemůže podat žádost o ústavní přezkum.

Kontaktní údaje Nejvyššího soudu lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Ústavní přezkum je upraven zákonem o Ústavním soudu ( Odkaz se otevře v novém okně.Constitutional Review Court).

Správní soudy

Správní soudy jako soudy prvního stupně projednávají správní věci. V Estonsku jednají jako nezávislé justiční orgány pouze v prvním stupni.

Rozhodnutí správního soudu přezkoumává okresní soudy jakožto soudy druhého stupně na základě odvolání proti těmto rozhodnutím.

Pravomoc správních soudů, postup pro podání žaloby u správního soudu a pravidla pro správní řízení jsou stanovena v Odkaz se otevře v novém okně.řádu správního soudu.

Správní soudy

V Estonsku existují dva správní soudy: správní soud v Tallinu a správní soud v Tartu.

Správní soudy jsou rozděleny na soudní kanceláře.

Správní soud v Tallinnu se skládá ze dvou soudkyň:

 • Tallinn Courts
 • Pärnu Courtových

Správní soud v Tartu sestává ze dvou věcí:

 • Tartu Courts
 • Jõhvi Courts

Okresní soudy:

V Estonsku působí dva okresní soudy jako soudy druhého stupně.

 • Okresní soud v Tallinnu
 • Okresní soud v Tartu

Kontaktní údaje pro soudy jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách soudu. Přístup k kontaktním údajům je bezplatný.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019