Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Grčija

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Ta oddelek vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč v Grčiji.


Računsko sodišče

Računsko sodišče, kot je določeno v členu 98 ustave, je vrhovno sodišče z dvojno naravo, ki ima sodne in upravne funkcije. Pri izvajanju svojih upravnih pooblastil ohrani svoj sodni značaj. Sestava Računskega sodišča je podobna sestavi Državnega sveta. Računsko sodišče opravlja svoje naloge na plenarni seji, v treh skupinah in po korakih.

Njegove glavne naloge so:

  • Nadzor izdatkov s strani države in lokalnih organov ali drugih pravnih oseb javnega prava.
  • Revizijo naročil visoke ekonomske vrednosti, s katerimi je država ali oseba, ki je z njo izenačena, izvajalec.
  • Revizija računovodskih izkazov javnih računovodij in lokalnih organov ali drugih oseb javnega prava
  • Mnenje o osnutkih zakonov o pokojninah ali priznavanju službe za dodelitev pravice do pokojnine.
  • Priprava in predložitev poročila parlamentu o stanju in bilanci stanja države
  • Pravdni spori v zvezi z dodelitvijo pokojnin.
  • Odločanje o zadevah v zvezi z odgovornostjo civilnih ali vojaških uradnikov za kakršno koli škodo, povzročeno z naklepom ali malomarnostjo v državi.

Odločitve Računskega sodišča niso predmet nadzora Državnega sveta.

Druga specializirana sodišča

Vojaško sodišče, pomorsko sodišče in gospodarsko sodišče

To so posebna kazenska sodišča. Vsa kazniva dejanja, ki jih stori vojaško osebje v vojski, mornarici ali letalstvu, so (brez izjeme) v pristojnosti navedenih sodišč.

Vrhovno posebno sodišče

Supreme Special Court (vrhovno sodišče) je posebno sodišče, ki ima status ustavnega sodišča v smislu, da je večina sporov v njegovi pristojnosti ustavne narave. Zlasti je določena v členu 100 ustave in ima posebno pristojnost za presojanje veljavnosti parlamentarnih volitev, zasega poslanca ali za odpravo sporov med tremi najvišjimi sodišči v državi. Sodbe ADP so pravnomočne in zato ne morejo biti predmet pritožbe.

Sestavljajo ga predsednik državnega sveta, predsednik vrhovnega sodišča, predsednik Računskega sodišča, štirje državni sveti in štirje uradniki vrhovnega sodišča (ki so imenovani za člane vsaki dve leti).

Sodišču predseduje najstarejši predsednik državnega sveta ali vrhovnega sodišča. Kadar odloča o zadevah v zvezi z odpravo sporov in reševanjem sporov v zvezi z materialno protiustavnostjo ali konceptom formalnega prava, se v sestavo obeh stalnih profesorjev pravnih šol dodata dva redna profesorja pravnih fakultet na grških univerzah.

Specializirano sodišče za obrekovanje

To sodišče je določeno v členu 99 ustave in zakona 693/1977 ter v kazenskih postopkih zoper sodne uradnike. Predsednika državnega sveta sestavljajo predsednik državnega sveta in svetovalec državnega sodišča, vsakec, svetovalec Računskega sodišča, dva redna profesorja pravnih fakultet grških univerz in dva odvetnika (člana vrhovne disciplinske komisije odvetnikov, ki sta imenovana z žrebom).

Posebno sodišče za odgovornost ministrov

To sodišče je določeno v členu 86 ustave.

Šest članov državnega sveta in sedem članov vrhovnega pritožbenega sodišča, ki jih predsednik parlamenta povabi, potem ko so bili preganjani, za vsak posamezen primer ustanovi šest članov državnega sveta in sedem članov vrhovnega sodišča. Sojenje poteka v obliki javne seje parlamenta, vodijo pa ga člani zgoraj navedenih vrhovnih sodišč, ki so morali biti imenovani ali napredovali v obsegu, ki ga imajo pred predložitvijo predloga za pregon. Posebnemu sodišču predseduje najstarejši v razredu članov vrhovnega sodišča, ki so izbrani z žrebom, v primeru članov istega razreda pa najstarejši. Državni tožilec je član državnega tožilstva vrhovnega pritožbenega sodišča, ki se zapolni z namestnikom.

Sodišče je pristojno za obravnavo zadev v zvezi s storitvijo kaznivih dejanj, ki so jih storili člani vlade ali državni sekretarji pri opravljanju svojih dolžnosti, pod pogojem, da mu parlament predloži zadevo.

Posebno sodišče za delovno sodišče

To sodišče je določeno v členu 88 ustave.

Sestavljajo ga člani posebnega sodišča, določenega v členu 99 ustave, ob udeležbi dodatnega rednega učitelja in dodatnega odvetnika.

Pristojen je za reševanje sporov v zvezi z (vsemi vrstami) osebnih prejemkov in pokojnin sodnih uradnikov, kadar bi lahko rešitev zadevnih pravnih vprašanj vplivala na plačo, pokojnino ali davčni položaj širšega kroga oseb.

Pravne zbirke podatkov

Povzetek okvirnega števila sklepov je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknu Računskega sodišča.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuRačunsko sodišče


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 29/09/2020