Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Spanja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

L-Artikolu 117 tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 jipprovdi li l-prinċipju ta’ unità ġudizzjarja huwa l-bażi għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-qrati.


Fi ħdan l-organizzazzjoni ġudizzjarja Spanjola, il-qrati ordinarji huma maqsuma f’erba’ ordnijiet tal-qorti: ċivili, Kriminali, Amministrattiva, tax-Xogħol u tax-Xogħol.

Flimkien mal-erba’ qrati tal-ġurisdizzjoni ordinarja, hija l-ġurisdizzjoni militari, li hija parti integrali mis-sistema ġudizzjarja tal-Istat, li hija esklussivament ir-responsabbiltà tal-qrati militari stabbiliti mil-liġi.

Il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn il-qrati jew it-tribunali ta’ kwalunkwe ordni tal-qorti ta’ ġurisdizzjoni ordinarja u korpi ġudizzjarji militari jiġu riżolti minn Awla Speċjali tal-Qorti Suprema, l-Awla għas-Soluzzjoni tat-Tilwim komposta mill-President tal-Qorti Suprema, żewġ maġistrati tal-Awla tal-Qorti Suprema, u żewġ maġistrati tal-Awla Militari, kollha maħtura mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura.

Il-qrati speċjalizzati jeżistu f’dan il-qasam fi ħdan il-ġurisdizzjoni ordinarja. Pereżempju, il-qrati ta’ vjolenza kontra n-nisa, il-qrati kummerċjali jew il-qrati responsabbli għall-monitoraġġ tal-ħabsijiet jew tal-minorenni.

Il-liġi Organika dwar il-Ġudikatura tipprevedi l-eżistenza tal-qrati speċjalizzati li ġejjin:

TRIBUNALI TAL-KUMMERĊ

Il-qrati Kummerċjali, li bdew joperaw sa mill-1 ta’ Settembru 2004, huma korpi ġudizzjarji speċjalizzati. Huma integrati fil-qrati ċivili.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

B’mod ġenerali, f’kull provinċja, b’ġurisdizzjoni fil-provinċja kollha u li jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fil-kapitali tagħha, ikun hemm qorti waħda jew aktar.

Jistgħu jiġu stabbiliti wkoll f’popolazzjonijiet li mhumiex provinċjali fejn, fir-rigward tal-popolazzjoni, għandha tiġi definita l-eżistenza ta’ ċentri industrijali jew kummerċjali u ta’ attività ekonomika, f’kull każ l-ambitu tal-ġurisdizzjoni tagħhom.

Il-qrati kummerċjali jistgħu jiġu determinati li jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għal żewġ provinċji fl-istess Komunità Awtonoma.

SETGĦAT

Il-qrati kummerċjali għandu jkollhom ġurisdizzjoni biex jittrattaw ma’ kwistjonijiet li jinqalgħu fil-kors ta’ proċeduri ta’ insolvenza skont it-termini tal-liġi tagħha.

Il-qrati kummerċjali għandhom ukoll ikunu konxji ta’ kwalunkwe kwistjoni li taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni ta’ qrati ċivili, fir-rigward ta’, inter alia, azzjonijiet li jinvolvu kompetizzjoni inġusta, proprjetà industrijali, proprjetà intellettwali u reklamar, kif ukoll il-kwistjonijiet kollha trattati f’dik l-ordni taħt ir-regoli li jirregolaw kumpanniji kummerċjali u kooperattivi.

Il-qrati kummerċjali għandu jkollhom ġurisdizzjoni fuq ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi u sentenzi oħra u deċiżjonijiet ta’ arbitraġġ barranin, meta jikkonċernaw materji li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom, sakemm, kif miftiehem fit-Trattati u regoli internazzjonali oħra, l-għarfien tagħhom ma jkunx dovut lil qorti jew tribunal ieħor.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu appelli stabbiliti mil-liġi kontra deċiżjonijiet meħuda fl-ewwel istanza mill-qrati kummerċjali, bl-eċċezzjoni ta’ dawk maħruġa f’każijiet ta’ insolvenza li jsolvu kwistjonijiet ta’ impjieg, b’waħda jew aktar mit-taqsimiet tagħhom ikunu speċjalizzati f’dan ir-rigward, skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

IL-QRATI TAT-TRADE MARKS KOMUNITARJI

Il-qrati għall-Kummerċ tal-Komunità (Juzgados de Marca Comunitaria) huma l-qorti lokali (Juzgados de lo Mercantil) fil-lokalità ta’ Alicante peress li jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni tagħhom biex jisimgħu u jiddeterminaw fl-ewwel istanza u fuq bażi esklussiva dawk it-tilwimiet li huma promossi skont ir-Regolament tal-Kunsill Nru 40/94 tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji.

Fl-eżerċizzju ta’ din il-ġurisdizzjoni, il-qrati għandhom jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għat-territorju nazzjonali kollu u, f’dak ir-rigward, huma għandhom jissejħu qrati tat-trade marks Komunitarji.

Huma integrati fil-qrati ċivili.

Barra minn hekk, is-Sezzjoni jew is-Sezzjonijiet tal-Audiencia Provincial de Alicante (qorti provinċjali ta’ Alicante) li huma speċjalizzati, barra minn hekk, fit-tieni istanza u esklużivament, tal-appelli kollha msemmija fl-Artikolu 101 tar-Regolament Nru 44/2001 40/94 tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea tal-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-Trade Mark Komunitarja u r-Regolament ta’ l-Unjoni Ewropea 6/2002 tat-12 ta’ Diċembru 2001 dwar id-disinji Komunitarji. Fl-eżerċizzju ta’ dik is-setgħa, il-ġurisdizzjoni għandha testendi għat-territorju nazzjonali kollu u, f’dak ir-rigward, għandhom jissejħu trade mark Komunitarja.

IL-QRATI GĦAS-SUPERVIŻJONI FIL-ĦABSIJIET:

Il-qrati tas-sentenzi ta’ ħabs għandu jkollhom il-funzjonijiet ġudizzjarji previsti fil-Liġi Ġenerali dwar sentenzi ta’ ħabs fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja u miżuri ta’ sigurtà, stħarriġ ġudizzjarju tas-setgħat dixxiplinari tal-awtoritajiet tal-ħabs, il-protezzjoni ta’ sentenzi ta’ ħabs u l-benefiċċji ta’ detenuti fil-ħabsijiet u oħrajn. Dawn huma inklużi fl-ordni tal-qorti kriminali.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

F’kull provinċja, fil-qorti kriminali, ser ikun hemm qorti waħda jew aktar f’dik li hi superviżjoni fil-ħabsijiet.

Fil-belt ta’ Madrid, b’ġuriżdizzjoni fi Spanja kollha, se jkun hemm Qorti jew aktar tal-Qrati Ċentrali.

SETGĦAT

Il-qrati tas-sentenzi ta’ ħabs għandu jkollhom il-funzjonijiet ġudizzjarji previsti fil-Liġi Ġenerali dwar sentenzi ta’ ħabs fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta’ sentenzi ta’ kustodja u miżuri ta’ sigurtà, stħarriġ ġudizzjarju tas-setgħat dixxiplinari tal-awtoritajiet tal-ħabs, il-protezzjoni ta’ sentenzi ta’ ħabs u l-benefiċċji ta’ detenuti fil-ħabsijiet u oħrajn.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu l-appelli stabbiliti mil-Liġi kontra d-deċiżjonijiet tal-Qrati tas-Sorveljanza tal-Ħabsijiet tal-Provinċja.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

QRATI TAL-MINORENNI

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

Se jkun hemm wieħed jew aktar Qrati tal-Minorenni f’kull provinċja, b’ġurisdizzjoni matul il-provinċja u s-sede fil-kapitali tagħha.

Fil-belt ta’ Madrid, b’ġuriżdizzjoni fi Spanja kollha, se jkun hemm Qorti Ċentrali għall-minorenni, li se tittratta r-raġunijiet mogħtija mil-leġiżlazzjoni li tirregola r-responsabbiltà kriminali tal-minorenni.

SETGĦAT

Il-qrati għall-Minorenni għandhom ġurisdizzjoni fuq reati mwettqa minn persuni li għandhom’ il fuq minn 14 sena u taħt l-età ta’ 18 sena.

Huwa f’idejn il-qrati tal-minorenni li jwettqu d-dmirijiet stabbiliti fil-liġijiet għal tfal li jkunu wettqu reati kklassifikati mil-liġi bħala reat kriminali, u dawk li, fil-każ ta’ minuri, jagħtuhom il-liġi.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu appelli kontra deċiżjonijiet maħruġa minn qrati tal-minorenni fil-provinċja.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

IL-QRATI GĦALL-VJOLENZA KONTRA N-NISA

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TERRITORJALI

Kull parti se jkollha Qorti waħda jew aktar għall-Vjolenza kontra n-Nisa, ibbażata fuq il-kapital u l-ġurisdizzjoni tagħha fit-territorju kollu tagħha. Huma għandhom jagħmlu l-arranġamenti għall-ħatra tagħhom tal-muniċipalità tas-sede tagħhom.

Il-Gvern, fuq proposta tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura u, fejn xieraq, b’rapport mill-Komunità Awtonoma b’ġurisdizzjoni fil-qasam tal-ġustizzja, jista’ jistabbilixxi permezz ta’ Digriet Irjali li l-Qrati ta’ Vjolenza kontra n-Nisa, determinati li jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għal żewġ partijiet jew aktar fl-istess provinċja.

Il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura jista’ jiddeċiedi, fuq il-bażi ta’ rapport mill-kmamar tal-gvern, li f’dawk il-kostitwenzi fejn xieraq skont l-ammont ta’ xogħol eżistenti, l-għarfien tal-ġurisdizzjoni tal-qrati jaqa’ fuq wieħed mill-Qrati tal-Prim’ Istanza u l-Qorti Kriminali Lokali (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) jew, skont il-każ, struzzjoni.

F’każijiet fejn hemm biss Qorti tal-Prim’ Istanza u Qorti tal-Prim’ Istanza (Juzgado de Primera Instancia), din il-qorti tieħu f’idejha l-għarfien tal-każijiet li fihom il-qrati ta’ vjolenza kontra n-nisa jkollhom ġurisdizzjoni.

Dawn huma inklużi fl-ordni tal-qorti kriminali.

SETGĦAT

Fi proċedimenti kriminali, il-qrati għall-vjolenza kontra n-nisa għandhom, fi kwalunkwe każ, ikunu konxji mill-proċeduri u r-rimedji previsti fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, inkluż:

 • Proċedimenti fir-rigward tar-responsabbiltà kriminali għal reati koperti mit-titoli tal-Kodiċi Penali dwar omiċidju, abort, dannu, ħsara lit-tarbija fil-ġuf, reati kontra l-libertà, reati kontra l-libertà, protezzjoni morali, kontra l-privatezza u d-dritt għal immaġini ta’ vjolenza jew intimidazzjoni, dment li kwalunkwe persuna li hija jew li kienet martu, jew li hija jew li kienet legalment marbuta mal-mara jew is-sieħeb, jew li kienet soġġetta għall-poter, il-protezzjoni jew il-kura tas-saħħa tal-konjuġi jew tas-sieħeb tagħha, fejn kien hemm ukoll att ta’ vjolenza abbażi ta’ sess.
 • Struzzjoni ta’ proċess biex tkun meħtieġa r-responsabbiltà kriminali għal kwalunkwe reat kontra d-drittijiet u d-dmirijiet tal-familja, meta l-vittma tkun waħda mill-persuni identifikati bħala tali fil-paragrafu preċedenti.
 • L-adozzjoni ta’ l-ordnijiet ta’ protezzjoni korrispondenti lill-vittmi, mingħajr preġudizzju għall-poteri konferiti fuq il-Guardia Civil.
 • Mill-għarfien u t-tort ta’ reati minuri li huma assenjati lilhom bil-liġi meta l-vittma tkun waħda mill-persuni identifikati bħala tali fl-ewwel paragrafu.
 • Il-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta’ strumenti ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet kriminali fi ħdan l-Unjoni Ewropea li huma assenjati lilhom mil-liġi.
 • Investigazzjoni fi proċedimenti għall-impożizzjoni ta’ responsabbiltà kriminali għar-reat ta’ ksur previst u punibbli skont l-Artikolu 468 tal-Kodiċi Kriminali, fejn persuna tidħol għar-reat li l-kundanna, miżura ta’ prekawzjoni jew miżura ta’ sigurtà tagħha tkun inkisret jew kienet il-mara tiegħu, jew mara li hija, jew li kienet, marbuta mal-awtur għal relazzjoni simili ta’ affezzjoni, anki mingħajr koabitazzjoni, kif ukoll id-dixxendenti, kemm jekk ikunu jew le tal-konjuġi jew sieħeb, jew ta’ persuni li huma minuri jew persuni bil-kapaċità li jħarrku jew jiġu mħarrka, tutela, kurazija, kollokament jew ħażna de facto tal-konjuġi jew tas-sieħeb/sieħba.

Il-qrati għall-vjolenza kontra n-nisa jistgħu, fl-ordni ċivili fi kwalunkwe każ f’konformità mal-proċeduri u r-rimedji previsti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, ikunu konxji tal-kwistjonijiet li ġejjin, fost oħrajn:

 • Il-liv għall-ġenituri, il-liv tal-maternità u l-paternità.
 • Iż-żwieġ, is-separazzjoni u l-annullament tad-divorzju.
 • Dawk li jikkonċernaw ir-relazzjonijiet paternali.
 • Dawk li għandhom bħala s-suġġett tagħhom l-adozzjoni jew l-emenda tal-miżuri ta’ importanza tal-familja.
 • Dawk li jirrigwardaw esklużivament il-kustodja tat-tfal jew tat-tfal jew il-manteniment mitlub minn ġenitur wieħed kontra l-ieħor f’isem it-tfal u l-bniet minuri.
 • Dawk li jikkonċernaw il-ħtieġa għal qbil fl-adozzjoni.
 • Dawk ta’ oppożizzjoni għal deċiżjonijiet amministrattivi fil-qasam tal-protezzjoni tat-tfal.

Il-qrati dwar il-Vjolenza kontra n-Nisa għandu jkollhom kompetenza ċivili esklussiva u esklussiva meta l-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati fl-istess ħin:

 • Proċeduri ċivili fir-rigward ta’ kwalunkwe waħda mill-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu preċedenti.
 • Kwalunkwe waħda mill-partijiet għall-proċedimenti ċivili tkun il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza sessista;
 • Kwalunkwe parti fi proċedimenti ċivili għandha tiġi akkużata bħala awtur, provokatur jew kooperattiva kif meħtieġ fit-twettiq ta’ atti ta’ vjolenza sessista.
 • Li l-imħallef li jittratta l-vjolenza kontra n-nisa beda proċedimenti kriminali għal reat jew imġiba ħażina abbażi ta’ att ta’ vjolenza fuq in-nisa, jew ġiet adottata ordni biex tiġi protetta vittma ta’ vjolenza sessista.

Fejn il-qorti ssib li l-atti miġjuba għall-għarfien tagħha, b’mod magħruf sew, ma jikkostitwixxux espressjoni ta’ vjolenza sessista, l-applikazzjoni tista’ tiġi miċħuda b’referenza għall-qorti kompetenti.

F’dawn il-każijiet kollha l-medjazzjoni hija pprojbita jew ipprojbita.

RIŻORSI

Il-qrati Provinċjali għandhom jisimgħu l-appelli stabbiliti mil-Liġi kontra d-deċiżjonijiet tal-Qrati dwar il-Vjolenza Kontra n-Nisa tal-Provinċja.

Ir-rimedji l-oħra previsti mil-LOPJ jistgħu jiġu stabbiliti.

KORPI SPEĊJALIZZATI MILL-KUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA

Fi Spanja, il-qrati speċjalizzati, li ma għandhom l-ebda effett fuq il-prinċipju tal-unità ġudizzjarja meta jiġu integrati fil-ħames ordnijiet, jistgħu jiġu stabbiliti mhux biss minħabba li huma maħluqa mil-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura speċifikament, kif inhu l-każ tal-qrati tad-dritt kummerċjali, dawk tat-tfal jew il-vjolenza kontra n-nisa, iżda jistgħu jkunu wkoll ir-riżultat ta’ speċjalizzazzjoni skont l-artikolu. 98 tas-sentenza msemmija hawn fuq twettqet mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, kif inhu l-każ fil-Qrati tal-Familja (Juzgados de Familia), il- “Qrati għall-Infurzar Ipotekarju” (“Qrati tal-Eżekuzzjoni ta’ Hipotecaria”) jew qrati nazzjonali.

Qrati speċjalizzati oħra

It-Titolu VI tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 huwa ddedikat lill-Ġudikatura, li jistabbilixxi fl-Artikolu 117 tiegħu li l-prinċipju ta’ unità ġudizzjarja huwa l-bażi għall-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-qrati.

Dan il-prinċipju huwa rifless fl-eżistenza ta’ ġurisdizzjoni unika, magħmula minn korp wieħed ta’ mħallfin u mħallfin li jikkostitwixxu qrati ordinarji.

Il-Kostituzzjoni Spanjola tiddikjara li l-Ġustizzja toħroġ min-nies u hija amministrata f’isem ir-Re mill-Imħallfin u l-Maġistrati tal-Ġudikatura, indipendenti, li tista’ titneħħa, responsabbli u soġġetta biss għall-istat tad-dritt.

L-imħallfin u l-imħallfin anzjani ma jistgħux jiġu separati, sospiżi, trasferiti jew irtirati, iżda abbażi ta’ waħda mill-kawżi u soġġetti għall-garanziji previsti mil-liġi.

L-eżerċizzju tas-setgħa ġudizzjarja f’kull tip ta’ proċedimenti, imħallfin u proċedimenti ta’ eżekuzzjoni ta’ proċedimenti fil-qrati, huwa r-responsabbiltà esklużiva tal-qrati stabbiliti mil-liġi, skont ir-regoli dwar il-ġurisdizzjoni u l-proċedura li huma jistabbilixxu.

Il-qrati u t-tribunali m’għandhomx iwettqu funzjonijiet oħra ħlief dawk tal-marki u dawk espressament assenjati lilhom mil-liġi bħala garanzija ta’ kwalunkwe dritt.

Minbarra l-ġudikatura, il-Kostituzzjoni nnifisha tipprevedi l-eżistenza ta’ żewġ korpi kostituzzjonali msemmija bħala l-qrati. Dawn huma organi li huma kompletament indipendenti u imparzjali u huma suġġetti biss għall-istat tad-dritt.

Dawn il-korpi kostituzzjonali huma l-Qorti Kostituzzjonali u l-Qorti tal-Awdituri.

IL-QORTI KOSTITUZZJONALI

Il-Qorti Kostituzzjonali Spanjola hija stabbilita bħala korp li jinsab barra mill-ġudikatura.

Huwa l-interpretu suprem tal-Kostituzzjoni, indipendenti mill-korpi kostituzzjonali l-oħra u huwa suġġett biss għall-Kostituzzjoni u għal-Liġi Organika tagħha.

Hija hija unika fl-ordni tagħha u testendi l-ġurisdizzjoni tagħha għat-territorju nazzjonali kollu.

KOMPOŻIZZJONI

Din tikkonsisti minn 12 membri maħtura mir-Re, li erbgħa minnhom fuq il-proposta tal-Kungress, b’maġġoranza ta’ tlieta minn ħamsa tal-membri tagħha; erbgħa fuq proposta tas-Senat, bl-istess maġġoranza; tnejn dwar il-proposta tal-Gvern u tnejn dwar il-proposta tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, inkluż President u Viċi President.

SETGĦAT

It-Tribunal Kostituzzjonali għandu jinstema’ fil-każijiet u bil-mod preskritt mil-liġi, inter alia:

 • L-appell u l-kwistjoni ta’ antikostituzzjonalità kontra Liġijiet, dispożizzjonijiet normattivi jew atti b’forza tal-liġi.
 • Azzjoni għal ksur tad-drittijiet u l-libertajiet pubbliċi elenkati fl-Artikolu 53. 2 tal-Kostituzzjoni.
 • Kawżi dwar raġunijiet ta’ kompetizzjoni bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi jew bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi.
 • Tilwim bejn l-organi kostituzzjonali tal-Istat.
 • Id-dikjarazzjoni dwar il-kostituzzjonalità tat-trattati internazzjonali.

Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kostituzzjonali

IL-QORTI TAL-AWDITURI

Il-Qorti ta’ l-Awdituri hija l-korp suprem ta’ verifika tal-kontijiet u tal-ġestjoni ekonomika ta’ l-Istat, kif ukoll tas-settur pubbliku.

Mingħajr preġudizzju għall-ġurisdizzjoni tagħha stess, hija titqiegħed f’orbita tal-leġiżlatura dipendenti b’mod dirett mill-Cortes Generales.

KOMPOŻIZZJONI

Hemm 12-il membru, membri tal-Bord ta’ Verifika, sitt membri maħtura mill-Congreso de los Diputados u sitta mis-Senat intitolati għall-prinċipji ta’ indipendenza, pożizzjoni fissa u inkompatibilitajiet, kif ukoll l-imħallfin.

KOMPITI

Il-Qorti ta’ l-Awdituri hija assenjata żewġ funzjonijiet:

 • Il-funzjoni ta’ awditjar, ikkaratterizzata li hija esterna, permanenti u konsuma, hija li jiġi vverifikat jekk l-attività ekonomika u finanzjarja tas-settur pubbliku tikkonformax mal-prinċipji ta’ legalità, ta’ effiċjenza u ta’ ekonomija.
 • Il-funzjoni ġudizzjarja tikkonsisti fi proċedimenti fir-rigward tar-responsabbiltà tal-kontijiet imġarrba minn dawk li huma responsabbli għall-ġestjoni ta’ proprjetà pubblika, fondi jew assi, bil-għan li jiġi indennizzat il-fondi pubbliċi affettwati b’miżapproprjazzjoni, skorrett, inkomplet jew ta’ nuqqas ta’ ġustifikazzjoni jew minħabba kawżi jew imġiba oħra.

Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti ta’ l-Awdituri.

IL-QRATI KONSWETUDINARJI

Huma rikonoxxuti fl-Artikolu 125 tal-Kostituzzjoni bħala waħda mill-forom ta’ parteċipazzjoni pubblika fl-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.

L-Artikolu 19 tal-Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder Judicial) jirrikonoxxi l-qrati abitwali ta’ Aguas de la Vega Valencia u l-Kunsill ta’ Buenos Aires. It-tnejn huma entitajiet legali konswetudinarji għall-ġestjoni tal-ilma.

Mill-2009, dawn iż-żewġ qrati abitwali Spanjoli tqiegħdu fuq il-lista rappreżentattiva tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli tal-Umanità u huma prova ħajja tal-abbiltà tal-gruppi umani li jorganizzaw sistemi kumplessi b’mod demokratiku mill-bażi soċjali.

IL-QORTI TA’ L-ILMIJIET TA’ VEGA DE VALENCIA

Hija l-aktar istituzzjoni għolja tal-ġustizzja fl-Ewropa.

Se jaġixxi fiż-żona territorjali ta’ Valenzja.

Dan jikkonsisti fi tmien rappreżentanti eletti demokratikament mill-irrigazzjoni fir-reġjun ta’ Huerta Valencia u li s-setgħat tagħhom huma d-distribuzzjoni ekwa ta’ ilma bejn is-sidien differenti ta’ art agrikola, ir-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet ta’ fatt li nqalgħu bejn l-irrigazzjoni u l-impożizzjoni tal-penali korrispondenti għal ksur kontra l-Ordinanzi ta’ Irrigazzjoni.

IL-KUNSILL TA’ L-IRĠIEL

Il-Bord ta’ Buenos Aires ta’ Irġiel huwa istituzzjoni legali ta’ oriġini medjevali li hija istituzzjonalizzata u rregolata legalment fl-1849 bħala l-Qorti Suprema tal-Ġustizzja ta’ Huerta de Murcia. Il-Kunsill huwa magħmul minn President, Segretarju u ħames Membri.

Il-Kunsill ta’ Buenos días ta’ Murcia jilqa’ b’sodisfazzjon is-seduta ta’ smigħ tiegħu f’kull nhar ta’ Ħamis fis-Sala tal-Muniċipju u għal kull seduta ta’ smigħ waqt is-seduta jew l-aktar tard matul is-seduta li jmiss. Ir-riżoluzzjonijiet jinħarġu b’vot ta’ maġġoranza, iżda fil-każ ta’ voti ndaqs, il-vot tal-President jiġi deċiż. Is-sanzjonijiet li jirriżultaw mis-sistema tal-ġustizzja tal-Kunsill ta’ Buenos medika rġiel huma ta’ natura esklużiva. Id-deċiżjonijiet maħruġa minn din il-qorti saru definittivi, infurzabbli u infurzabbli.

Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill Tajba tal-Irġiel.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA TA’ SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-QORTI KOSTITUZZJONALI TA’ SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-QORTI TA’ L-AWDITURI TA’ SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIL-QRATI KONSWETUDINARJI SPANJOLI


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019