Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Spanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-Artikolu 117 tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 jistabbilixxi l-prinċipju tal-unità ġurisdizzjonali bbażata fuq l-organizzazzjoni u l-operat tal-Qrati.

Taħt is-sistema legali Spanjola, il-ġurisdizzjoni ordinarja hija maqsuma f’ħames oqsma tal-liġi: ċivili, kriminali, amministrattiv, soċjali u militari.

Fi Spanja ma teżistix sistema ta’ qrati straordinarji; madankollu, nistgħu nissottolinjaw li, minn fost is-sistemi ġurisdizzjonali msemmija, inħolqu Qrati speċjali bbażati fuq is-suġġett. Pereżempju, qrati li jittrattaw il-vjolenza kontra n-nisa, qrati bi dmirijiet speċjali fil-kwistjoni tal-għoti ta’ sentenzi kriminali u qrati tal-minorenni. Dawn il-qrati jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ordinarja iżda għandhom speċjalizzazzjoni bbażata fuq is-suġġett.


Qrati speċjalizzati

Il-Ley orgánica del Poder Judicial [Liġi Organika dwar il-Ġudikatura] tipprovdi għall-eżistenza tal-qrati speċjalizzati li ġejjin:

IL-QRATI KUMMERĊJALI

Il-Qrati Kummerċjali, li ilhom jaħdmu mill-1 ta’ Settembru 2004, huma organi legali speċjalizzati. Huma jagħmlu parti mis-sistema legali ċivili.

FIRXA TERRITORJALI

B’mod ġenerali, f’kull provinċja, b’ġurisdizzjoni madwar il-provinċja u l-bażi tagħha fil-kapitali tal-provinċja, se jkun hemm qorti kummerċjali waħda jew aktar.

Huma jistgħu jiġu stabbiliti wkoll fi bliet oħra li ma jkunux il-kapitali tal-provinċja meta l-ħtiġijiet tan-nies, l-eżistenza ta’ ċentri industrijali jew kummerċjali u l-attività ekonomika jitolbu dan, bil-firxa tal-ġurisdizzjoni tagħhom tiġi stabbilita f’kull każ.

Jistgħu jitwaqqfu qrati kummerċjali li jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom f’żewġ provinċji jew aktar fl-istess komunità awtonoma.

OQSMA TA’ ĠURISDIZZJONI

Il-qrati kummerċjali jisimgħu każijiet li jinqalgħu b’rabta ma’ kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni, fil-kundizzjonijiet speċifikati fil-liġi li tirregolahom.

Il-qrati kummerċjali jisimgħu wkoll kwistjonijiet li jaqgħu fil-qasam ta’ ġurisdizzjoni tas-sistema ġurisdizzjonali ċivili, fost l-oħrajn fir-rigward ta’ talbiet li fihom id-drittijiet ta’ azzjoni jiġu eżerċitati fir-rigward ta’ kompetizzjoni mhix ġusta, proprjetà industrijali, proprjetà intellettwali u reklamar, kif ukoll dawk il-kwistjonijiet kollha li, f’din is-sistema ġurisdizzjonali, jippromwovu l-ambitu tar-regoli regolatorji tal-kumpaniji u l-kooperattivi kummerċjali.

Il-qrati kummerċjali għandhom ġurisdizzjoni sabiex jirrikonoxxu u jinfurzaw sentenzi barranin u deċiżjonijiet oħra legali u tal-arbitraġġ, meta dawn ikunu jirrigwardaw kwistjonijiet fil-qasam tal-ġurisdizzjoni tagħhom, sakemm ma jkunux iridu jinstemgħu minn qorti oħra f’konformità ma’ trattati internazzjonali u regoli oħra.

APPELLI

Il-Qrati Provinċjali jisimgħu l-appelli li l-liġi tistabbilixxi kontra sentenzi mogħtija fl-ewwel istanza mill-qrati kummerċjali, bl-eċċezzjoni ta’ dawk maħruġa f’każijiet ta’ insolvenza li jsolvu kwistjonijiet relatati max-xogħol, li għalihom waħda jew aktar mis-Sezzjonijiet tagħha trid tkun speċjalizzata, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 98 tal-Ley Orgánica del Poder Judicial [Liġi Organika dwar il-Ġudikatura].

Jistgħu jitressqu appelli oħra kif stabbilit mil-LOPJ (Liġi Organika dwar il-Ġudikatura] f’dawk il-każijiet speċifikati fiha.

IL-QRATI TAT-TRADEMARK KOMUNITARJA

Il-Juzgados de Marca Comunitaria [Qrati tat-Trademark Komunitarja] huma l-Qrati Kummerċjali għaż-żona ta’ Alicante sakemm huma jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni tagħhom sabiex jisimgħu esklussivament u fl-ewwel istanza dawk il-każijiet kollha li jinġiebu taħt id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill nru. 40/94, tal-20 ta’ Diċembru 1993, dwar it-trademark komunitarja, u r-Regolament tal-Kunsill nru. 6/2002, tat-12 ta’ Diċembru 2001, dwar id-disinji komunitarji.

Fl-eżerċizzju ta’ din il-ġurisdizzjoni, il-qrati msemmija jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għat-territorju nazzjonali kollu.

Huma jagħmlu parti mis-sistema ġurisdizzjonali ċivili.

Barra minn hekk, is-Sezzjoni jew Sezzjonijiet speċjalizzati tal-Qorti Nazzjonali Ogħla ta’ Alicante tisma’ wkoll, b’mod esklussiv u fit-tieni istanza, dawk l-appelli kollha li hemm referenza għalihom fl-artikolu 101 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) numru 40/94, tal-20 ta’ Diċembru 1993, dwar it-Trademark Komunitarja, u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 6/2002, tat-12 ta’ Diċembru 2001, dwar id-Disinji Komunitarji. Fl-eżerċizzju ta’ din il-ġurisdizzjoni, huma jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom għat-territorju nazzjonali kollu u għal dawk il-finijiet biss jissejħu Qrati tat-Trademark Komunitarja.

QRATI BI DMIRIJIET SPEĊJALI FIL-KWISTJONI TAL-GĦOTI TA’ SENTENZI KRIMINALI:

Il-Juzgados de Vigilancia Penitenciaria [qrati bi dmirijiet speċjali fil-kwistjoni tal-għoti ta’ sentenzi kriminali] għandhom ir-rwoli ġurisdizzjonali stipulati fil-Ley General Penitenciaria [liġi ġenerali dwar l-għoti ta’ sentenzi kriminali] fil-kwistjoni tal-infurzar ta’ sentenzi ta’ kustodja u miżuri tas-sigurtà, il-kontroll ġurisdizzjonali fuq il-poter dixxiplinarju tal-awtoritajiet li jagħtu sentenzi kriminali, li tkopri d-drittijiet u l-benefiċċji tal-ħabsin u kwistjonijiet oħra kif speċifikati mil-Liġi. Huma jagħmlu parti mis-sistema ġurisdizzjonali kriminali.

LIMITI TERRITORJALI

F’kull provinċja, u fi ħdan is-sistema ġurisdizzjonali kriminali, hemm qorti waħda jew aktar bi dmirijiet speċjali fil-kwistjoni tal-għoti ta’ sentenzi kriminali.

Fil-belt ta’ Madrid, b’ġurisdizzjoni għal Spanja kollha, hemm Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria [qorti ċentrali bi dmirijiet speċjali fil-kwistjoni tal-għoti tas-sentenzi kriminali] waħda jew aktar.

OQSMA TA’ ĠURISDIZZJONI

Il-qrati bi dmirijiet speċjali fil-kwistjoni tal-għoti ta’ sentenzi kriminali għandhom ir-rwoli ġurisdizzjonali tagħhom stipulati fil-liġi ġenerali dwar l-għoti ta’ sentenzi kriminali fil-kwistjoni tal-infurzar ta’ sentenzi ta’ kustodja u miżuri ta’ sigurtà, il-kontroll ġurisdizzjonali fuq il-poter dixxiplinarju tal-awtoritajiet li jagħtu s-sentenzi, li tkopri d-drittijiet u l-benefiċċji tal-ħabsin u kwistjonijiet oħra kif speċifikati mil-Liġi.

APPELLI

Il-Qrati Provinċjali jisimgħu l-appelli stabbiliti bil-Liġi kontra deċiżjonijiet mogħtija mill-qrati provinċjali bi dmirijiet speċjali fil-kwistjoni tal-għoti ta’ sentenzi kriminali.

L-appelli l-oħra previsti fil-LOPJ jistgħu jitressqu f’dawk il-każijiet stabbiliti fil-LOPJ.

IL-JUZGADOS DE MENORES [QRATI TAL-MINORENNI]

LIMITI TERRITORJALI

F’kull provinċja, b’ġurisdizzjoni madwar il-provinċja kollha u l-bażi tagħha fil-kapitali tal-provinċja, hemm Qorti waħda jew aktar tal-Minorenni.

Fil-belt ta’ Madrid, b’ġurisdizzjoni għal Spanja kollha, hemm Juzgado Central de Menores [Qorti Ċentrali tal-Minorenni], li tisma’ dawk il-każijiet assenjati lilha mil-leġislazzjoni li tirregola r-responsabbiltà kriminali tal-minorenni.

OQSMA TA’ ĠURISDIZZJONI

Il-Qrati tal-Minorenni għandhom ġurisdizzjoni sabiex jisimgħu reati u offiżi żgħar imwettqa minn persuni ta’ bejn 14 u 18-il sena.

L-Imħallfin fil-Qrati tal-Minorenni jridu jwettqu r-rwoli stipulati fil-liġijiet dwar minorenni li jkunu wettqu azzjonijiet klassifikati mil-liġi bħala reat jew offiża żgħira u tali azzjonijiet oħra li, bħal fir-rigward tal-minuri, huma assenjati lilhom mil-liġi.

APPELLI

Il-Qrati Provinċjali jisimgħu l-appelli stabbiliti bil-Liġi kontra deċiżjonijiet mogħtija mill-Qrati provinċjali tal-Minorenni.

L-appelli l-oħra previsti fil-LOPJ jistgħu jitressqu f’dawk il-każijiet stabbiliti fil-LOPJ.

 

QRATI LI JITTRATTAW IL-VJOLENZA KONTRA N-NISA

LIMITI TERRITORJALI

F’kull distrett hemm Juzgados de Violencia sobre la Mujer [Qorti li tittratta l-Vjolenza kontra n-Nisa] waħda jew aktar, ibbażati fil-kapitali tad-distrett u b’ġurisdizzjoni madwar it-territorju kollu. Huma jieħdu isimhom mill-isem tal-muniċipalità fejn ikunu bbażati.

Fid-distretti legali fejn ikun hemm biss Juzgado de Primera Instancia e Instrucción [Qorti tal-Prim Istanza u Investigazzjoni Preliminari], se tkun din il-qorti li tisma’ l-kwistjonijiet li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-Qrati li jittrattaw il-vjolenza kontra n-nisa.

Huma jagħmlu parti mis-sistema ġurisdizzjonali kriminali.

OQSMA TA’ ĠURISDIZZJONI

Taħt is-sistema kriminali, il-Qrati li jittrattaw il-Vjolenza kontra n-Nisa jisimgħu, f’kull każ skont il-proċeduri u l-appelli previsti fil-Ley de Enjuiciamiento Criminal [Kodiċi tal-Proċedura Kriminali], il-kwistjonijiet li ġejjin, fost l-oħrajn:

 • L-investigazzjoni ta’ klejms ta’ responsabbiltà kriminali li jirriżultaw minn reati kontenuti fit-titoli tal-Kodiċi Kriminali b’rabta mal-omiċidju, abort, korriment, korriment lil fetu, tiċħid tal-libertà, reati kontra l-integrità morali, reati sesswali jew kwalunkwe reat ieħor imwettaq bi vjolenza jew intimidazzjoni, fejn dawn ikunu twettqu kontra persuna li tkun jew li kienet il-mara tagħhom, jew mara li tkun jew li kienet marbuta mat-trasgressur b’relazzjoni emozzjonali komparabbli, anki mingħajr ma kienu jgħixu flimkien, kif ukoll dawk imwettqa fuq id-dixxendenti, tat-trasgressur jew tal-mara jew tas-sieħba li tikkoabita, jew fuq il-minorenni jew id-diżabbli li jgħixu mat-trasgressur jew soġġetti għas-setgħa, protezzjoni, tutela, kura jew ħarsien de facto tal-mara jew tas-sieħba li tikkoabita, inkluż fejn ikun seħħ att ta’ vjolenza bbażat fuq is-sess tal-persuna.
 • L-investigazzjoni ta’ klejms ta’ responsabbiltà kriminali li jirriżultaw minn kwalunkwe offiża kontra d-drittijiet u d-dmirijiet tal-familja, meta l-vittma tkun xi waħda mill-persuni indikati bħala tali fil-paragrafu preċedenti.
 • Il-ħruġ tal-ordnijiet rilevanti ta’ protezzjoni lill-vittmi, mingħajr preġudizzju għall-oqsma ta’ ġurisdizzjoni attribwiti lill-Qorti tad-Dmir.

Il-qrati li jittrattaw il-Vjolenza kontra n-Nisa jistgħu jisimgħu taħt is-sistema ċivili, f’kull każ skont il-proċeduri u l-appelli previsti fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, il-kwistjonijiet li ġejjin, fost l-oħrajn:

 • Il-parentela, il-maternità u l-paternità.
 • L-annullament taż-żwieġ, is-separazzjoni u d-divorzju.
 • Dawk li jirrigwardaw ir-relazzjonijiet bejn il-missier u t-tfal.
 • Dawk li jirrigwardaw il-ħtieġa għall-approvazzjoni tal-adozzjonijiet.

Il-qrati li jittrattaw il-vjolenza kontra n-nisa għandhom ġurisdizzjoni esklużiva u esklużjonarja taħt is-sistema ċivili meta l-kundizzjonijiet li ġejjin iseħħu fl-istess ħin:

 • Fil-każ ta’ proċess ċivili li jirrigwarda xi wieħed mis-suġġetti speċifikati fil-paragrafu preċedenti.
 • Meta xi waħda mill-partijiet fil-proċeduri ċivili tkun il-vittma ta’ atti ta’ vjolenza abbażi tas-sess tal-persuna.
 • Meta xi waħda mill-partijiet fil-proċeduri ċivili tkun mixlija li hija l-perpetratur, l-instigatur jew il-kompliċi neċessarju għat-twettiq ta’ atti ta’ vjolenza bbażati fuq is-sess tal-persuna.
 • Meta quddiem il-Qrati li jittrattaw il-vjolenza kontra n-nisa jkunu tressqu azzjonijiet kriminali fir-rigward ta’ reati jew offiżi żgħar li jirriżultaw minn att ta’ vjolenza kontra n-nisa, jew tkun inħarġet ordni ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ vittma ta’ vjolenza bbażata fuq is-sess tal-persuna.

Meta l-Imħallef jiddeċiedi li l-azzjonijiet li jkun ġie infurmat bihom, fil-pubbliku, ma jikkostitwux espressjoni ta’ vjolenza bbażata fuq is-sess tal-persuna, huwa jista’ jiċħad it-talba, billi jirreferiha lill-organu legali rilevanti.

F’dawn il-każijiet mhijiex permessa medjazzjoni.

APPELLI

Il-Qrati Provinċjali jisimgħu l-appelli previsti mil-Liġi kontra sentenzi mogħtija minn Qrati Provinċjali li jittrattaw il-Vjolenza kontra n-Nisa.

Appelli oħra jistgħu jitressqu kif ipprovdut mil-LOPJ f’dawk il-każijiet speċifikati fiha.

KORPI SPEĊJALIZZATI BI QBIL TAL-KUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA

Fi Spanja, mingħajr ebda effett fuq il-prinċipju tal-unità ġurisdizzjonali billi jkunu parti mill-ħames sistemi ġurisdizzjonali, jistgħu jitwaqqfu qrati speċjalizzati mhux biss billi jkunu maħluqa speċifikament bil-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, bħalma huwa l-każ tal-Qrati Kummerċjali, il-Qrati tal-Minorenni jew il-Qrati li jittrattaw il-Vjolenza kontra n-Nisa, iżda jistgħu jkunu wkoll ir-riżultat tal-ispeċjalizzazzjoni magħmula mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura skont l-artikolu 98 tiegħu, bħal fil-każ tal-Juzgados de Familia [qrati tal-familja], il-Juzgados de Ejecución Hipotecaria [qrati għall-infurzar tal-ipoteki] jew il-Juzgados de Ejecutorias [qrati tal-infurzar].

Qrati speċjali oħra

L-Artikolu 117 tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 jistabbilixxi l-prinċipju tal-unità ġurisdizzjonali li hija l-bażi għall-organizzazzjoni u l-operat tal-Qrati.

Dan il-prinċipju huwa espress fl-eżistenza ta’ ġurisdizzjoni waħda, magħmula minn korp waħdieni ta’ mħallfin u maġistrati li jiffurmaw il-Qrati Ordinarji.

Madankollu, il-Kostituzzjoni nnifisha tipprovdi għall-eżistenza ta’ sensiela ta’ Qrati speċjali. Dawn huma korpi li jgawdu indipendenza u imparzjalità sħiħa u huma suġġetti kompletament għar-regoli tal-liġi.

Dawn il-Qrati huma:

IL-QORTI KOSTITUZZJONALI

Il-Qorti Kostituzzjonali Spanjola hija deskritta bħala organu li jinsab barra l-Ġudikatura ordinarja, iżda dotata b’karatteristiċi ġurisdizzjonali (artikolu 159 tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978).

Hija l-interpretu suprem tal-Kostituzzjoni, indipendenti, unika fis-sistema tagħha u l-ġurisdizzjoni tagħha testendi għat-territorju nazzjonali kollu.

KOMPOŻIZZJONI

Hija magħmula minn tnax-il maġistrat maħtura mir-Re, li erbgħa minnhom huma proposti mill-Kungress, b’maġġoranza ta’ 3/5 tal-membri tiegħu; erbgħa huma proposti mis-Senat, bl-istess maġġoranza; tnejn huma proposti mill-Gvern u tnejn mill-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, u huma jeleġġu president u viċi president minn fosthom.

OQSMA TA’ ĠURISDIZZJONI

Il-Qorti Kostituzzjonali tisma’ każijiet bil-manjiera u kif determinat mil-liġi, fosthom:

 • Appelli fuq kwistjonijiet ta’ nuqqas ta’ kostituzzjonalità kontra Liġijiet, dispożizzjonijiet jew atti regolatorji bis-saħħa tal-Liġi.
 • Appelli li jirrigwardaw il-vjolazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ċivili kif elenkati fl-artikolu 53.2 tal-Kostituzzjoni.
 • Tilwimiet kostituzzjonali dwar kompetizzjoni bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi jew tilwimiet bejn il-Komunitajiet Awtonomi nfushom.
 • Tilwimiet bejn il-korpi kostituzzjonali tal-Istat.
 • Dikjarazzjonijiet dwar il-kostituzzjonalità tat-Trattati Internazzjonali.

Għal aktar informazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kostituzzjonali

IL-QORTI TAL-VERIFIKA

It-Tribunal de Cuentas [Qorti tal-Verifika] huwa l-organu fiskali suprem għall-kontijiet u l-ġestjoni ekonomika tal-Istat u s-Settur Pubbliku.

Mingħajr preġudizzju għall-ġurisdizzjoni tagħha stess, il-Qorti tal-Verifika taqa’ fl-isfera tal-Poter Leġislattiv u taqa’ direttament taħt il-Cortes Generales.

KOMPOŻIZZJONI

Hija magħmula minn tnax-il membru, Consejeros de Cuentas [awdituri], li sitta minnhom huma maħtura mill-Kungress tad-Deputati u sitta huma maħtura mis-Senat, u huma jgawdu l-prinċipji tal-indipendenza, il-permanenza tal-mandat u l-inkompatibilitajiet, bl-istess mod bħall-imħallfin.

FUNZJONIJIET

Il-Qorti tal-Verifika hija assenjata żewġ funzjonijiet:

 • Il-funzjoni fiskali, ikkaratterizzata mill-fatt illi hija esterna, permanenti u konsumatriċi, tikkonsisti fil-verifika ta’ jekk l-attività ekonomika-finanzjarja tas-settur pubbliku tissodisfax il-kriterji tal-legalità, l-effiċjenza u l-ekonomija.
 • Il-funzjoni ġurisdizzjonali mhi xejn għajr il-proċess ta’ responsabbiltà fiskali li jassumi min huwa responsabbli għall-immaniġġjar ta’ proprjetà, ġid jew effetti pubbliċi, u hija maħsuba sabiex tikkumpensa fondi pubbliċi li tkun saritilhom ħsara bi tbagħbis, azzjonijiet inkorretti, inkompleti jew mhux ġustifikati, jew b’kawżi jew azzjonijiet oħra.

Għal aktar informazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-Verifika.

QRATI TAL-LIĠI MSEJSA FUQ ID-DRAWWA

L-Artikolu 125 tal-Kostituzzjoni jirrikonoxxi lil dawn bħala wieħed mill-mezzi ta’ parteċipazzjoni pubblika fl-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.

L-Artikolu 19 tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura jirrikonoxxi bħala Qrati tal-Liġi msejsa fuq id-Drawwa lit-Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia [qorti li tirregola l-ilma fiż-żona tal-pjanura ta’ Valencia] u l-Consejo de Hombres Buenos de Murcia [kunsill tal-irġiel tajba ta’ Murcia].

IL-QORTI LI TIRREGOLA L-ILMA FIŻ-ŻONA TAL-PJANURA TA’ VALENCIA

Taġixxi fil-limiti territorjali ta’ Valencia.

Hija tikkonsisti fi tmien sindakati ta’ ħaddiema fil-biedja eletti demokratikament mill-ġesturi tal-Huerta Valenciana [reġjun fertili ta’ Valencia] u l-oqsma ta’ ġurisdizzjoni tagħha huma t-tqassim ekwu tal-ilma bejn id-diversi sidien tal-artijiet agrikoli, is-soluzzjoni ta’ kwistjonijiet fattwali bejn il-ġesturi nfushom u l-impożizzjoni tas-sanzjonijiet rilevanti għall-ksur tar-Regolamenti dwar l-Irrigazzjoni.

IL-KUNSILL TAL-IRĠIEL TAJBA TA’ MURCIA

Il-Kunsill tal-Irġiel Tajba ġie istituzzjonalizzat u rregolat mill-1849 bħala l-organu suprem għall-Ġustizzja fiż-żona fertili ta’ Murcia. Il-Kunsill huwa ffurmat minn President, Segretarju u ħames Membri.

Il-Kunsill tal-Irġiel Tajba ta’ Murcia jagħmel is-seduti ta’ smigħ tiegħu kull nhar ta’ Ħamis fis-sala tal-laqgħat fil-Muniċipju u jsolvi kull każ fis-sessjoni ta’ dik il-ġurnata jew mhux aktar tard mis-seduta ta’ smigħ li jmiss. Id-deċiżjonijiet jinħarġu b’mod sħiħ u fuq bażi ta’ vot maġġoritarju, għalkemm fil-każ ta’ voti ndaqs, il-president għandu l-vot deċiżiv. Is-sanzjonijiet li jirriżultaw mill-ġustizzja fil-Kunsill tal-Irġiel Tajba ta’ Murcia huma esklussivament ta’ natura monetarja. Id-deċiżjonijiet li jinħarġu minn din il-qorti huma finali, fissi u infurzabbli.

Għal aktar informazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill tal-Irġiel Tajba.     

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKUNSILL ĠENERALI TAL-ĠUDIKATURA FI SPANJA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQORTI KOSTITUZZJONALI SPANJOLA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQORTI SPANJOLA TAL-VERIFIKA

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQRATI TAL-LIĠI MSEJSA FUQ ID-DRAWWA


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2019