Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Anglie a Wales

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Tato strana obsahuje informace o některých specializovaných soudech v Anglii a Walesu, včetně tribunálů.


Správní soudy

Soudy tribunálů a exekuční zákon z roku 2007 vytvořily pro většinu soudů jednotnou strukturu rozdělenou do First-tier Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (vrchní soud). First-tier Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (vrchní soud) mají samostatné senáty týkající se různých záležitostí, které spojují podobné jurisdikce. Podrobnosti o tribunálech jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva ( Odkaz se otevře v novém okně.Her Majesty’ s Courts and Tribunals service).

Tribunál prvního stupně

Tribunál prvního stupně (First-tier tribunal) je obecný tribunál, Jehož hlavní funkcí je projednávat odvolání proti rozhodnutím vládních úřadů v oblastech, pro něž má tribunál pravomoci. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království. Tribunál prvního stupně je v současnosti rozdělen do šesti komor:

 • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
 • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Daňová komora (The tax chamber)
 • Všeobecná regulační komora (General Regulatory Chamber)
 • Imigrační a azylová komora
 • Majetkový senát

Vrchní tribunál (Upper tribunal)

Vrchní soud rozhoduje zejména, ale nikoli výlučně, o odvoláních, která vyplývají z rozhodnutí First-tier Tribunal (soud prvního stupně). Jedná se o nadřízený soud, který má rovněž pravomoc zabývat se za určitých okolností případem soudního přezkumu.

Upper Tribunal (vrchní soud) se skládá z:

 • Komora správních odvolání (Administrative Appeals Chamber)
 • Zemská komora (Lands Chamber)
 • Daňová a kancléřská komora (Tax and Chancery Chamber)
 • Imigrační a azylová komora

Jedním z rysů tribunálů je jejich odbornost v předmětu odvolání. Struktura je taková, že soudy, které jsou soudci, jsou odborníky v oblasti práva svých jurisdikcí a mimoprávní členové jsou buď odborně způsobilí, nebo jsou kvalifikováni na základě zkušeností v jejich oboru. Skupiny odborníků pro jednotlivé typy odvolání se liší v závislosti na předmětu kasačního opravného prostředku.

Pracovní tribunál (Employment Tribunal) a pracovní odvolací tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Employment Tribunal (Employment Tribunal) a Employment Appeal Tribunal (odvolací soud v oblasti zaměstnanosti) jsou mimo strukturu jednotných soudů, avšak jsou podporovány HMCTS. Úlohou soudu je plnit administrativní úkoly nezbytné k tomu, aby bylo možné uplatňovat nároky na pracovní soudy a následně podat odvolání k Employment Appeal Tribunal (odvolací soud pro zaměstnanost).

V Anglii a Walesu zahrnuje činnost správního soudu jurisdikci v oblasti správního práva v Anglii a Walesu, jakož i pravomoc v oblasti dohledu nad nižšími soudy a tribunály.

Specializované soudy

Dále je v Anglii a Walesu celá řada specializovaných soudů:

 • U soudů pro úřední ohledání mrtvol ( Coroners’Courts) soudní ohledávač (někdy s porotou) prošetřuje případy násilné, nepřirozené a podezřelé smrti, nebo náhlého úmrtí, jehož příčina je neznámá.
 • Soud pro ochranu (Court of Protection) přijímá rozhodnutí o majetkových záležitostech, o zdravotním a sociálním zabezpečení dospělých (a v některých případech i dětí), kteří nemají právní způsobilost. Soud má také pravomoc vystavovat prohlášení o způsobilosti osob přijímat určitá rozhodnutí. Jedná se o nejvyšší protokolovací soud, a je proto způsobilý vytvářet precedenty.
 • U válečných soudů (Courts Martial) se projednávají případy, které podléhají vojenskému právu a jsou vedeny proti členům ozbrojených sil.
 • Církevní soudy rozhodují věci týkající se církevního a církevního práva.
 • Obchodní záležitosti (Commercial/Mercantile Courts) se zabývají obchodními záležitostmi
 • Soudy pro technologie a stavebnictví se zabývají otázkami týkajícími se stavebních prací nebo smluv v oblasti IT

Související odkazy

SoudníOdkaz se otevře v novém okně. služba Jejího Veličenstva


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/09/2019