Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Englanti ja Wales

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tällä sivulla annetaan tietoja Englannin ja Walesin erikoistuomioistuimista, myös erikoistuneista hallintopäätösten muutoksenhakutuomioistuimista (tribunals).


Hallintotuomioistuimet

Tribunals Courts and Enforcement Act 2007 perustettiin useimmille erityistuomioistuimille yhtenäinen yhtenäinen rakenne, joka on jaettu ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen yhteyteen. Jokaisella ensimmäisen asteen tuomioistuimella ja ylemmällä tuomioistuimella on kummallakin omat erilliset jaostot, jotka kattavat eri oikeudenkäyttöalueet. Yksityiskohtaisia tietoja näistä tuomioistuimista on oikeusviraston verkkosivustossa ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanHer Majesty’s Courts and Tribunals service).

First-tier Tribunal

Hallintopäätösten alempi muutoksenhakutuomioistuin first-tier tribunal on yleinen hallintotuomioistuin. Sen päätehtävänä on käsitellä hallinnollisia päätöksiä vastaan tehtyjä valituksia (appeal) aloilla, joilla tuomioistuimelle on annettu toimivaltaa. Joissakin asioissa sen tuomiovalta kattaa koko Yhdistyneen kuningaskunnan alueen. Alempi muutoksenhakutuomioistuin jakautuu kuuteen jaostoon (chambers):

 • Sosiaalietuusjaosto
 • Terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
 • Sota-eläkkeitä ja asevoimien maksamia korvauksia käsittelevä jaosto
 • Verojaosto
 • Yleinen sääntelyjaosto
 • Maahanmuutto- ja turvapaikkajaosto.
 • Omaisuusjaosto

Ylempi tuomioistuin

Ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksistä johtuvat valitukset ratkaistaan pääasiassa, mutta ei yksinomaan. Se on rekisterin esimies, ja sillä on myös toimivalta käsitellä oikeuskäsittelyä tietyissä olosuhteissa.

Ylä-tuomioistuin koostuu seuraavista:

 • Hallintovalitusjaosto
 • Kiinteistöjaosto
 • Vero- ja varallisuusjaosto
 • Maahanmuutto- ja turvapaikkajaosto.

Tribunal-tuomioistuinten erityispiirre on niiden asiantuntemus muutoksenhakujen aiheissa. Tämä rakenne on sellainen, että tuomioistuinten tuomarit ovat lainkäyttöalueensa lainsäädännön asiantuntijoita, eikä sillä ole kokemusta alalta saadun kokemuksen perusteella. Yksittäisten muutoksenhakukeinojen paneelit vaihtelevat valituksen kohteen mukaan.

Työtuomioistuimet

Työtuomioistuin (Employment Tribunal) ja työtuomioistuin (Employment Appeal Tribunal) eivät kuulu yhdistettyjen tuomioistuinten rakenteeseen, vaan niiden tukena on HMCTS. Tuomioistuimen tehtävänä on hoitaa tarvittavat hallinnolliset tehtävät, jotta työtuomioistuimille voidaan esittää korvausvaatimuksia ja nostaa kanne työtuomioistuimissa.

Englannissa ja Walesissa hallintotuomioistuimen työhön kuuluu hallintolainkäyttöalue Englannissa ja Walesissa sekä alemman oikeusasteen tuomioistuinten toimivalta.

Erityistuomioistuimet

Englannissa ja Walesissa on useita erikoistuomioistuimia:

 • Coroners ’Courts eli kuolinsyyn selvitystuomioistuimet, joissa kuolinsyyn selvittäjä tutkii (joskus valamiehistön kanssa) väkivaltaisen, luonnottoman ja epäilyttävän kuoleman syitä taikka äkillisiä kuolemia, joissa kuolinsyy ei ole tiedossa.
 • Court of Protection käsittelee asioita, jotka koskevat vajaavaltaisten aikuisten (ja joissakin tapauksissa alaikäisten) omaisuutta, terveydenhoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia. Tuomioistuimella on myös toimivalta vahvistaa, onko henkilöllä oikeustoimikelpoisuus tehdä tietty päätös. Se on ylemmän asteen rekisterituomioistuin (Superior Court of Record), joka voi tehdä ennakkopäätöksiä.
 • Sotatuomioistuimissa ( Courts Martial) käsitellään asevoimien jäseniä vastaan nostettuja sotaoikeuden alaan kuuluvia kanteita.
 • Ecclesiastical Courts —tuomioistuimet päättävät Englannin kirkkoon ja kirkkolakiin liittyvistä asioista.
 • Kauppaoikeudelliset asiat (Commercial/Mercantile Courts käsittelevät kaupallisia asioita)
 • Technology and Construction Courts käsittelevät rakennustöihin tai IT-sopimuksiin liittyviä kysymyksiä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTietoja Englannin ja Walesin tuomioistuimista


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019