Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Engeland en Wales

Ce pays fait l'objet d'un processus de transition en vue de son retrait de l’UE.

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Op deze pagina vindt u informatie over een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Engeland en Wales, inclusief tribunals.


Administratieve rechtbanken

De Tribunales Courts and Enforcement Act 2007 hebben voor de meeste gerechten één enkele structuur gecreëerd, verdeeld in het First-tier Tribunal en het Upper Tribunal. Het First-tier Tribunal en het Upper Tribunal hebben afzonderlijke kamers die verschillende onderwerpen bestrijken en soortgelijke jurisdicties samenbrengen. Nadere bijzonderheden over de gerechten zijn te vinden op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.Her Majesty’s Courts and Tribunals Service.

First-tier tribunal (lager tribunal)

Het first-tier tribunal is een algemeen tribunal. De voornaamste functie ervan is de behandeling van beroepen tegen beslissingen van de overheid op rechtsgebieden waarvoor het bevoegd is. Voor bepaalde doeleinden is een tribunal bevoegd voor het gehele Verenigd Koninkrijk. Het eerste gerecht is momenteel verdeeld in zes kamers:

 • De kamer voor de rechten van de sociale zekerheid
 • Kamer voor gezondheidszorg, onderwijs en sociale zorg
 • De War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen krijgsmacht);
 • De Tax Chamber (belastingen);
 • Algemene regelgevende kamer
 • Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en Asielkamer)
 • Kamer van onroerend goed

Upper tribunal (tribunal voor hoger beroep)

Het hoogste gerecht beslist hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, beroep in hogere voorziening naar aanleiding van beslissingen van het First-tier Tribunal. Het is een superieure Court of Record en is ook bevoegd voor de behandeling van rechterlijke toetsing in bepaalde omstandigheden.

Het Upper Tribunal bestaat uit:

 • De Administrative Appeals Chamber;
 • De Lands Chamber;
 • De Tax and Chancery Chamber.
 • Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en Asielkamer)

Een kenmerk van de gerechten is hun deskundigheid op het gebied van het voorwerp van de hogere voorzieningen. De structuur is zodanig dat rechters rechters zijn in het recht van hun rechtsgebied en de niet-juridische leden zijn hetzij professioneel gekwalificeerd, hetzij gekwalificeerd op hun terrein. De kamer van beroep is afhankelijk van het voorwerp van de hogere voorziening.

Employment Appeal Tribunals en Employment Appeal Tribunals

Het Employment Tribunal en Employment Appeal Tribunal (Employment Appeal Tribunal en Employment Appeal Tribunal) bevinden zich buiten de eenheid van de eenmaking van de tribunalen, maar worden door HMS ondersteund. De rol van het Gerecht bestaat erin de administratieve taken uit te voeren die nodig zijn om de vorderingen bij de arbeidsrechtbank mogelijk te maken, en vervolgens tot vaststelling van de daarop volgende hogere voorzieningen van het Employment Appeal Tribunal.

In Engeland en Wales omvat de werkzaamheden van de administratieve rechtbank bestuursrechtelijke bevoegdheid over Engeland en Wales, alsmede de bevoegdheid inzake toezicht op lagere rechterlijke instanties.

Gespecialiseerde rechtbanken

Er is in Engeland en Wales een aantal gespecialiseerde rechtbanken:

 • In de Coroners ’Courts stellen coroners (rechters van instructie), soms met een jury, een onderzoek in naar de oorzaak van gevallen van gewelddadige, onnatuurlijke en verdachte dood of van plotselinge dood, als de doodsoorzaak niet bekend is;
 • Het Court of Protection neemt beslissingen over het vermogen, de bezittingen, de gezondheidszorg en het welzijn van volwassenen (en in sommige gevallen van kinderen) die handelingsonbekwaam zijn. Het is ook bevoegd een verklaring uit te geven over de vraag of iemand bekwaam is een bepaalde beslissing te nemen. Het is een hoger court of record en kan precedenten scheppen;
 • In Courts Martial (militaire rechtbanken) worden zaken die onder het militaire recht vallen aanhangig gemaakt tegen leden van de krijgsmacht;
 • De kerkelijke rechterlijke instanties beslissen over zaken met betrekking tot de Church of England en het kerkelijke recht
 • De Commercial/Mercantile Courts heeft betrekking op handelszaken
 • De rechtbanken voor technologie en de bouw behandelen kwesties in verband met bouwwerkzaamheden of IT-contracten.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Her Majesty’s Courts and Tribunals Service


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 13/09/2019