Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Anglia i Walia

Ce pays fait l'objet d'un processus de transition en vue de son retrait de l’UE.

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

W niniejszej części przedstawiono informacje dotyczące sądów szczególnych, w tym trybunałów, w Anglii i Walii.


Sądy administracyjne

Ustawa o sądach i egzekucji z 2007 r. stworzyła jednolitą, jednolitą strukturę dla większości trybunałów, podzieloną na First-tier Tribunal i Upper Tribunal. First-tier Tribunal i Upper Tribunal posiadają odrębne izby zajmujące się różnymi dziedzinami, które łączą podobne jurysdykcje. Szczegółowe informacje na temat trybunałów znajdują się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Sąd pierwszej instancji

Trybunał pierwszej instancji to trybunał o właściwości ogólnej. Jego główną funkcją jest rozstrzyganie skarg na decyzje administracji rządowej w zakresie jego właściwości. W niektórych przypadkach jest on właściwy w całym Zjednoczonym Królestwie. Obecnie trybunał składa się z sześciu izb. są to:

 • Izba ds. zabezpieczenia społecznego (Social Entitlement Chamber);
 • Izba ds. zdrowia, edukacji i opieki społecznej (Health, Education and Social Care Chamber);
 • Izba ds. rent wojskowych i odszkodowań dla personelu sił zbrojnych (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber);
 • Izba podatkowa (Tax Chamber);
 • Izba Regulacyjna ds. Ogólnych
 • Izba ds. Imigracji i Azylu
 • Izba własności

Wyższy trybunał (upper tribunal)

Sąd pierwszej instancji, ale nie wyłącznie, podejmuje decyzje w First-tier Tribunal (sąd pierwszej instancji, Zjednoczone Królestwo). Jest to wyższy sąd rejestrowy, a w pewnych okolicznościach jest również uprawniony do postępowania w sprawie kontroli sądowej.

Upper Tribunal składa się z:

 • Izba odwołań administracyjnych (Administrative Appeals Chamber);
 • Izba ds. sporów dotyczących nieruchomości (Lands Chamber);
 • Izba podatkowa i kanclerska (Tax and Chancery Chamber);
 • Izba ds. Imigracji i Azylu

Cechą trybunałów jest ich wiedza fachowa w zakresie przedmiotu odwołań. Taka struktura jest taka, że sędziowie trybunałów są ekspertami w zakresie prawa ich jurysdykcji, a członkowie nieprawni są wykwalifikowani lub wykwalifikowani na podstawie doświadczenia w swojej dziedzinie. Poszczególne rodzaje odwołań są różne w zależności od przedmiotu odwołania.

Trybunał ds. zatrudnienia i trybunał odwoławczy ds. zatrudnienia (Employment and Employment Appeal tribunals)

Employment Tribunal and Employment Appeal Tribunal znajdują się poza strukturą sądów jednolitych, ale są wspierane przez HMCTS. Zadaniem sądu jest wykonywanie zadań administracyjnych niezbędnych do umożliwienia rozpoznania roszczeń przed sądem pracy, a następnie odwołań do Employment Appeal Tribunal.

W Anglii i Walii prace sądu administracyjnego obejmują jurysdykcję administracyjną w Anglii i Walii oraz jurysdykcję nadzorczą sądów i trybunałów niższych instancji.

Sądy wyspecjalizowane

W Anglii i Walii funkcjonuje szereg sądów szczególnych.

 • W sądach koronerskich ( Coroners’Courts), koroner (niekiedy z ławą przysięgłych) ustala przyczyny zgonów gwałtownych, nienaturalnych lub podejrzanych, lub zgonów nagłych, w przypadku gdy przyczyna zgonu jest nieznana.
 • W sądzie opiekuńczym (Court of Protection) rozstrzyga się kwestie dotyczące majątku, opieki zdrowotnej i dobrobytu osób dorosłych (oraz, w nielicznych przypadkach, dzieci), które nie mają zdolności do czynności prawnych. Sąd ten jest również uprawniony do badania zdolności danej osoby do dokonania określonej czynności. Jest to sąd wyższej instancji typu court of record, którego orzeczenia mogą stanowić precedensy.
 • W sądach wojskowych ( Courts Martial) rozstrzyga się sprawy członków sił zbrojnych, którzy podlegają prawu wojskowemu.
 • Sądy kościelne decydują o sprawach związanych z kościół Anglii oraz z prawem kościelnym
 • Sądy handlowe/handlowe zajmują się sprawami handlowymi
 • Sądy ds. technologii i budownictwa zajmują się kwestiami związanymi z pracami budowlanymi lub umowami informatycznymi.

Powiązane linki

SłużbaLink otworzy się w nowym oknie ds. Sądów i Trybunałów Jej Królewskiej Mości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019