Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Anglie a Wales

Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Tato strana obsahuje informace o některých specializovaných soudech v Anglii a Walesu, včetně tribunálů.


Správní soudy

Soudy tribunálů a exekuční zákon z roku 2007 vytvořily pro většinu soudů jednotnou strukturu rozdělenou do First-tier Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (vrchní soud). First-tier Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (soud prvního stupně) a Upper Tribunal (vrchní soud) mají samostatné senáty týkající se různých záležitostí, které spojují podobné jurisdikce. Podrobnosti o tribunálech jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva ( Odkaz se otevře v novém okně.Her Majesty’ s Courts and Tribunals service).

Tribunál prvního stupně

Tribunál prvního stupně (First-tier tribunal) je obecný tribunál, Jehož hlavní funkcí je projednávat odvolání proti rozhodnutím vládních úřadů v oblastech, pro něž má tribunál pravomoci. V některých případech je působnost tribunálu po celém Spojeném království. Tribunál prvního stupně je v současnosti rozdělen do šesti komor:

 • Komora pro uznávání nároků na sociální podporu (The Social Entitlement Chamber)
 • Komora pro zdraví, vzdělání a sociální péči (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • Komora pro výplatu válečných důchodů a dávek ozbrojeným silám (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • Daňová komora (The tax chamber)
 • Všeobecná regulační komora (General Regulatory Chamber)
 • Imigrační a azylová komora
 • Majetkový senát

Vrchní tribunál (Upper tribunal)

Vrchní soud rozhoduje zejména, ale nikoli výlučně, o odvoláních, která vyplývají z rozhodnutí First-tier Tribunal (soud prvního stupně). Jedná se o nadřízený soud, který má rovněž pravomoc zabývat se za určitých okolností případem soudního přezkumu.

Upper Tribunal (vrchní soud) se skládá z:

 • Komora správních odvolání (Administrative Appeals Chamber)
 • Zemská komora (Lands Chamber)
 • Daňová a kancléřská komora (Tax and Chancery Chamber)
 • Imigrační a azylová komora

Jedním z rysů tribunálů je jejich odbornost v předmětu odvolání. Struktura je taková, že soudy, které jsou soudci, jsou odborníky v oblasti práva svých jurisdikcí a mimoprávní členové jsou buď odborně způsobilí, nebo jsou kvalifikováni na základě zkušeností v jejich oboru. Skupiny odborníků pro jednotlivé typy odvolání se liší v závislosti na předmětu kasačního opravného prostředku.

Pracovní tribunál (Employment Tribunal) a pracovní odvolací tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Employment Tribunal (Employment Tribunal) a Employment Appeal Tribunal (odvolací soud v oblasti zaměstnanosti) jsou mimo strukturu jednotných soudů, avšak jsou podporovány HMCTS. Úlohou soudu je plnit administrativní úkoly nezbytné k tomu, aby bylo možné uplatňovat nároky na pracovní soudy a následně podat odvolání k Employment Appeal Tribunal (odvolací soud pro zaměstnanost).

V Anglii a Walesu zahrnuje činnost správního soudu jurisdikci v oblasti správního práva v Anglii a Walesu, jakož i pravomoc v oblasti dohledu nad nižšími soudy a tribunály.

Specializované soudy

Dále je v Anglii a Walesu celá řada specializovaných soudů:

 • U soudů pro úřední ohledání mrtvol ( Coroners’Courts) soudní ohledávač (někdy s porotou) prošetřuje případy násilné, nepřirozené a podezřelé smrti, nebo náhlého úmrtí, jehož příčina je neznámá.
 • Soud pro ochranu (Court of Protection) přijímá rozhodnutí o majetkových záležitostech, o zdravotním a sociálním zabezpečení dospělých (a v některých případech i dětí), kteří nemají právní způsobilost. Soud má také pravomoc vystavovat prohlášení o způsobilosti osob přijímat určitá rozhodnutí. Jedná se o nejvyšší protokolovací soud, a je proto způsobilý vytvářet precedenty.
 • U válečných soudů (Courts Martial) se projednávají případy, které podléhají vojenskému právu a jsou vedeny proti členům ozbrojených sil.
 • Církevní soudy rozhodují věci týkající se církevního a církevního práva.
 • Obchodní záležitosti (Commercial/Mercantile Courts) se zabývají obchodními záležitostmi
 • Soudy pro technologie a stavebnictví se zabývají otázkami týkajícími se stavebních prací nebo smluv v oblasti IT

Související odkazy

SoudníOdkaz se otevře v novém okně. služba Jejího Veličenstva


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/09/2019