Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - L-Ingilterra u Wales

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: gera

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar uħud mill-qrati speċjalizzati fl-Ingilterra u f’Wales, inklużi t-tribunali.


Il-qrati amministrattivi

L-att tal-2007 dwar il-Qrati u l-Infurzar tat-Tribunali ħoloq struttura unifikata waħda għal ħafna tribunali, maqsuma f’Tribunal tal-Ewwel Istanza (il-First-tier Tribunal) u l-Upper Tribunal. Il-First-tier Tribunal (il-First-tier Tribunal) u t-Tribunal Superjuri t-tnejn għandhom kmamar separati li jkopru suġġetti differenti, li jlaqqgħu ġurisdizzjonijiet simili. Dettalji tat-tribunali jinsabu fis-sit web of Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHer Majesty’ s Courts and Tribunals Service.

Tribunal tal-ewwel grad (First-tier tribunal)

It-Tribunal tal-ewwel grad huwa tribunal ġeneriku. Il-funzjoni prinċipali tiegħu hija li jisma’ appelli minn deċiżjonijiet tal-gvern f’oqsma fejn it-tribunal ngħata ġurisdizzjoni. Għal xi skopijiet, huwa għandu ġurisdizzjoni fir-Renju Unit kollu. It-Tribunal tal-ewwel istanza huwa maqsum f’sitt awli:

 • L-Awla tal-Intitolament Soċjali
 • Il-Kamra tas-Saħħa, tal-Edukazzjoni u tal-Kura Soċjali
 • L-Awla tal-Pensjonijiet tal-Gwerra u l-Kumpens għall-Forzi Armati
 • Il-Kamra tat-Taxxi.
 • L-Awla Regolatorja Ġenerali
 • L-Awla tal-Immigrazzjoni u l-Ażil
 • Kamra tal-proprjetà

Tribunal superjuri

It-tribunal ta’ fuq prinċipalment iżda mhux esklużivament, jiddeċiedi appelli li jirriżultaw minn deċiżjonijiet fit-Tribunal tal-Ewwel Istanza. Hija Qorti superjuri ta’ Rekord u għandha wkoll is-setgħa li tittratta l-każ ta’ stħarriġ ġudizzjarju f’ċerti ċirkostanzi.

It-Tribunal Superjuri jikkonsisti fi:

 • Il-Kamra tal-Appelli Amministrattivi
 • L-Awla tal-Artijiet
 • Il-Kamra tat-Taxxi u taċ-Chancery
 • L-Awla tal-Immigrazzjoni u l-Ażil

Karatteristika tat-tribunali hija l-kompetenza tagħhom fis-suġġett tal-appelli. L-istruttura hija tali li t-tribunali tribunali huma esperti fil-liġi tal-ġurisdizzjoni tagħhom u l-membri mhux legali huma kwalifikati professjonalment jew ikkwalifikati bl-esperjenza fil-qasam tagħhom. Panels għal tipi individwali ta’ appelli huma varjati skont is-suġġett ta’ l-appell.

It-Tribunal Industrijali u t-Tribunal tal-Appelli Industrijali tar-Renju Unit

L-Employment Tribunal u Employment Appeal Tribunal huma barra l-istruttura tat-tribunali magħquda iżda huma appoġġati minn HMCTS. Ir-rwol tal-qorti huwa li twettaq il-kompiti amministrattivi meħtieġa sabiex tippermetti li jiġu ddeterminati l-pretensjonijiet quddiem it-tribunali industrijali u l-appelli sussegwenti quddiem l-Employment Appeal Tribunal.

Fl-Ingilterra u f’Wales il-ħidma tal-Qorti Amministrattiva tinkludi l-ġuriżdizzjoni tal-liġi amministrattiva fuq l-Ingilterra u Wales, kif ukoll il-ġurisdizzjoni superviżorja fuq il-qrati inferjuri u t-tribunali.

Qrati speċjalizzati

Hemm għadd ta’ qrati speċjalisti fl-Ingilterra u Wales:

 • Fil-Coroners’ Courts, koroner (xi drabi flimkien ma’ ġurija) jinvestiga l-kawżi ta’ mwiet vjolenti, mhux naturali u suspettużi, jew imwiet f’daqqa fejn ir-raġuni tal-mewt ma’ tkunx magħrufa
 • Il— Qorti tal-Protezzjoni tieħu deċiżjonijiet dwar il-proprjetà u l-affarijiet, il-kura tas-saħħa u l-benessri personali tal-adulti (u fi ftit każijiet, tat-tfal), li jkunu neqsin mill-kapaċità. Il-Qorti għandha wkoll is-setgħa li tagħmel dikjarazzjonijiet dwar jekk xi ħadd ikollux il-kapaċità li jieħu deċiżjoni partikolari. Hija qorti superjuri li s-sentenzi tagħha jistgħu jiġu ċitati u jkunu rreġistrati uffiċjalment u tista’ tistabbilixxi preċedenti
 • Fil-qrati Marzjali, jitressqu kawżi suġġetti għal-liġi militari kontra membri tal-forzi armati
 • Il— Qrati Ekkleżjastiċi jiddeċiedu kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Knisja ta’ l-Ingilterra u l-liġi ekkleżjastika.
 • Il-qrati Kummerċjali/Merkantili jittrattaw kwistjonijiet kummerċjali
 • Il-qrati tat-Teknoloġija u l-Bini jittrattaw kwistjonijiet relatati ma’ xogħlijiet ta’ bini jew kuntratti tal-IT

Links Relatati

Is-servizzIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019