Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Anglicko a Wales

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Na tejto stránke nájdete informácie o niektorých špecializovaných súdoch v Anglicku a vo Walese vrátane tribunálov.


Administratívne súdy

Zákonom o súdoch a výkone rozhodnutí z roku 2007 sa vytvorila jednotná jednotná štruktúra pre väčšinu súdov, ktorá bola rozdelená na First-tier Tribunal a Upper Tribunal. First-tier Tribunal a Upper Tribunal majú samostatné komory vzťahujúce sa na rôzne záležitosti, ktoré spájajú podobné jurisdikcie. Podrobné informácie o tribunáloch sa nachádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Jej Veličenstva (Jej Veličenstva).

Prvostupňový tribunál

Prvostupňový tribunál je všeobecným tribunálom. Jeho hlavnou funkciou je vypočuť si odvolania proti rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená jurisdikcia. V určitých prípadoch má jurisdikciu v celom Spojenom kráľovstve. Prvostupňový súd je v súčasnosti rozdelený na šesť komôr:

 • Komora pre sociálne dávky,
 • Komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť,
 • Komora pre kompenzáciu vojnových dôchodkov a ozbrojených síl,
 • Daňová komora.
 • Všeobecná regulačná komora
 • Komora pre prisťahovalectvo a azyl
 • Realitná komora

Vyšší tribunál

Najvyšší súd, najmä, ale nie výlučne, rozhoduje o odvolaniach vyplývajúcich z rozhodnutí na First-tier Tribunal. Ide o vyšší súdny dvor a za určitých okolností má právomoc zaoberať sa prípadom súdneho preskúmania.

Upper Tribunal sa skladá z:

 • Správna odvolacia komora,
 • Pozemková komora,
 • Daňová komora a kancelárska komora.
 • Komora pre prisťahovalectvo a azyl

Znakom tribunálov sú ich odborné znalosti v predmete opravných prostriedkov. Štruktúra je taká, že sudcovia tribunálov sú odborníkmi v oblasti práva ich jurisdikcie a neprávni členovia sú buď odborne spôsobilí alebo kvalifikovaní na základe skúseností v ich oblasti. Jednotlivé druhy odvolaní sú rôzne v závislosti od predmetu odvolania.

Odvolacie súdy pre zamestnanosť a zamestnanosť

Employment Tribunal a Employment Appeal Tribunal nepatria do štruktúry jednotných tribunálov, ale podporujú HMCTS. Úlohou tribunálu je vykonávať administratívne úlohy potrebné na to, aby sa sťažnosti podávali na pracovné súdy, a následné odvolania na Employment Appeal Tribunal (odvolací pracovný súd).

V Anglicku a vo Walese zahŕňa práca správneho súdu jurisdikciu v oblasti správneho práva v Anglicku a vo Walese, ako aj právomoc dohľadu nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Osobitné súdy

V Anglicku a vo Walese je niekoľko špecializovaných súdov:

 • Na súdoch koronerov (Coroners’Courts), koroner (niekedy spolu s porotou) vyšetruje príčiny násilných, neprirodzených a podozrivých úmrtí alebo náhle úmrtia, keď je príčina úmrtia neznáma.
 • Súd ochrany (Court of Protection) rozhoduje o majetkových veciach, zdravotnej starostlivosti a o osobnej sociálnej starostlivosti nespôsobilých dospelých osôb (a v niektorých prípadoch aj detí). Súd má aj právomoc vydávať vyhlásenia o tom, či niekto je spôsobilý urobiť určité rozhodnutie. Je najvyšším súdom, ktorý spisuje a uschováva súdne zápisy a môže vytvárať precedensy.
 • Na vojenskom súde sa predkladajú prípady proti členom ozbrojených síl, ktoré podliehajú vojenskému právu.
 • Cirkevné súdy rozhodujú o veciach týkajúcich sa Anglicka a cirkevného práva
 • Obchodné/obchodné súdy riešia obchodné záležitosti
 • Technické a stavebné súdy sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa stavebných prác alebo zmlúv v oblasti IT

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Jej Veličenstva


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019