Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - L-Ingilterra u Wales

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: dobra

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar uħud mill-qrati speċjalizzati fl-Ingilterra u f’Wales, inklużi t-tribunali.


Il-qrati amministrattivi

L-att tal-2007 dwar il-Qrati u l-Infurzar tat-Tribunali ħoloq struttura unifikata waħda għal ħafna tribunali, maqsuma f’Tribunal tal-Ewwel Istanza (il-First-tier Tribunal) u l-Upper Tribunal. Il-First-tier Tribunal (il-First-tier Tribunal) u t-Tribunal Superjuri t-tnejn għandhom kmamar separati li jkopru suġġetti differenti, li jlaqqgħu ġurisdizzjonijiet simili. Dettalji tat-tribunali jinsabu fis-sit web of Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHer Majesty’ s Courts and Tribunals Service.

Tribunal tal-ewwel grad (First-tier tribunal)

It-Tribunal tal-ewwel grad huwa tribunal ġeneriku. Il-funzjoni prinċipali tiegħu hija li jisma’ appelli minn deċiżjonijiet tal-gvern f’oqsma fejn it-tribunal ngħata ġurisdizzjoni. Għal xi skopijiet, huwa għandu ġurisdizzjoni fir-Renju Unit kollu. It-Tribunal tal-ewwel istanza huwa maqsum f’sitt awli:

 • L-Awla tal-Intitolament Soċjali
 • Il-Kamra tas-Saħħa, tal-Edukazzjoni u tal-Kura Soċjali
 • L-Awla tal-Pensjonijiet tal-Gwerra u l-Kumpens għall-Forzi Armati
 • Il-Kamra tat-Taxxi.
 • L-Awla Regolatorja Ġenerali
 • L-Awla tal-Immigrazzjoni u l-Ażil
 • Kamra tal-proprjetà

Tribunal superjuri

It-tribunal ta’ fuq prinċipalment iżda mhux esklużivament, jiddeċiedi appelli li jirriżultaw minn deċiżjonijiet fit-Tribunal tal-Ewwel Istanza. Hija Qorti superjuri ta’ Rekord u għandha wkoll is-setgħa li tittratta l-każ ta’ stħarriġ ġudizzjarju f’ċerti ċirkostanzi.

It-Tribunal Superjuri jikkonsisti fi:

 • Il-Kamra tal-Appelli Amministrattivi
 • L-Awla tal-Artijiet
 • Il-Kamra tat-Taxxi u taċ-Chancery
 • L-Awla tal-Immigrazzjoni u l-Ażil

Karatteristika tat-tribunali hija l-kompetenza tagħhom fis-suġġett tal-appelli. L-istruttura hija tali li t-tribunali tribunali huma esperti fil-liġi tal-ġurisdizzjoni tagħhom u l-membri mhux legali huma kwalifikati professjonalment jew ikkwalifikati bl-esperjenza fil-qasam tagħhom. Panels għal tipi individwali ta’ appelli huma varjati skont is-suġġett ta’ l-appell.

It-Tribunal Industrijali u t-Tribunal tal-Appelli Industrijali tar-Renju Unit

L-Employment Tribunal u Employment Appeal Tribunal huma barra l-istruttura tat-tribunali magħquda iżda huma appoġġati minn HMCTS. Ir-rwol tal-qorti huwa li twettaq il-kompiti amministrattivi meħtieġa sabiex tippermetti li jiġu ddeterminati l-pretensjonijiet quddiem it-tribunali industrijali u l-appelli sussegwenti quddiem l-Employment Appeal Tribunal.

Fl-Ingilterra u f’Wales il-ħidma tal-Qorti Amministrattiva tinkludi l-ġuriżdizzjoni tal-liġi amministrattiva fuq l-Ingilterra u Wales, kif ukoll il-ġurisdizzjoni superviżorja fuq il-qrati inferjuri u t-tribunali.

Qrati speċjalizzati

Hemm għadd ta’ qrati speċjalisti fl-Ingilterra u Wales:

 • Fil-Coroners’ Courts, koroner (xi drabi flimkien ma’ ġurija) jinvestiga l-kawżi ta’ mwiet vjolenti, mhux naturali u suspettużi, jew imwiet f’daqqa fejn ir-raġuni tal-mewt ma’ tkunx magħrufa
 • Il— Qorti tal-Protezzjoni tieħu deċiżjonijiet dwar il-proprjetà u l-affarijiet, il-kura tas-saħħa u l-benessri personali tal-adulti (u fi ftit każijiet, tat-tfal), li jkunu neqsin mill-kapaċità. Il-Qorti għandha wkoll is-setgħa li tagħmel dikjarazzjonijiet dwar jekk xi ħadd ikollux il-kapaċità li jieħu deċiżjoni partikolari. Hija qorti superjuri li s-sentenzi tagħha jistgħu jiġu ċitati u jkunu rreġistrati uffiċjalment u tista’ tistabbilixxi preċedenti
 • Fil-qrati Marzjali, jitressqu kawżi suġġetti għal-liġi militari kontra membri tal-forzi armati
 • Il— Qrati Ekkleżjastiċi jiddeċiedu kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-Knisja ta’ l-Ingilterra u l-liġi ekkleżjastika.
 • Il-qrati Kummerċjali/Merkantili jittrattaw kwistjonijiet kummerċjali
 • Il-qrati tat-Teknoloġija u l-Bini jittrattaw kwistjonijiet relatati ma’ xogħlijiet ta’ bini jew kuntratti tal-IT

Links Relatati

Is-servizzIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019