Specijalizirani sudovi - Engleska i Wales

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ova stranica sadržava podatke o nekim specijaliziranim sudovima u Engleskoj i Walesu, uključujući tribunale.


Upravni sudovi

U okviru nedavnih promjena u Ujedinjenoj Kraljevini pokrenut je i nov i jedinstven sustav tribunala. Pojedinosti o tribunalima dostupne su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbe sudova i tribunala Njezinog veličanstva. Prvostupanjski tribunal (First-tier tribunal)

Prvostupanjski tribunal je opći tribunal. Njegova je glavna funkcija razmatranje žalbi na odluke vlade u područjima nadležnosti tribunala. Za neke je svrhe nadležan na čitavom području UK-a. Prvostupanjski tribunal trenutačno se sastoji od šest vijeća:

 • Vijeće za socijalna prava (Social Entitlement Chamber),
 • Vijeće za zdravlje, obrazovanje i socijalnu skrb (Health, Education and Social Care Chamber),
 • Vijeće za ratne mirovine i naknade za oružane snage (War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber),
 • Vijeće za porez (Tax Chamber),
 • Opće regulatorno vijeće (General Regulatory Chamber),
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber).

Sedmo vijeće, vijeće za zemljište i stanovanje (Land Property and Housing Chamber), bit će osnovano u dogledno vrijeme.

Viši tribunal (Upper tribunal)

Viši tribunal osnovan je za razmatranje žalbi na odluke prvostupanjskog tribunala. Ima nadležnost na čitavom području UK-a te je također podijeljen na vijeća. Na Višem tribunalu mogu se voditi upravni sporovi o zakonitosti odluka preneseni s Visokog suda (High Court). Trenutačno postoje sljedeća četiri vijeća:

 • Vijeće za upravne žalbe (Administrative Appeals Chamber),
 • Vijeće za zemljište (Lands Chamber),
 • Vijeće za porez i sud pravičnosti (Tax and Chancery Chamber),
 • Vijeće za imigraciju i azil (Immigration and Asylum Chamber).

Tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem i Žalbeni tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem (Employment and Employment Appeal tribunals)

Tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem i Žalbeni tribunal za sporove u vezi sa zaposlenjem odvojeni su od prvostupanjskog tribunala i višeg tribunala, iako su blisko povezani.

Postupak na tribunalima u pravilu je manje formalan nego na drugim sudovima. Članovi tribunala mogu biti osobe koje nisu pravni stručnjaci, poput liječnika i laika, dok je predsjednik gotovo uvijek osoba s pravnom naobrazbom.

U Engleskoj i Walesu, Upravni sud nadležan je u području upravnog prava u Engleskoj i Walesu, a ima i nadzornu nadležnost nad nižim sudovima i tribunalima.

Specijalizirani sudovi

U Engleskoj i Walesu postoji nekoliko specijaliziranih sudova:

 • Na Mrtvozorničkom sudu (Coroners' Courts) mrtvozornik (ponekad zajedno s porotom) istražuje uzroke nasilnih, neprirodnih i sumnjivih smrti ili iznenadnih smrti čiji je uzrok nepoznat,
 • Sud za zaštitu invalida (Court of Protection )donosi odluke o imovini i poslovima, zdravstvenoj skrbi i osobnoj dobrobiti odraslih osoba (i djece, u nekim slučajeva) koje nisu sposobne same donositi te odluke. Sud također može odlučivati o sposobnosti osobe da donese određenu odluku. To je viši redovni sud i može postavljati presedane,
 • Na Vojnom sudu (Courts Martial) pokreću se predmeti koji podliježu vojnom zakonu protiv pripadnika oružanih snaga,
 • Crkveni sudovi (Ecclesiastical Courts) donose odluke o pitanjima u vezi s Anglikanskom crkvom i crkvenim pravom.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba sudova i tribunala Njezinog veličanstva


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/06/2017