Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Anglija ir Velsas

Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie kai kuriuos Anglijos ir Velso specializuotus teismus, įskaitant specialiosios jurisdikcijos teismus


Administraciniai teismai

Per pastarąjį laikotarpį Jungtinėje Karalystėje įgyvendinta nauja bendra specialiosios jurisdikcijos teismų sistema. Daugiau informacijos apie specialiosios jurisdikcijos teismus galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismas yra bendros kompetencijos teismas. Jo pagrindinė funkcija – nagrinėti apeliacinius skundus dėl vyriausybės sprendimų tose srityse, kurios priskiriamos šio specialiosios jurisdikcijos teismo jurisdikcijai. Tam tikrais klausimais jo jurisdikcija apima visą Jungtinę Karalystę. Pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismą šiuo metu sudaro šešios kolegijos:

 • Socialinių teisių kolegija,
 • Sveikatos, švietimo ir socialinės rūpybos kolegija,
 • Karo pensijų ir kompensacijų kariškiams kolegija,
 • Mokesčių kolegija,
 • Bendroji reguliavimo kolegija,
 • Imigracijos ir prieglobsčio kolegija.

Netrukus bus sukurta septintoji – Žėmės nuosavybės ir būsto – kolegija.

Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas

Aukštesnysis specialiosios jurisdikcijos teismas įsteigtas apeliaciniams skundams dėl pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo sprendimų nagrinėti. Jo jurisdikcija apima visą Jungtinę Karalystę, jį taip pat sudaro kelios kolegijos. Šiam teismui taip pat suteikti įgaliojimai vykdyti teisminę priežiūrą Aukštojo teismo perduotose bylose. Šiuo metu veikia keturios kolegijos:

 • Administracinė apeliacinių skundų kolegija,
 • Žemės kolegija,
 • Mokesčių ir Kanclerio kolegija,
 • Imigracijos ir prieglobsčio kolegija.

Darbo ginčų teismai ir apeliaciniai darbo ginčų teismai

Darbo ginčų teismai ir apeliaciniai darbo ginčų teismai yra atskirti nuo pirmosios pakopos specialiosios jurisdikcijos teismo ir aukštesniojo specialiosios jurisdikcijos teismo, tačiau šios institucijos glaudžiai susijusios.

Apskritai specialiosios jurisdikcijos teismų procesas yra ne toks formalus kaip kituose teismuose. Specialiosios jurisdikcijos teismų nariai gali būti kitų sričių specialistai ar ekspertai, pavyzdžiui, gydytojai ir specialaus išsilavinimo neturintys asmenys, tačiau pirmininkas beveik visada turi teisininko kvalifikaciją.

Anglijoje ir Velse Administracinio teismo veikla apima administracinės teisės jurisdikciją, taip pat žemesnių teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų priežiūros jurisdikciją.

Specializuoti teismai

Anglijoje ir Velse veikia šie specializuoti teismai:

 • Koronerio teismuose koroneris (kartais pasitelkdamas prisiekusiuosius) tiria smurtinių, nenatūralių ir įtartinų mirčių priežastis, taip pat staigios mirties, kai mirties priežastis nežinoma, atvejus.
 • Globos teismas priima sprendimus dėl neveiksnių suaugusiųjų (kartais ir vaikų) nuosavybės, reikalų, sveikatos priežiūros ir asmeninės gerovės. Šis teismas taip pat turi įgaliojimus spręsti, ar asmuo yra veiksnus priimti tam tikrą sprendimą. Tai aukštesnės instancijos teismas, kuriame saugomi procesinių veiksmų protokolai, taigi jis gali sukurti precedentus.
 • Karo lauko teismai nagrinėja ginkluotųjų pajėgų nariams iškeltas bylas, kurioms taikytina karo teisė.
 • Bažnytiniai teismai sprendžia klausimus, susijusius su Anglikonų bažnyčia ir bažnyčios teise.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnyba


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 12/06/2017