Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Finska

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: finski već su prevedeni.

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Finskoj.


Specijalizirani sudovi

U Finskoj postoje specijalizirani sudovi čije su zadaće definirane u posebnim statutima. Specijalizirani su sudovi osnovani radi rješavanja određenih predmeta koja opći ili upravni sudovi ne mogu riješiti jer su za to nužna posebna stručna znanja. Sastav specijaliziranih sudova obično odražava stručna znanja iz odgovarajućih područja. Postoje sljedeći specijalizirani sudovi:

  • Radni sud
  • Trgovački sud
  • Osiguravajući sud
  • Visoki sud opoziva

Radni sud

Radni sud rješava sporove i sklapa nagodbe vezano uz tumačenje Zakona o radnim ugovorima, Zakona o ugovorima državnih službenika, Zakona o ugovorima općinskih državnih službenika i zakonu koji uređuje ugovore državnih službenika koje zapošljava Evangelička luteranska crkva. Sud rješava i sporove koji proizlaze iz ugovora s državnim službenicima i kolektivnih ugovora sa zaposlenicima.

Trgovački sud

Trgovački sud rješava predmete obuhvaćene Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o pravobranitelju za potrošače i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira. Sud rješava i sporove vezane uz marketinške i ugovorne uvjete iz područja primjene zakona o ugovorima između kreditnih institucija i poduzetnika i kršenja Zakona o ograničenju tržišnog natjecanja.

Osiguravajući sud

Osiguravajući sud specijalizirani je upravni sud. Djeluje kao nadležni sud za predmete vezane uz osiguranje dohotka iz svog područja nadležnosti. Među ostalim rješava sporove proizašle iz različitih oblika osiguranja od bolesti i nezgoda i žalbe na odluke Odbora za žalbe u mirovinskim predmetima, Odbora za žalbe u predmetima nezgoda, Odbora za žalbe u predmetima socijalne skrbi te Odbora za žalbe u predmetima nezaposlenosti.

Visoki sud opoziva

Poveznica se otvara u novom prozoruVisoki sud opoziva specijalizirani je sud koji odlučuje o optužnicama za nezakonito postupanje u službi podignutima protiv članova finske vlade, sudaca Vrhovnog i Vrhovnog upravnog suda te nekih viših državnih službenika. Visoki sud opoziva zasjeda samo prema potrebi.

Dodatne informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruWeb-mjesto finskih sudova sadržava informacije o finskom pravnom sustavu. To je portal koji na jednom mjestu nudi informacije o sudovima, tužiteljima, izvršnim nadležnim tijelima i pravnoj pomoći u Finskoj.

Ono, primjerice, sadržava najnoviju sudsku praksu sa žalbenih i upravnih sudova i veze na web-mjesta svih sudova.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2019