Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Κροατία

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι τα εμποροδικεία και τα διοικητικά δικαστήρια ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και το ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ανώτατο εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας αποφασίζουν για τα δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Όσον αφορά τον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης:

Εμπορικά δικαστήρια

Στη Δημοκρατία της Κροατίας ιδρύθηκαν εννέα εμπορικά δικαστήρια (Ζάγκρεμπ, Σπλιτ, Ριέκα, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Ντουμπρόβνικ) στη Δημοκρατία της Κροατίας:

τα οποία:

 1. να αποφαίνεται επί αμφισβητούμενης και εκούσιας δικαιοδοσίας, όταν απαιτείται από ειδικό νόμο,
 2. Να ενεργούν και να τηρούν τα μητρώα των δικαστηρίων·
 3. αποφασίζει για τις προτάσεις σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τον τερματισμό της λειτουργίας της επιχείρησης,
 4. αποφασίζουν σχετικά με προτάσεις για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας και την επιδίωξη προ-διαδικασιών αφερεγγυότητας και διαδικασιών αφερεγγυότητας·
 5. αποφασίζουν σχετικά με τις εγγραφές στο μητρώο πλοίων και σκαφών αναψυχής στα θέματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Εμποροδικείου, περιορίζοντας την ευθύνη της ναυτιλιακής εταιρείας και περιορίζοντας την ευθύνη της ναυτιλιακής εταιρείας, μέσω καταγγελιών κατά της τελικής κατανεμημένης βάσης για τη διάλυση ενός αμοιβαίου haven, εάν το δίκαιο για ένα συγκεκριμένο είδος δικαίου δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό·
 6. τη διεξαγωγή διαδικασίας αναγνώρισης αλλοδαπών αποφάσεων καθώς και διαιτητικών αποφάσεων σε εμπορικές διαφορές,
 7. παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες που είναι κατ’ άλλο τρόπο επιφορτισμένες·
 8. να καθορίζει τα ασφαλιστικά μέτρα στις διαδικασίες και τις διαδικασίες για τις οποίες έχουν κανονικά δικαιοδοσία,
 9. παρέχουν διεθνή νομική συνδρομή για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε εμπορικές υποθέσεις,
 10. εκτελούν επίσης και άλλα καθήκοντα που καθορίζονται από τον νόμο.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤα εμπορικά δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας

Διοικητικά δικαστήρια

Στη Δημοκρατία της Κροατίας εντοπίστηκαν τέσσερα διοικητικά δικαστήρια, συγκεκριμένα στο Ζάγκρεμπ, το Σπλιτ, τη Ριέκα και το Osijek, τα οποία:

 1. αποφασίζει σχετικά με προσφυγές κατά μεμονωμένων αποφάσεων των δημόσιων αρχών,
 2. να αποφαίνεται επί των προσφυγών κατά των πράξεων των οργανισμών δημοσίου δικαίου,
 3. να αποφασίζει επί των προσφυγών για τη μη λήψη ατομικών αποφάσεων ή πράξεων από οργανισμό δημοσίου δικαίου εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος,
 4. να αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των διοικητικών συμβάσεων και της εκτέλεσης διοικητικών συμβάσεων,
 5. οι αποφάσεις αυτές θα αποφασίσουν, στο άλλο δίκαιο, τις προαναφερθείσες υποθέσεις.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικά δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κροατίας

Ανώτατο πταισματοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. αποφασίζει για την άσκηση τακτικών ένδικων μέσων κατά αποφάσεων των δημοτικών δικαστηρίων σε υποθέσεις πλημμελημάτων και αποφάσεων οργανισμών δημοσίου δικαίου που λειτουργούν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας επί παραβάσει, εφόσον αυτό απαιτείται από ειδικό νόμο,
 2. για την επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ δημοτικών δικαστηρίων σε υποθέσεις παράβασης,
 3. αποφασίζει σχετικά με τα έκτακτα ένδικα μέσα κατά οριστικών αποφάσεων επί παραβάσει, όταν αυτό απαιτείται από ειδικό νόμο,
 4. να αποφαίνεται επί προσφυγών σε υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας με τα υπό δικαιοδοσία κράτη μέλη της ΕΕ,
 5. να επιβλέπει την ομαλή διεξαγωγή του έργου των δικαστών που εργάζονται σε υποθέσεις παραβάσεων,
 6. εκτέλεση άλλων καθηκόντων που καθορίζονται από τον νόμο.

Ανώτατο πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας,
Ulica Šenena 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Τηλ: + 385 1 480 75 10 φαξ:
+ 385 1 461 12 91

e-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Ανώτατο Εμποροδικείο Κροατίας

 1. αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό επί των προσφυγών που ασκούνται από τα πρωτοβάθμια εμποροδικεία,
 2. την εκκαθάριση της κατά τόπον αρμοδιότητας των εμποροδικείων και τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας μεταξύ των εμποροδικείων,
 3. εκτέλεση άλλων καθηκόντων που καθορίζονται από τον νόμο.

High Commercial Court of the Republic of Croatia
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Τηλ: + 385 1 489 68 88 φαξ:
+ 385 1 487 23 29

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.vtsrh.hr/

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

 1. να αποφαίνεται επί προσφυγών κατά των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων και κατά των οποίων ζητείται η αναίρεση,
 2. αποφασίζει τη νομιμότητα των γενικών πράξεων·
 3. αποφασίζει σχετικά με τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των διοικητικών δικαστηρίων,
 4. να αποφασίζει σε άλλες υποθέσεις.

Ελληνικό Ειδικό Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

16 Ζάγκρεμπ

Τηλ: + 385 1 480 78 00 φαξ:
+ 385 1 480 79 28

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.upravnisudrh.hr/


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2019