Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialised courts - Croatia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


The specialised courts are commercial courts and administrative courts as court of first instance, and the High Misdemeanour Court of the Republic of Croatia, the High Commercial Court of the Republic of Croatia and the Supreme Administrative Court of the Republic of Croatia shall rule on the courts of second instance.

In relation to the area of administration of justice:

Commercial courts

Nine commercial courts (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) were established in the Republic of Croatia:

which:

 1. decide in contentious and non-contentious matters where this is required by a special law,
 2. Act and conduct court registers;
 3. they shall decide on proposals relating to the establishment, operation and termination of the company,
 4. they shall decide on proposals to open insolvency proceedings and pursue pre-insolvency and insolvency proceedings;
 5. they decide on the entries in the register of ships and yachts in the matters placed under the jurisdiction of the Commercial Court, limiting the liability of the shipping company, and limiting the liability of the shipping company, by complaints against the final distributed basis for the winding up of a common haven, if the law for a particular type of law does not provide otherwise;
 6. conduct a procedure for recognition of foreign judgments, as well as arbitration awards in commercial disputes,
 7. they shall provide proof for the procedures otherwise in charge;
 8. determine the measures of insurance in the proceedings and the procedures for which they normally have jurisdiction,
 9. they shall provide international legal assistance for the taking of evidence in commercial matters,
 10. they also perform other tasks specified by law.

Link opens in new windowThe commercial courts in the Republic of Croatia

Administrative courts

Four administrative courts were identified in the Republic of Croatia, namely in Zagreb, Split, Rijeka and Osijek which:

 1. decide on actions against individual decisions of public law authorities,
 2. decide on actions against the actions of bodies governed by public law,
 3. decide on actions for failure to take individual decisions or actions by a body governed by public law within the time limit laid down by law,
 4. decide on actions brought against administrative contracts and the execution of administrative contracts,
 5. they shall decide in other law the cases referred to above.

Link opens in new windowAdministrative courts in the Republic of Croatia

High Misdemeanour Court of the Republic of Croatia

 1. decides on ordinary legal remedies against decisions of the municipal courts in misdemeanour cases and decisions of public law bodies operating at first instance infringement proceedings where this is required by a special law,
 2. to resolve conflicts of jurisdiction between municipal courts in infringement cases,
 3. decides on exceptional legal remedies against final infringement decisions where this is required by a special law,
 4. decide on appeals in cases of international judicial cooperation with EU Member States under jurisdiction,
 5. supervise the orderly conduct of the work of judges working on infringement cases,
 6. perform other tasks specified by law.

High Misdemeanour Court of the Republic of Croatia,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 480 75 10 fax:
+ 385 1 461 12 91

email: Link opens in new windowPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Link opens in new window http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

High Commercial Court of Croatia

 1. rule on appeals brought by commercial courts at first instance,
 2. settle the territorial jurisdiction of the commercial courts and decide on the delegation of jurisdiction between the commercial courts,
 3. perform other tasks specified by law.

High Commercial Court of the Republic of Croatia
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 489 68 88 fax:
+ 385 1 487 23 29

Link opens in new windowhttp://www.vtsrh.hr/

High administrative Court of the Republic of Croatia

 1. decide on appeals against judgments of administrative courts and orders against which appeal is sought,
 2. decides on the legality of the general acts;
 3. decides on the conflict of competence between the administrative courts,
 4. to decide in other law cases.

English Special Administrative Court of the Republic of Croatia

16 Zagreb

Tel: + 385 1 480 78 00 fax:
+ 385 1 480 79 28

Link opens in new windowhttp://www.upravnisudrh.hr/


This is a machine translated version of the content. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Last update: 16/09/2019