Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Kroatië

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


De gespecialiseerde rechtbanken zijn handelsrechtbanken en administratieve rechtbanken als rechtbank van eerste aanleg, en de hoge strafrechtbank van de Republiek Kroatië, de Hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië en de hoogste administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië beslissen over de rechtbanken van tweede aanleg.

Met betrekking tot het gebied van rechtsbedeling:

Handelsrechtbanken

Negen handelsrechtbanken (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) zijn gevestigd in de Republiek Kroatië:

die:

 1. in contentieuze en niet-contentieuze zaken te beslissen wanneer dit krachtens een bijzondere wet vereist is;
 2. De wet en de gerechtelijke registers uit te voeren;
 3. besluiten over voorstellen voor de oprichting, de werking en de beëindiging van de onderneming;
 4. zij beslissen over voorstellen tot opening van een insolventieprocedure en over de voortzetting van de pre-insolventie- en insolventieprocedures;
 5. zij beslissen over de vermeldingen in het register van schepen en jachten in de onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te brengen zaken, waarbij de aansprakelijkheid van de scheepvaartmaatschappij wordt beperkt en de aansprakelijkheid van de scheepvaartmaatschappij wordt beperkt door klachten in verband met de definitieve verdeling van de ontbinding van een gemeenschappelijke haven, indien de wet voor een bepaald type wet niet anders voorziet;
 6. een procedure voor de erkenning van buitenlandse beslissingen en arbitrale uitspraken in handelsgeschillen,
 7. zij moeten aantonen welke procedures anders in rekening zijn gebracht;
 8. de verzekeringsmaatregelen in het kader van de procedure en de procedures waarvoor zij gewoonlijk bevoegd zijn, vast te stellen;
 9. zij verlenen internationale juridische bijstand voor bewijsverkrijging in handelszaken;
 10. zij voeren ook andere taken uit die bij wet zijn vastgesteld.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De handelsrechtbanken in de Republiek Kroatië

Administratieve rechtbanken

In de Republiek Kroatië werden vier administratieve rechtbanken aangewezen, namelijk in Zagreb, Split, Rijeka en Osijek, die:

 1. te beslissen over acties tegen individuele besluiten van publiekrechtelijke instanties,
 2. een besluit te nemen over beroepen tegen de handelingen van publiekrechtelijke lichamen,
 3. besluiten te nemen over beroepen wegens het niet binnen de in de wet bepaalde tijdsbestek nemen van individuele besluiten of handelingen van een publiekrechtelijk lichaam,
 4. besluiten over beroepen tegen administratieve contracten en de uitvoering van administratieve contracten,
 5. zij beslissen de hierboven bedoelde zaken in andere wetgeving.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratieve rechtbanken in de Republiek Kroatië

Hof van Justitie van de Republiek Kroatië

 1. besluit over de gewone rechtsmiddelen tegen besluiten van de gemeentelijke rechtbanken in geval van overtreding van de besluiten van de gemeentelijke rechtbanken en besluiten van publiekrechtelijke instanties die in eerste aanleg inbreukprocedures voeren, wanneer dit krachtens een bijzondere wet vereist is;
 2. het oplossen van jurisdictiegeschillen tussen gemeentelijke rechtbanken in gevallen van inbreuk,
 3. besluit over uitzonderlijke rechtsmiddelen tegen definitieve inbreukbesluiten wanneer dit krachtens een bijzondere wet vereist is,
 4. beslissen over beroepen in zaken van internationale justitiële samenwerking met EU-lidstaten die onder de jurisdictie vallen,
 5. toezicht te houden op het ordelijk verloop van de werkzaamheden van rechters die zich bezighouden met inbreukprocedures,
 6. andere bij wet voorgeschreven taken uitvoeren.

Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 480 75 10 fax:
+ 385 1 461 12 91

e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
De link wordt in een nieuw venster geopend. http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

High Commercial Court of Croatia

 1. uitspraak over de hogere voorzieningen die in eerste aanleg door een handelsrechtbank zijn ingesteld,
 2. de territoriale bevoegdheid van de handelsrechtbanken af te wikkelen en een besluit te nemen over de bevoegdheidsdelegatie tussen de handelsrechtbanken,
 3. andere bij wet voorgeschreven taken uitvoeren.

Rechtbank voor grote handelszaken van de Republiek Kroatië
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 489 68 88 fax:
+ 385 1 487 23 29

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.vtsrh.hr/

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië

 1. beslissingen te nemen over beroepen tegen beslissingen van administratieve rechtbanken en beslissingen waartegen beroep wordt ingesteld,
 2. beslist over de wettigheid van de algemene besluiten;
 3. beslist over het bevoegdheidsconflict tussen de administratieve rechtbanken,
 4. besluiten in andere zaken te nemen.

De Engelse Speciale Administratieve Rechtbank voor de Republiek Kroatië

16 Zagreb

Tel: + 385 1 480 78 00 fax:
+ 385 1 480 79 28

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.upravnisudrh.hr/


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 16/09/2019