Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Hrvatska


Specijalizirani sudovi su prekršajni sudovi, trgovački sudovi i upravni sudovi kao prvostupanjski sudovi, a Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Visoki upravni sud Republike Hrvatske sude kao drugostupanjski sudovi.

S obzirom na područje sudovanja:

Prekršajni sudovi

Prekršajni sudovi - prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova ustanovljena su 22 prekršajna suda.

Općinski sudovi kada rješavaju prekršajne predmete nadležni su:

 • suditi u prvom stupnju za sve prekršaje, osim za one za koje je zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave,
 • odlučivati o prigovorima protiv obaveznih prekršajnih naloga svih ovlaštenih izdavatelja,
 • odlučivati o zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka: a) u predmetima u kojima su sudili, b) protiv pravomoćnih prekršajnih naloga ovlaštenih tužitelja ako je riječ o prekršajima iz stvarne nadležnosti suda te c) protiv svih pravomoćnih obaveznih prekršajnih naloga,
 • pružati pravnu pomoć prema odredbama međunarodnih ugovora i ovoga Zakona,
 • obavljati i druge poslove propisane zakonom.
Poveznica se otvara u novom prozoruPrekršajni sudovi u Republici Hrvatskoj

 

Trgovački sudovi

Trgovački sudovi - u Republici Hrvatskoj ustanovljeno je osam trgovačkih sudova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin).  U parničnom postupku trgovački sudovi u prvom stupnju sude u sporovima:

 • između pravnih osoba,
 • između pravnih osoba i obrtnika, uključujući i trgovce pojedince;
 • između obrtnika uključujući i sporove između trgovaca pojedinaca ako se radi o sporu u vezi s njihovom djelatnošću, osim ako nije riječ o sporovima u kojima uvijek sude općinski sudovi ili za koje je zakonom utvrđena nadležnost nekoga drugog suda,
 • u povodu osnivanja, rada i prestanka trgovačkoga društva kao i o raspolaganju članstvom i članskim pravima u trgovačkom društvu,
 • između članova trgovačkoga društva međusobno te između članova društva i društva koji se tiču upravljanja društvom i vođenja poslova društva kao i prava i obveza članova društva koji proizlaze iz njihova položaja u društvu,
 • između predsjednika i članova uprave ili nadzornog odbora društva i društva ili njegovih članova koji nastanu u svezi s njihovim radom u društvu ili za društvo,
 • o odgovornosti člana trgovačkog društva, člana uprave ili nadzornog odbora trgovačkog društva za obveze trgovačkog društva,
 • u kojima je stranka osoba nad kojom je otvoren stečajni postupak bez obzira na svojstvo druge stranke te sve sporove u povodu stečaja, osim ako nije riječ o sporovima u kojima uvijek sudi općinski sud, odnosno za koje je zakonom utvrđena nadležnost nekog drugog suda.
 • koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo (plovidbeni sporovi),
 • koji se odnose na zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo,
 • koji se odnose na zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unaprjeđenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • u povodu djela nelojalne tržišne utakmice, monopolističkih sporazuma i narušavanja ravnopravnosti na jedinstvenom tržištu Republike Hrvatske

Pored navedene nadležnosti, trgovački sudovi su nadležni i za postupanje u registarskim stvarima i vođenju sudskih registara, za odlučivanje u izvanparničnim stvarima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, provođenje postupka priznanja inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima, obavljanje poslova međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima te obavljanje poslova propisanih drugim zakonima.

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački sudovi u Republici Hrvatskoj

Upravni sudovi

U Republici Hrvatskoj ustanovljena su četiri upravna suda i to u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske i Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sudovi odlučuju o žalbama protiv odluka prekršajnih, trgovačkih i upravnih sudova za područje Republike Hrvatske i imaju sjedište u Zagrebu.

Poveznica se otvara u novom prozoruUpravni sudovi u Republici Hrvatskoj

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb

tel: +385 1 480 75 10
fax: +385 1 461 12 91

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozorupredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

 1. odlučuje o žalbama protiv odluka koje su u prvom stupnju donijeli trgovački sudovi,
 2. rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova te odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova,
 3. obavlja druge poslove određene zakonom.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11
10 000 Zagreb

tel: +385 1 489 68 88
fax: +385 1 487 23 29

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.vtsrh.hr/

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 1. odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,
 2. odlučuje o zakonitosti općih akata,
 3. odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,
 4. odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10 000 Zagreb

tel: +385 1 480 78 00
fax: +385 1 480 79 28

http://www.upravnisudrh.hr/


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2019