Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Chorvatsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Specializované soudy jsou obchodní soudy a soudy prvního stupně, jakož i Vrchní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky.

Ve vztahu k oblasti výkonu spravedlnosti:

Obchodní soudy

Devět obchodních soudů (Záhřeb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovník) byla usazena v Chorvatské republice:

která:

 1. rozhodovat ve sporných a nesporných záležitostech, pokud to vyžaduje zvláštní zákon,
 2. Jednat a vést soudní rejstříky;
 3. rozhodují o návrzích týkajících se zřízení, fungování a ukončení společnosti,
 4. rozhodují o návrzích na zahájení insolvenčního řízení a o stíhání předúpadkových a insolvenčních řízení;
 5. rozhodují o zápisech do rejstříku lodí a jachet ve věcech spadajících do pravomoci obchodního soudu, o omezení odpovědnosti rejdařské společnosti a o omezení odpovědnosti rejdařské společnosti, a to podáním stížností proti konečnému distribuovanému základu pro likvidaci společného přístavu, pokud zákon nestanoví jinak;
 6. řízení pro uznávání cizích rozhodnutí, jakož i rozhodčích nálezů v obchodních sporech,
 7. poskytnou důkaz pro příslušné postupy;
 8. určit způsob pojištění v řízení a postupy, pro něž jsou obvykle příslušné,
 9. poskytují mezinárodní právní pomoc pro dokazování v obchodních věcech,
 10. plní rovněž další úkoly stanovené zákonem.

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní soudy v Chorvatské republice

Správní soudy

V Chorvatské republice byly zjištěny čtyři správní soudy, a to v Záhřebu, ve Splitu, v Rijece a v Osijeku, který:

 1. rozhoduje o žalobách proti jednotlivým rozhodnutím orgánů veřejného práva,
 2. rozhoduje o žalobách proti veřejnoprávním subjektům,
 3. rozhoduje o žalobách pro nepřijetí individuálních rozhodnutí nebo žalob veřejnoprávním subjektem ve lhůtě stanovené zákonem,
 4. rozhoduje o žalobách podaných proti správním smlouvám a provádění správních smluv,
 5. v jiných právních předpisech rozhodnou o výše uvedených případech.

Odkaz se otevře v novém okně.Správní soudy v Chorvatské republice

Velký trestní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím městských soudů v přestupkových případech a o rozhodnutích veřejnoprávních subjektů činných v řízení v prvním stupni řízení o nesplnění povinnosti, pokud to vyžaduje zvláštní zákon,
 2. vyřešit kompetenční spory mezi obecními soudy v případech nesplnění povinnosti,
 3. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti pravomocnému rozhodnutí o nesplnění povinnosti, pokud to vyžaduje zvláštní zákon,
 4. rozhoduje o odvoláních v případech mezinárodní justiční spolupráce s příslušnými členskými státy EU,
 5. dohlížet na řádný průběh práce soudců, kteří se zabývají případy porušení právních předpisů,
 6. plnit další úkoly stanovené zákonem.

Vysoký trestní soud Chorvatské republiky
Ulica Šenoe 30 Záhřeb,
10 000 Záhřeb

Tel: +385 1 480 75 10 fax:
+385 1 461 12 91

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Odkaz se otevře v novém okně. http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Velký obchodní soud v Chorvatsku

 1. rozhodovat v řízení v prvním stupni o kasačních opravných prostředcích,
 2. vyřešit územní příslušnost obchodních soudů a rozhodnout o přenesení příslušnosti mezi obchodními soudy,
 3. plnit další úkoly stanovené zákonem.

Vysoký obchodní soud Chorvatské republiky
, 11 Záhřeb,
10 000 Záhřeb

Tel: +385 1 489 68 88 fax:
+385 1 487 23 29

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.vtsrh.hr/

Vysoký správní soud Chorvatské republiky

 1. rozhoduje o opravných prostředcích proti rozsudkům správních soudů a proti příkazům, proti nimž je podán opravný prostředek,
 2. rozhoduje o legalitě obecných aktů;
 3. rozhoduje o sporu o příslušnost mezi správními soudy,
 4. rozhodovat v jiných právních případech.

Zvláštní správní soud Chorvatské republiky,

16 Záhřeb

Tel: +385 1 480 78 00 fax:
+385 1 480 79 28

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.upravnisudrh.hr/


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019