Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Horvaatia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Erikohtud on esimese astme kohtuna kaubanduskohtud ja halduskohtud, Horvaatia Vabariigi kõrgema väärteoasjade kohus, Horvaatia Vabariigi Kõrgem Kaubanduskohus ja Horvaatia Vabariigi kõrgeim halduskohus teise astme kohtutes.

Seoses õigusemõistmise valdkonnaga:

Kaubanduskohtud

Üheksa kaubanduskohut (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Zadar, Pazin, Dubrovnik) loodi Horvaatia Vabariigis:

kes:

 1. otsustada vaidlusaluste ja mittehõlmavate küsimuste üle, kui seda nõuab eriseadus;
 2. Tegutsevad ja teostavad kohtute registreid;
 3. nad teevad otsuse äriühingu asutamise, tegevuse ja lõpetamisega seotud ettepanekute kohta,
 4. nad teevad otsuse maksejõuetusmenetlusi käsitlevate ettepanekute ning maksejõuetuseelsete ja maksejõuetuseelsete menetluste kohta;
 5. nad otsustavad laevade ja jahtide registri kannete üle kaubanduskohtu jurisdiktsiooni alla kuuluvates küsimustes, piirates laevandusettevõtja vastutust ja piirates laevandusettevõtja vastutust, esitades kaebusi viimase jaotusaluse kohta, mis on levinud pelgupaiga likvideerimiseks, kui konkreetset liiki õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;
 6. läbi viima välisriigi kohtuotsuste tunnustamise menetluse, samuti vahekohtu otsuse kaubandusvaidlustes,
 7. nad esitavad tõendid muude menetlustoimingute eest vastutava isiku kohta;
 8. määratakse kindlaks menetluses olevad kindlustusmeetmed ja menetlused, mille lahendamiseks neil tavaliselt pädevus on;
 9. nad osutavad rahvusvahelist õigusabi tõendite kogumisel kaubanduslikes küsimustes,
 10. nad täidavad ka muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Lingil klikates avaneb uus akenKaubanduskohtud Horvaatia Vabariigis

Halduskohtud

Horvaatia Vabariigis, täpsemalt Zagrebis, Split, Rijeka ja Osijekis, määrati kindlaks neli halduskohut:

 1. võtta vastu otsuseid avalik-õiguslike asutuste üksikotsuste suhtes võetavate meetmete kohta;
 2. otsustada avalik-õiguslike asutuste tegevuse suhtes võetavate meetmete üle,
 3. võtta vastu otsuseid avalik-õiguslike isikute üksikotsuste või meetmete võtmata jätmise kohta seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
 4. võtab vastu otsuse haldusmeetmete ja halduslepingute täitmise kohta esitatud hagide kohta;
 5. nad teevad muudes õigusaktides otsuseid eespool nimetatud juhtumite kohta.

Lingil klikates avaneb uus akenHalduskohtud Horvaatia Vabariigis

Horvaatia Vabariigi kõrgetasemeline väärteoasjade kohus

 1. teeb otsuse tavapäraste õiguskaitsevahendite kohta munitsipaalkohtute otsuste vastu väärteoasjades ja otsuseid tegevate avalik-õiguslike organite otsuste suhtes, kes teostavad esimeses astmes rikkumismenetlusi, kui see on ette nähtud eriseadusega;
 2. lahendada rikkumisjuhtumitega seotud kohtualluvuse konflikte munitsipaalkohtute vahel;
 3. teeb otsuse erakorraliste õiguskaitsevahendite kohta lõplike rikkumismenetluste puhul, kui see on ette nähtud eriseadusega;
 4. otsuste tegemine kohtualluvuse alla kuuluvate ELi liikmesriikidega tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö juhtumite kohta;
 5. kontrollida rikkumisjuhtumitega tegelevate kohtunike nõuetekohast tööd;
 6. täita muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kõrgetasemeline väärteoasjade kohus,
Ulica Šenoe, 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 480 75 10 faks:
+ 385 1 461 12 91

e-post: Lingil klikates avaneb uus akenPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Lingil klikates avaneb uus aken http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

High Commercial Court of Croatia

 1. eeskiri esimese astme kaubanduskohtute esitatud kaebuste kohta;
 2. lahendada kaubanduskohtute territoriaalne pädevus ja otsustada kohtualluvuse delegeerimine kaubanduskohtute vahel,
 3. täita muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Horvaatia Vabariigi kõrge kaubanduskohus
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 489 68 88 faks:
+ 385 1 487 23 29

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.vtsrh.hr/

Horvaatia Vabariigi kõrgem halduskohus

 1. teha otsuseid halduskohtute otsuste peale esitatud kaebuste ja apellatsioonide kohta;
 2. otsustab üldiste õigusaktide õiguspärasuse üle;
 3. otsustab halduskohtute pädevuse konflikti üle;
 4. otsustada muudes asjades.

English Special Administrative Court of Horvaatia Vabariik

16 Zagreb

Tel: + 385 1 480 78 00 faks:
+ 385 1 480 79 28

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.upravnisudrh.hr/


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 16/09/2019