Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Chorvátsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Špecializované súdy sú obchodné súdy a správne súdy ako súd prvého stupňa a súd pre vysoké nezrovnalosti Chorvátskej republiky, vysoký obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky rozhodujú na súde druhého stupňa.

Vo vzťahu k oblasti výkonu spravodlivosti:

Obchodné súdy

Deväť obchodných súdov (Záhreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovník) boli zriadené v Chorvátskej republike:

ktoré:

 1. rozhodovať v sporných a nesporových veciach, ak si to vyžaduje osobitný zákon,
 2. Zákon a vedenie súdnych registrov;
 3. rozhodujú o návrhoch týkajúcich sa zriadenia, prevádzky a ukončenia činnosti spoločnosti,
 4. rozhodujú o návrhoch na začatie insolvenčného konania a na začatie konkurzného konania a konania vo veci platobnej neschopnosti;
 5. rozhodujú o zápisoch do registra lodí a jácht v záležitostiach patriacich do právomoci obchodného súdu, obmedzujú zodpovednosť prepravnej spoločnosti a obmedzujú zodpovednosť námornej spoločnosti na základe sťažností proti konečnému distribuovanému základu na ukončenie spoločného raja, ak zákon pre určitý druh právneho predpisu nestanovuje inak;
 6. konania o uznaní zahraničných rozsudkov, ako aj rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch,
 7. poskytnú dôkaz o tom, že postupy sa inak účtujú;
 8. určiť opatrenia poistenia v konaní a postupy, na ktoré zvyčajne majú právomoc,
 9. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri vykonávaní dôkazov v obchodných veciach,
 10. vykonávajú aj iné úlohy stanovené zákonom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné súdy v Chorvátskej republike

Administratívne súdy

V Chorvátskej republike boli identifikované štyri správne súdy, konkrétne v Záhrebe, Splite, Rijeke a Osijek, ktoré:

 1. rozhoduje o žalobách proti individuálnym rozhodnutiam orgánov verejného práva,
 2. rozhodovať o žalobách proti činnosti orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom,
 3. rozhodovať o žalobách týkajúcich sa neprijatia individuálnych rozhodnutí alebo opatrení subjektom, ktorý sa spravuje verejným právom, v lehote stanovenej zákonom,
 4. rozhodovať o žalobách podaných proti administratívnym zmluvám a výkonu administratívnych zmlúv,
 5. o uvedených prípadoch rozhodujú v iných právnych predpisoch.

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávne súdy v Chorvátskej republike

Vysoké nesprávne správanie Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o riadnych opravných prostriedkoch voči rozhodnutiam obecných súdov vo veciach týkajúcich sa prečinu a rozhodnutí orgánov verejného práva pôsobiacich v prvom stupni konania o porušení, ak si to vyžaduje osobitný zákon,
 2. riešenie kompetenčných sporov medzi obecnými súdmi v prípadoch porušenia právnych predpisov,
 3. rozhoduje o výnimočných opravných prostriedkoch proti konečným rozhodnutiam o porušení, ak to vyžaduje osobitný zákon,
 4. rozhoduje o odvolaniach v prípadoch medzinárodnej justičnej spolupráce s príslušnými členskými štátmi EÚ,
 5. dohliada na riadne vykonávanie práce sudcov, ktorí pracujú na prípadoch porušenia právnych predpisov,
 6. vykonávať iné úlohy stanovené zákonom.

Vysoké presprávanie na súde Chorvátskej republiky,
Ulica Šenoe 30 Záhreb,
10 000 Zagreb

Tel.: + 385 1 480 75 10 fax:
+ 385 1 461 12 91

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknePredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Odkaz sa zobrazí v novom okne http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Vysoký obchodný súd Chorvátska

 1. rozhoduje o odvolaniach podaných na prvom stupni na obchodných súdoch,
 2. určiť miestnu príslušnosť obchodných súdov a rozhodnúť o delegovaní právomoci medzi obchodnými súdmi,
 3. vykonávať iné úlohy stanovené zákonom.

Vysoký obchodný súd Chorvátskej republiky
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Tel.: + 385 1 489 68 88 fax:
+ 385 1 487 23 29

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.vtsrh.hr/

Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky

 1. rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam správnych súdov a uznesení, proti ktorým sa žiada o odvolanie,
 2. rozhoduje o zákonnosti všeobecných aktov;
 3. rozhoduje o kompetenčnom spore medzi správnymi súdmi,
 4. rozhodovať v iných veciach.

Anglický osobitný správny súd Chorvátskej republiky

16 Zagreb

Tel.: + 385 1 480 78 00 fax:
+ 385 1 480 79 28

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.upravnisudrh.hr/


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/09/2019