Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Hrvaška

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Specializirana sodišča so gospodarska in upravna sodišča kot sodišče prve stopnje, višje sodišče Republike Hrvaške za prekrške, Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške in Vrhovno upravno sodišče Republike Hrvaške odločajo o sodiščih druge stopnje.

V zvezi s področjem pravosodja:

Gospodarska sodišča

V Republiki Hrvaški so bila ustanovljena devet gospodarskih sodišč (Zagreb, Split, Reka, Osijek, Bjekovar, Varaždin, Zadar, Zadar, Dubrovnik):

zdravila:

 1. odloča v pravdnih in nespornih zadevah, kadar to zahteva posebna zakonodaja,
 2. Zakon o vodenju sodnih registrov;
 3. odločajo o predlogih v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in prenehanjem družbe,
 4. odločajo o predlogih za uvedbo postopkov v primeru insolventnosti ter za postopke pred predinsolvenčnim in insolvenčnim postopkom;
 5. odločajo o vpisih v register ladij in jaht v zadevah, ki so v pristojnosti gospodarskega sodišča, s čimer se omeji odgovornost ladjarske družbe in omeji odgovornost ladjarske družbe, s pritožbami zoper končno porazdeljeno podlago za likvidacijo skupnega morskega lista, če zakon za določeno vrsto zakona ne določa drugače;
 6. vodi postopek priznavanja tujih sodnih odločb in arbitražnih odločb v gospodarskih sporih,
 7. predložijo dokazila za postopke, ki so sicer pristojni;
 8. določi zavarovalne ukrepe v postopkih in postopke, za katere so običajno pristojni,
 9. zagotavljajo mednarodno pravno pomoč pri pridobivanju dokazov v trgovinskih zadevah,
 10. opravljajo tudi druge naloge, določene z zakonom.

Povezava se odpre v novem oknuGospodarska sodišča v Republiki Hrvaški

Upravna sodišča

V Republiki Hrvaški so bila določena štiri upravna sodišča, in sicer v Zagrebu, Spliju, Reki in Osijeku, ki:

 1. odloča o ukrepih proti posameznim odločitvam organov javnega prava,
 2. odloča o ukrepih proti dejavnostim oseb javnega prava,
 3. odloča o tožbah zaradi nesprejetja posameznih odločitev ali ukrepov osebe javnega prava v roku, določenem z zakonom,
 4. odloča o tožbah zoper upravne pogodbe in izvrševanje upravnih pogodb,
 5. v drugih predpisih določijo zgoraj navedene primere.

Povezava se odpre v novem oknuUpravna sodišča Republike Hrvaške

Sodišče za prekrške Republike Hrvaške

 1. odloča o navadnih pravnih sredstvih zoper odločitve občinskih sodišč v zadevah o prekrških in odločitvah organov javnega prava, ki na prvi stopnji izvajajo postopke za ugotavljanje kršitev, če to zahteva posebna zakonodaja,
 2. reševanje sporov glede pristojnosti med občinskimi sodišči v postopkih za ugotavljanje kršitev,
 3. odloča o izjemnih pravnih sredstvih zoper končno odločitev o kršitvi, če to zahteva posebna zakonodaja,
 4. odloča o pritožbah v primerih mednarodnega pravosodnega sodelovanja z državami članicami EU, ki so v pristojnosti držav članic EU,
 5. nadzorovati pravilno opravljanje dela sodnikov, ki delajo v primerih kršitev,
 6. opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Sodišče za visoke prekrške Republike Hrvaške,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 480 75 10: faks:
+385 1 461 12 91

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Povezava se odpre v novem oknu http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah gospodarskih sodišč na prvi stopnji,
 2. urediti krajevno pristojnost gospodarskih sodišč in odločiti o prenosu pristojnosti med gospodarskimi sodišči,
 3. opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 489 68 88: faks:
+385 1 487 23 29

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.vtsrh.hr/

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah zoper sodbe upravnih sodišč in sklepa, zoper katere je vložena pritožba,
 2. odloča o zakonitosti splošnih aktov;
 3. odloča o navzkrižju pristojnosti med upravnimi sodišči,
 4. odločati o drugih pravnih zadevah.

Posebno upravno sodišče Republike Hrvaške v Zagrebu

leta 16

Telefon: +385 1 480 78 00: faks:
+385 1 480 79 28

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.upravnisudrh.hr/


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 16/09/2019