Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Hrvaška

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Specializirana sodišča so gospodarska in upravna sodišča kot sodišče prve stopnje, višje sodišče Republike Hrvaške za prekrške, Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške in Vrhovno upravno sodišče Republike Hrvaške odločajo o sodiščih druge stopnje.

V zvezi s področjem pravosodja:

Gospodarska sodišča

V Republiki Hrvaški so bila ustanovljena devet gospodarskih sodišč (Zagreb, Split, Reka, Osijek, Bjekovar, Varaždin, Zadar, Zadar, Dubrovnik):

zdravila:

 1. odloča v pravdnih in nespornih zadevah, kadar to zahteva posebna zakonodaja,
 2. Zakon o vodenju sodnih registrov;
 3. odločajo o predlogih v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in prenehanjem družbe,
 4. odločajo o predlogih za uvedbo postopkov v primeru insolventnosti ter za postopke pred predinsolvenčnim in insolvenčnim postopkom;
 5. odločajo o vpisih v register ladij in jaht v zadevah, ki so v pristojnosti gospodarskega sodišča, s čimer se omeji odgovornost ladjarske družbe in omeji odgovornost ladjarske družbe, s pritožbami zoper končno porazdeljeno podlago za likvidacijo skupnega morskega lista, če zakon za določeno vrsto zakona ne določa drugače;
 6. vodi postopek priznavanja tujih sodnih odločb in arbitražnih odločb v gospodarskih sporih,
 7. predložijo dokazila za postopke, ki so sicer pristojni;
 8. določi zavarovalne ukrepe v postopkih in postopke, za katere so običajno pristojni,
 9. zagotavljajo mednarodno pravno pomoč pri pridobivanju dokazov v trgovinskih zadevah,
 10. opravljajo tudi druge naloge, določene z zakonom.

Povezava se odpre v novem oknuGospodarska sodišča v Republiki Hrvaški

Upravna sodišča

V Republiki Hrvaški so bila določena štiri upravna sodišča, in sicer v Zagrebu, Spliju, Reki in Osijeku, ki:

 1. odloča o ukrepih proti posameznim odločitvam organov javnega prava,
 2. odloča o ukrepih proti dejavnostim oseb javnega prava,
 3. odloča o tožbah zaradi nesprejetja posameznih odločitev ali ukrepov osebe javnega prava v roku, določenem z zakonom,
 4. odloča o tožbah zoper upravne pogodbe in izvrševanje upravnih pogodb,
 5. v drugih predpisih določijo zgoraj navedene primere.

Povezava se odpre v novem oknuUpravna sodišča Republike Hrvaške

Sodišče za prekrške Republike Hrvaške

 1. odloča o navadnih pravnih sredstvih zoper odločitve občinskih sodišč v zadevah o prekrških in odločitvah organov javnega prava, ki na prvi stopnji izvajajo postopke za ugotavljanje kršitev, če to zahteva posebna zakonodaja,
 2. reševanje sporov glede pristojnosti med občinskimi sodišči v postopkih za ugotavljanje kršitev,
 3. odloča o izjemnih pravnih sredstvih zoper končno odločitev o kršitvi, če to zahteva posebna zakonodaja,
 4. odloča o pritožbah v primerih mednarodnega pravosodnega sodelovanja z državami članicami EU, ki so v pristojnosti držav članic EU,
 5. nadzorovati pravilno opravljanje dela sodnikov, ki delajo v primerih kršitev,
 6. opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Sodišče za visoke prekrške Republike Hrvaške,
Ulica Šenoe 30 Zagreb,
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 480 75 10: faks:
+385 1 461 12 91

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuPredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Povezava se odpre v novem oknu http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah gospodarskih sodišč na prvi stopnji,
 2. urediti krajevno pristojnost gospodarskih sodišč in odločiti o prenosu pristojnosti med gospodarskimi sodišči,
 3. opravlja druge naloge, določene z zakonom.

Visoko gospodarsko sodišče Republike Hrvaške
, 11 Zagreb,
10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 489 68 88: faks:
+385 1 487 23 29

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.vtsrh.hr/

Visoko upravno sodišče Republike Hrvaške

 1. odloča o pritožbah zoper sodbe upravnih sodišč in sklepa, zoper katere je vložena pritožba,
 2. odloča o zakonitosti splošnih aktov;
 3. odloča o navzkrižju pristojnosti med upravnimi sodišči,
 4. odločati o drugih pravnih zadevah.

Posebno upravno sodišče Republike Hrvaške v Zagrebu

leta 16

Telefon: +385 1 480 78 00: faks:
+385 1 480 79 28

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.upravnisudrh.hr/


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 16/09/2019