Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Taliansko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Taliansku.


Osobitná právomoc – úvod

Taliansky súd je spravovaný v mene talianskych ľudí a sudcov – z ústavných dôvodov – podlieha len zákonu. Podľa článku 102 talianskej Ústavy vykonávajú sudcovskú funkciu obyčajní sudcovia, ktorí sú usadení a spravujú sa pravidlami súdneho systému: to znamená, že špeciálni sudcovia alebo osobitní sudcovia (iné ako tie, ktoré sú výslovne stanovené) sa nesmú zriaďovať. Môžu byť zriadené len v rámci všeobecných komôr komôr špecializovaných v určitých veciach, a to aj za účasti vhodných občanov, ktorí nie sú účastníkmi súdneho konania. V samotnej ústave sa však stanovujú prípady súdnych orgánov, ktoré nie sú súčasťou súdneho systému (bežné súdnictvo).

Osobitné súdy

Talianska právomoc sa v oblasti občianskeho práva (v širšom zmysle) zamieta na „bežných“ súdoch a „správnych“ súdoch. Správne súdy majú právomoc chrániť verejnú správu oprávnených záujmov, a to najmä právnych predpisov, a to aj individuálnych práv: správne súdy sú Krajským správnym súdom (TAR) – ktorý je na prvom stupni – a Štátnou radou (ktorým je odvolací súd). Všeobecné súdy majú právomoc vo veciach týkajúcich sa „subjektívnych práv“; právomoc vo veciach súvisiacich s „oprávnenými záujmami“ má právomoc v oblasti správnej právomoci. Správny súdny poriadok – ktorý zahŕňa aj predpoklady odbornej spôsobilosti – je obsiahnutý v legislatívnom dekréte č. 104 z roku 2010. Odkaz sa zobrazí v novom okneKód správneho súdnictva ( G.A.) je dostupný (bezplatne) v angličtine, vo francúzštine a v nemčine.

Ďalším súdom je súdna právomoc v oblasti účtovníctva: dvor audítorov má právomoc vo veciach verejného účtovníctva a v iných veciach stanovených zákonom. Kódex účtovníctva je obsiahnutý v legislatívnom dekréte č. 174 z roku 2016.

V Taliansku existuje aj daňová právomoc, ktorej procesné pravidlá sú stanovené v legislatívnom dekréte č. 546 z roku 1992. Daňovú právomoc vykonávajú provinčné daňové komisie (súdy prvého stupňa) a regionálne daňové komisie (odvolacie súdy). Všetky spory týkajúce sa daní všetkých druhov a druhov, v každom prípade uvádzané ako také, vrátane regionálnych, provinciálnych a obecných poplatkov a príspevkov do Národnej zdravotnej služby, podpracovných miest a dodatočných poplatkov, príslušných sankcií a akýchkoľvek iných poplatkov a akýchkoľvek iných poplatkov, patria do daňovej jurisdikcie.

Proti rozsudkom vyneseným osobitnými súdmi je vždy možné podať dovolanie na kasačnom súde (článok 111 ústavy).

Posledná aktualizácia: 01/02/2018


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 18/10/2019