Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Italija

Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Italiji.


Specijalizirani sudovi

Člankom 102. Ustava zabranjuje se osnivanje novih „izvanrednih ili posebnih” sudova. No u sklopu redovnih sudova mogu se osnovati odjeli specijalizirani za određene predmete, sa sucima tog suda kojima pomažu građani koji nisu profesionalni suci (primjerice, odjel za poljoprivredu).

Člankom 103. Ustava dopušta se određen broj posebnih sudova, uključujući upravne sudove, Revizorski sud i vojne sudove, koji su postojali prije nego što je Ustav stupio na snagu.

Vojni sudovi (tribunali militari), koji imaju nadležnost za suđenje u vojnim zločinima koje su počinili članovi oružanih snaga, djeluju odvojeno od redovnih sudova i vodi ih vlastito upravno tijelo, Visoko vijeće vojnog pravosuđa (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Upravni sudovi

Upravni sudovi rješavaju sporove između privatnih osoba i javnih tijela koji se odnose na odluke javne uprave.

Upravni sudovi razmatraju ispravnost upravne mjere, a ne opravdanost mjere. Žalbom upravnom sudu od suda se traži poništenje upravne mjere na temelju njezine neispravnosti zbog nedostatka nadležnosti (incompetenza), kršenja zakona (violazione di legge) ili zlouporabe moći (eccesso di potere).

Kao opće pravilo, ono što razlikuje nadležnost redovnih sudova od nadležnosti upravnih sudova priroda je povrede koja je predmet zahtjeva, odnosno krši li upravna mjera pravo (diritto soggettivo) ili samo legitimni interes (interesse legittimo). Upravni sudovi postupaju u predmetima koji uključuju legitimne interese, iako postoje i druga područja u kojima imaju isključivu nadležnost.

Samoupravno tijelo upravnih sudova Predsjedavajuće je vijeće upravnog pravosuđa (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Regionalni upravni sudovi (tribunali amministrativi regionali) prvostupanjski su sudovi.
  • Vijeće države (Consiglio di Stato) žalbeni je sud.

Revizorski sud i porezni sudovi imaju nadležnost u upravnim slučajevima u posebnim područjima.

Revizorski sud (Corte dei Conti) sastoji se od sudaca i tužitelja koji su specijalizirani za računovodstvo. Istrage vrši Ured glavnog tužitelja (Ufficio del procuratore generale) koji se nalazi u sastavu suda. Nakon nedavne reforme Sud sada ima neovisne regionalne odjele (sezioni regionali) koji donose presude i vrše reviziju u vlastitim područjima.

Samoupravno tijelo Suda Predsjedavajuće je vijeće (Consiglio di Presidenza).

Revizorski sud ima sljedeće ovlasti:

  • unaprijed pregledavati sukladnost sa zakonom širokog raspona mjera koje su donijeli vlada i ostala javna tijela
  • pregledavati financijsko upravljanje i sredstva javnih uprava
  • donositi presude u pitanjima koja se odnose na javne račune, mirovine i odgovornost javnih službenika.

Porezni sudovi (commissioni tributarie) imaju nadležnost u poreznim pitanjima.

Pravne baze podataka

Na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruvojnih sudova možete pronaći povijesne bilješke i informacije o postupcima. Tu se objavljuju i najveći povijesni ratni zločini.

Web-mjesto Poveznica se otvara u novom prozoruregionalnih upravnih sudova i Državnog vijeća omogućuje slobodan pristup rasporedu rasprava i cjelovitom tekstu presuda i naloga u sporovima između javnih tijela i privatnih osoba koji se odnose na mjere koje je donijela javna uprava.

U svrhu zaštite podataka pretraga postupaka koji su u tijeku podliježe određenim ograničenjima.

Glavne odluke i presude Revizorskog suda objavljuju se na njihovom web-mjestu te ih možete pogledati besplatno.

Web-mjesto Revizorskog suda također služi kao portal za regionalne odjele Suda te daje iscrpne informacije o njihovoj ulozi i funkcioniranju.

Naziv i URL adresa baze podataka


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2019