Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Olaszország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ez a szakasz az olaszországi szakosított bíróságok szervezetéről nyújt tájékoztatást.


Szakosított bíróságok

Az Alkotmány 102. cikke tiltja új „rendkívüli vagy különbíróságok” felállítását. A rendes bírósági szervezeten belül azonban felállíthatóak bizonyos tárgyú ügyekre szakosodott részlegek – vagyis ugyanazon bírák és a bírói karon kívüli szakértő állampolgárok részvételével működő egységek (mint például a szakosított agrárügyi tanácsok).

Bizonyos szakosított bíróságokat maga az Alkotmány 103. cikke állít fel. Ezek a közigazgatási bíróságok, az Állami Számvevőszék és a katonai bíróságok, amelyek már az Alkotmány hatálybalépése előtt létrejöttek.

A katonai bíróságok (tribunali militari), amelyek a fegyveres erők tagjai által elkövetett katonai bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalják, elkülönülnek a rendes bírósági szervezetrendszertől, igazgatásukat pedig egy önkormányzati testület, a Katonai Bíróságok Legfelsőbb Tanácsa (Consiglio Superiore della Magistratura Militare) látja el.

Közigazgatási bíróságok

A közigazgatási bíróságok a közhivatalok és magánszemélyek közötti, közigazgatási intézkedésekkel kapcsolatos vitás kérdésekkel foglalkoznak.

A közigazgatási bíróságok azt vizsgálják, hogy egy adott közigazgatási intézkedést megfelelően hajtottak-e végre; az adott intézkedés célszerűsége nem képezi vizsgálat tárgyát. A közigazgatási keresettel a felperes azon az alapon kéri az adott közigazgatási intézkedés bíróság általi megsemmisítését, hogy az intézkedés illetékesség hiánya (incompetenza), törvénysértés (violazione di legge) vagy hatáskörtúllépés (eccesso di potere) miatt hibás.

Általánosságban az különbözteti meg a rendes bíróságok hatáskörébe tartozó ügyeket a közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartozó ügyektől, hogy milyen jellegű a vélelmezett sérelem, azaz hogy a közigazgatási intézkedés valamilyen alanyi jogot (diritto soggettivo) sért-e, vagy csak jogos érdeket (interesse legittimo): a közigazgatási bíróságok a jogos érdekekkel kapcsolatos ügyeket vizsgálják, bár van néhány egyéb terület is, ahol kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek.

A közigazgatási bíróságok önkormányzati testülete a Közigazgatási Bíróságok Elnöki Tanácsa (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • A regionális közigazgatási bíróságok (tribunali amministrativi regionali) elsőfokú bíróságok;
  • az Államtanács (Consiglio di Stato) pedig fellebbviteli bíróság.

Az Állami Számvevőszék és az adóügyi bíróságok meghatározott témaköröket érintő közigazgatási ügyekben rendelkeznek illetékességgel.

Az Állami Számvevőszék (Corte dei Conti) a számvitel területére szakosodott bírákból és ügyészekből áll. A vizsgálatokat a bíróság mellett működő Főügyészi Hivatal (Ufficio del procuratore generale) végzi. A közelmúltban végrehajtott reform eredményeképpen a Számvevőszék jelenleg önálló, regionális szintű részlegekkel (sezioni regionali) rendelkezik, amelyek a saját területükön látnak el ítélethozatali és ellenőrzési feladatokat.

A Számvevőszék önkormányzati testülete az Elnöki Tanács (Consiglio di Presidenza).

Az Állami Számvevőszék hatáskörébe tartozik:

  • a kormány és más közjogi szervek által hozott intézkedések széles köre tekintetében a törvényekkel való összhang előzetes vizsgálata,
  • a közigazgatási szervek pénzgazdálkodásának és vagyonának ellenőrzése,
  • döntés többek között az államháztartással, nyugdíjakkal, a köztisztviselők felelősségével kapcsolatos ügyekben.

Az adóügyi bíróságok (commissioni tributarie) adózással kapcsolatos ügyekben rendelkeznek hatáskörrel.

Jogi adatbázisok

A A link új ablakot nyit megkatonai bíróságok weboldalán tájékoztatás található az eljárásokkal kapcsolatos előzményekről és adatokról. A főbb háborús bűnök pereit is közzétették itt.

A A link új ablakot nyit megregionális közigazgatási bíróságok és az Államtanács weboldala ingyenes hozzáférést nyújt a tárgyalási naptárhoz, valamint a közhivatalok és magánszemélyek közötti, közigazgatási intézkedésekkel kapcsolatos vitás kérdésekben hozott ítéletek és végzések teljes szövegéhez.

Adatvédelmi okokból a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos keresésekre bizonyos korlátozások vonatkoznak.

Az Állami Számvevőszék weboldalán közzéteszi főbb végzéseit és ítéleteit, és ezek ingyenesen hozzáférhetők.

Az Állami Számvevőszék weboldala a Számvevőszék területi egységeinek portáljául is szolgál, és széles körű tájékoztatást kínál azok hatásköréről és működéséről.

Az adatbázisok neve és URL-elérhetősége


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 02/04/2019