Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Italija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųčekųestųgraikųanglųprancūzųlatviųmaltiečiųlenkųportugalųslovakųslovėnųsuomių.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Italijos specializuotų teismų sistemą.


Specializuoti teismai

Pagal Konstitucijos 102 straipsnį draudžiama steigti naujus „neeilinius ar specialiuosius“ teismus. Tačiau bendrosios jurisdikcijos teismuose gali būti steigiami skyriai, kurie specializuojasi konkrečiuose sektoriuose (pvz., specializuoti žemės ūkio skyriai). Juose dirba tie patys teisėjai, taip pat teismų sistemai nepriklausantys tam tikros srities specialistai.

Vis dėlto kai kurie specialieji teismai numatyti Konstitucijos 103 straipsnyje. Tai administraciniai teismai, Auditorių teismas ir karo teismai, įkurti dar prieš įsigaliojant Konstitucijai.

Karo teismai (tribunali militari) kompetentingi nagrinėti bylas dėl karinių pajėgų narių padarytų karo nusikaltimų, veikia atskirai nuo bendrosios teismų sistemos ir yra administruojami savivaldos institucijos, Aukščiausiosios karo teismų tarybos (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Administraciniai teismai

Administraciniai teismai nagrinėja privačių subjektų ir valdžios institucijų ginčus dėl viešojo administravimo institucijų priimtų sprendimų.

Administraciniai teismai nagrinėja, ar administracinė priemonė buvo tinkamai priimta; jie nenagrinėja priemonės tikslingumo. Pareiškus ieškinį administraciniam teismui, teismo prašoma panaikinti administracinę priemonę remiantis tuo, kad ji priimta neturint įgaliojimų (incompetenza), pažeidžiant teisę (violazione di legge) arba piktnaudžiaujant įgaliojimais (eccesso di potere).

Paprastai bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcija nuo administracinių teismų jurisdikcijos atskiriama atsižvelgiant į žalos, dėl kurios pateiktas ieškinys, pobūdį, visų pirma į tai, ar administracinė priemonė pažeidžia teisę (diritto soggettivo), ar tik teisėtą interesą (interesse legittimo): administraciniai teismai nagrinėja ieškinius dėl teisėtų interesų, nors jie taip pat turi išimtinę jurisdikciją kai kuriose kitose srityse.

Administracinių teismų savivaldos institucija yra Administracinių teismų pirmininkų taryba (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Regioniniai administraciniai teismai (tribunali amministrativi regionali) nagrinėja bylas pirmąja instancija.
  • Valstybės taryba (Consiglio di Stato) nagrinėja bylas antrąja instancija.

Auditorių teismas ir mokesčių teismai kompetentingi nagrinėti konkrečių sričių administracines bylas.

Auditorių teismą (Corte dei Conti) sudaro teisėjai ir prokurorai, kurie specializuojasi apskaitos srityje. Prie šio teismo įsteigta generalinė prokuratūra (Ufficio del procuratore generale), kuriai patikėtos tyrimo funkcijos. Auditorių teismas neseniai reformuotas, sudaryti savarankiški regioniniai atitinkamų sričių nagrinėjimo ir audito funkcijas vykdantys skyriai (sezioni regionali).

Auditorių teismo savivaldos institucija – Teismo pirmininkų taryba (Consiglio di Presidenza).

Auditorių teismo kompetencija:

  • iš anksto tikrinti įvairių vyriausybės ir kitų viešosios valdžios institucijų taikomų priemonių atitiktį įstatymams;
  • tikrinti viešojo administravimo subjektų finansų valdymą ir turtą;
  • priimti sprendimus dėl tokių klausimų kaip valstybinio sektoriaus finansų apskaita, pensijos ir valstybės tarnautojų atsakomybė.

Mokesčių teismai (commissioni tributarie) kompetentingi mokesčių srityje.

Teisinių duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKaro teismų interneto svetainėje galima rasti informacijos apie teismų istoriją ir bylas. Taip pat galima rasti informaciją apie svarbiausius teismo procesus dėl karo nusikaltimų (tik istoriniai procesai).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegioninių administracinių teismų ir Valstybės tarybos interneto svetainėje galima nemokamai gauti bylų nagrinėjimo tvarkaraštį ir susipažinti su visais sprendimų, potvarkių ir dekretų dėl valdžios institucijų ir privačių subjektų ginčų dėl viešojo administravimo institucijų priimtų sprendimų tekstais.

Duomenų apsaugos sumetimais nagrinėjamų apeliacinių skundų paieškai taikomi tam tikri apribojimai.

Auditorių teismo interneto svetainėje skelbiami pagrindiniai šio teismo sprendimai ir nutartys. Visuomenė gali su jais susipažinti nemokamai.

Auditorių teismo interneto svetainė taip pat yra teismo teritorinių skyrių portalas, joje gausu informacijos apie šių organų kompetenciją ir funkcijas.

Duomenų bazės pavadinimas ir URL


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2019