Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Itaalia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Sellel lehel esitatakse teave Itaalia erikohtute korralduse kohta.


Erijurisdiktsioon — sissejuhatus

Itaalia õigust hallatakse Itaalia rahva ja kohtunike nimel — põhiseaduslikel põhjustel — nende suhtes kohaldatakse üksnes seadust. Itaalia põhiseaduse artiklis 102 on sätestatud, et kohtuülesandeid täidavad tavakohtunikud, kes on asutatud ja reguleeritud kohtusüsteemi eeskirjadega: see tähendab, et ei tohi luua erikohtunikke või erikohtunikke (välja arvatud need, mis on selgesõnaliselt ette nähtud). Neid võib luua ainult teatud küsimustes spetsialiseerunud tavakodadesse, sealhulgas nende sobivatesse kodanikesse, kes ei ole kohtuorganid. Põhiseaduses on aga sätestatud kohtuorganite juhtumid, mis ei kuulu kohtusüsteemi (tavakohtud).

Erikohtud

Itaalia pädevus on vähenenud, mis puudutab tsiviilõigust (laiemas tähenduses), tavalisi õigusasju ja halduskohtuid. Halduskohtutel on pädevus kaitsta avalikku haldust õigustatud huvide eest ja, eelkõige seaduses täpsustatud küsimustes, ka üksikisiku õiguste kaitseks: halduskohtud on esimese astme halduskohus (piirkondlik halduskohus) ja riiginõukogu (apellatsioonikohus). Subjektiivsed õigused kuuluvad üldkohtute pädevusse; halduspädevus on pädev „õigustatud huvidega” seotud küsimustes. Haldusõiguse kood, mis sisaldab ka pädevuse eeldusi, sisaldub 104. aasta seadusandlikus dekreedis nr 2010. Lingil klikates avaneb uus akenHalduskohtumenetluse seadustik (G.A.) on (tasuta) kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Täiendav kohus on raamatupidamisjurisdiktsiooni täiendav kohus: Euroopa Kontrollikojal on pädevus avaliku sektori raamatupidamisarvestuse ja muude õigusaktidega kindlaks määratud küsimuste puhul. Raamatupidamise koodeks sisaldub 174. aasta seadusandlikus dekreedis nr 2016.

Itaalias on olemas ka maksujurisdiktsioon, mille menetluseeskirjad on sätestatud 546. aasta seadusandlikus dekreedis nr 1992. Maksujurisdiktsiooni teostavad piirkondlikud maksukomisjonid (esimese astme kohtud) ja piirkondlikud maksukomisjonid (apellatsioonikohtud). Kõik vaidlused, mis puudutavad igat liiki ja liiki maksudega seotud vaidlusi, sealhulgas piirkondlikud, provintsi- ja munitsipaaltasud ning maksed riiklikule tervishoiuteenistusele, alam- ja täiendavad maksud, asjakohased karistused ning muud tasud ja kõik muud maksud, kuuluvad maksujurisdiktsiooni alla.

Seaduse rikkumist (põhiseaduse artikkel 111) võib kassatsioonikohtusse edasi kaevata erikohtute tehtud otsuste peale.

Viimati ajakohastatud: 01/02/2018


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/10/2019