Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Italien

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

I det här avsnittet hittar du information om hur de särskilda domstolarna är organiserade i Italien.


Särskild behörighet – inledning

Den italienska rättvisan administreras av det italienska folket och domare – av konstitutionella skäl – omfattas endast av lagen. Enligt artikel 102 i den italienska konstitutionen utövas den dömande verksamheten av ordinarie domare som har inrättats och regleras av bestämmelserna om rättsväsendet: detta innebär att särskilda domare eller särskilda domare (förutom de som uttryckligen anges) inte får inrättas. De kan endast inrättas i de ordinarie avdelningarna av avdelningar som är specialiserade på vissa områden, bland annat med deltagande av lämpliga medborgare som inte är parter i rättsväsendet. I själva konstitutionen föreskrivs emellertid fall av rättsliga organ som inte ingår i rättsväsendet (det allmänna rättsväsendet).

Specialdomstolar

Den italienska jurisdiktionen har minskat, när det gäller civilrättsliga frågor (i vid bemärkelse), i ”vanliga” domstolar och ”administrativa” domstolar. Förvaltningsdomstolarna är behöriga att skydda den offentliga förvaltningen av legitima intressen och, i särskilda frågor som anges i lag, även individuella rättigheter: förvaltningsrätterna är den regionala förvaltningsdomstolen (TAR), som är i första instans, och Conseil d’Etat (Högsta förvaltningsdomstolen). De allmänna domstolarna är behöriga i frågor som rör ”subjektiva rättigheter”. den administrativa behörigheten är behörig i frågor som rör ”legitima intressen”. Den förvaltningsrättsliga lagen – som också omfattar behörighetsantaganden – finns i 2010 års lagdekret nr 104. Länken öppnas i ett nytt fönsterThe Administrative Justice Code (G.A.) finns tillgänglig (gratis) på engelska, franska och tyska.

Ytterligare en domstol är behörig i fråga om behörighet i fråga om bokföring: revisionsrätten har behörighet i frågor som rör offentlig redovisning och andra uppgifter som anges i lag. Redovisningslagen finns i lagdekret nr 174 från 2016.

I Italien finns även en skattejurisdiktion, vars förfaranderegler fastställs i lagdekret nr 546 från 1992. Skattejurisdiktionen utövas av de regionala skattekommissionerna (domstolar i första instans) och av de regionala skattekommissionerna (appellationsdomstolar). Alla tvister om skatter av alla slag och arter, i vilket fall som helst, inbegripet regionala, provinsiella och kommunala avgifter och bidrag till den nationella hälso- och sjukvården, undertjänsterna och de kompletterande tjänsterna, de relevanta sanktionerna och alla andra avgifter samt alla andra avgifter, hör till skattejurisdiktionen.

Ett brott mot lagen (artikel 111 i konstitutionen) ska alltid kunna överklagas till kassationsdomstolen mot domar som meddelats av särskilda domstolar.

Senaste uppdatering: 01/02/2018


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/10/2019