Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Itālija

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Itālijā.


Īpašā jurisdikcija — ievads

Itālijas tiesu iestāžu nosaukumi ir Itālijas iedzīvotāji un tiesneši — konstitucionālu iemeslu dēļ — ir pakļauti tikai likumam. Saskaņā ar Itālijas Konstitūcijas 102. pantu tiesu funkciju veic parastie miertiesneši, ko nosaka un reglamentē noteikumi par tiesu sistēmu: tas nozīmē, ka nedrīkst izveidot īpašus tiesnešus vai īpašus tiesnešus (izņemot tos, kas ir skaidri paredzēti). Tās var izveidot tikai parastajās palātu palātās, kas specializējušās konkrētās lietās, tostarp ar piemērotu pilsoņu līdzdalību, kuri nav tiesu iestāžu pārstāvji. Tomēr pati Konstitūcija paredz tādu tiesu iestāžu lietas, kas nav daļa no tiesu sistēmas (parastā tiesu sistēma).

Specializētās tiesas

Itālijas jurisdikcija attiecībā uz civiltiesībām (plašā nozīmē) ir samazinājusies “parastās” tiesu iestādēs un “administratīvajās” tiesās. Administratīvajām tiesām ir jurisdikcija aizsargāt valsts pārvaldi attiecībā uz likumīgām interesēm un, jo īpaši, ar tiesību aktos noteiktiem jautājumiem, arī attiecībā uz individuālajām tiesībām: administratīvās tiesas ir reģionālā administratīvā tiesa (TAR), kas ir pirmās instances tiesa, un Valsts padome (kas ir apelācijas tiesa). Vispārējās piekritības tiesām ir jurisdikcija lietās, kas attiecas uz “subjektīvām tiesībām”; administratīvā jurisdikcija ir kompetenta jautājumos, kas saistīti ar „likumīgām interesēm”. Administratīvās tiesvedības kodekss, kas ietver arī kompetences pieņēmumus, ir ietverts 104. gada Likumdošanas dekrētā Nr. 2010. Saite atveras jaunā logāAdministratīvo lietu kodekss (G.A.) ir pieejams (bez maksas) angļu, franču un vācu valodā.

Papildu tiesa ir grāmatvedības jurisdikcijā: revīzijas palātai ir jurisdikcija jautājumos par publisko uzskaiti un citiem tiesību aktos noteiktiem jautājumiem. Grāmatvedības kodekss ir ietverts 174. gada Likumdošanas dekrētā Nr. 2016.

Itālijā ir arī nodokļu jurisdikcija, kuras procedūras noteikumi ir paredzēti 546. gada Likumdošanas dekrētā Nr. 1992. Nodokļu jurisdikciju īsteno provinču nodokļu komisijas (pirmās instances tiesas) un reģionālās nodokļu komisijas (apelācijas tiesas). Visi strīdi, kas saistīti ar visu veidu un sugu nodokļiem, jebkurā gadījumā, kas minēti kā tādi, tostarp reģionālās, provinču un pašvaldību maksas, kā arī iemaksa Valsts veselības dienestā, apakšpunkti un papildu maksājumi, attiecīgie sodi, citi maksājumi un jebkādi citi maksājumi, pieder pie nodokļu jurisdikcijas.

Likuma pārkāpums (Konstitūcijas 111. pants) vienmēr ir atvērts, lai Kasācijas tiesā varētu pārsūdzēt spriedumu, ko taisījušas īpašās tiesas.

Pēdējā atjaunināšana: 01/02/2018


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/10/2019