Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Italja

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?

Din it-taqsima tagħtik informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ qrati speċjalizzati fl-Italja.


Ġurisdizzjoni speċjali — introduzzjoni

Il-ġustizzja Taljana hija amministrata f’isem il-poplu Taljan u l-imħallfin — għal raġunijiet kostituzzjonali — huma soġġetti biss għal-liġi. Skont l-Artikolu 102 tal-Kostituzzjoni Taljana, il-funzjoni ġudizzjarja hija eżerċitata minn maġistrati ordinarji stabbiliti u rregolati mir-regoli dwar is-sistema ġudizzjarja: dan ifisser li mħallfin speċjali jew imħallfin speċjali (għajr dawk espressament previsti) ma jistgħux jiġu stabbiliti. Dawn jistgħu jitwaqqfu biss fil-Kmamar ordinarji tal-awli speċjalizzati f’ċerti kwistjonijiet, inkluż bil-parteċipazzjoni ta’ ċittadini xierqa li mhumiex partijiet għall-ġudikatura. Madankollu, il-Kostituzzjoni nnifisha tipprovdi għal każijiet ta’ korpi ġudizzjarji li mhumiex parti mis-sistema ġudizzjarja (il-ġudikatura ordinarja).

Qrati speċjalizzati

Il-ġurisdizzjoni Taljana naqset, fir-rigward tal-liġi ċivili (fis-sens wiesa’), f’ġustizzja ‘ordinarja’ u fil-qrati ‘amministrattivi’. Il-qrati amministrattivi għandhom ġurisdizzjoni biex jipproteġu l-amministrazzjoni pubblika ta’ interessi leġittimi u, b’mod partikolari, materji speċifikati mil-liġi, kif ukoll tad-drittijiet individwali: il-qrati amministrattivi huma l-Qorti Amministrattiva Reġjonali (TAR) — li hija fl-ewwel istanza — u l-Kunsill tal-Istat (li huwa l-qorti tal-appell). Il-qrati ordinarji għandhom ġurisdizzjoni f’materji li għandhom x’jaqsmu ma’ “drittijiet suġġettivi”; il-ġuriżdizzjoni amministrattiva hija kompetenti għal kwistjonijiet relatati ma’ “interessi leġittimi”. Il-kodiċi tal-ġustizzja amministrattiva — li tinkludi wkoll is-suppożizzjonijiet ta’ kompetenza — jinsab fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 104 tal-2010. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-kodiċi tal-Ġustizzja Amministrattiva (G.A.) huwa disponibbli (mingħajr ħlas) bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

Qorti addizzjonali tal-liġi hija dik tal-ġurisdizzjoni tal-kontabilità: il-Qorti ta’ l-Awdituri għandha ġurisdizzjoni f’materji ta’ kontabilità pubblika u materji oħra speċifikati mil-liġi. Il-kodiċi tal-kontabilità jinsab fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 174 tal-2016.

Fl-Italja, hemm ukoll ġurisdizzjoni fiskali, li r-regoli proċedurali tagħha huma stabbiliti fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 546 tal-1992. Il-ġurisdizzjoni fiskali hija eżerċitata mill-kummissjonijiet provinċjali tat-taxxa (qrati tal-prim’ istanza) u mill-kummissjonijiet fiskali reġjonali (qrati tal-appell). It-tilwim kollu dwar it-taxxi ta’ kull tip u speċi, fi kwalunkwe każ imsejjaħ bħala tali, inklużi t-tariffi reġjonali, provinċjali u muniċipali u l-kontribuzzjoni għas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, is-sottopożizzjonijiet u dawk addizzjonali, il-penali rilevanti, u kwalunkwe imposta oħra, u kwalunkwe imposta oħra, jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni fiskali.

Ksur tal-liġi (Artikolu 111 tal-Kostituzzjoni) għandu dejjem ikun miftuħ għal appell lill-Qorti ta’ Kassazzjoni kontra sentenzi mogħtija mill-qrati speċjali.

L-aħħar aġġornament: 01/02/2018


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/10/2019