Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Włochy

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów wyspecjalizowanych we Włoszech.


Jurysdykcja szczególna – wprowadzenie

Włoski wymiar sprawiedliwości jest zarządzany w imieniu narodu włoskiego, a sędziowie – ze względów konstytucyjnych – podlegają jedynie prawu. Zgodnie z art. 102 konstytucji włoskiej funkcje sądowe są wykonywane przez sędziów zwykłych sędziów, którzy podlegają przepisom o ustroju sądów: oznacza to, że nie można powoływać specjalnych sędziów lub specjalnych sędziów (innych niż te wyraźnie przewidziane). Mogą one zostać utworzone wyłącznie w zwykłych izbach izb wyspecjalizowanych w niektórych sprawach, w tym z udziałem odpowiednich obywateli, którzy nie są stronami wymiaru sprawiedliwości. Jednakże sama Konstytucja przewiduje dla organów sądowych, które nie są częścią systemu sądowego (zwykłego sądownictwa).

Sądy wyspecjalizowane

W odniesieniu do spraw z zakresu prawa cywilnego (w szerokim znaczeniu) jurysdykcję sądów włoskich uznaje się w „powszechnym” sądzie i „sądach administracyjnych”. Sądy administracyjne mają jurysdykcję w zakresie ochrony uzasadnionych interesów publicznych oraz, w szczególności określonych w przepisach prawa, również praw jednostki: sądami administracyjnymi jest Regionalny Sąd Administracyjny (TAR) – który jest sądem pierwszej instancji – oraz Rada Stanu (sąd apelacyjny). Sądy powszechne są właściwe w sprawach „praw podmiotowych”; kompetencje administracyjne są właściwe w sprawach związanych z „uzasadnionymi interesami”. Kodeks postępowania przed sądami administracyjnymi – który obejmuje również założenia dotyczące kompetencji – zawarty jest w dekrecie ustawodawczym nr 104 z 2010 r. Link otworzy się w nowym oknieKodeks wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych jest dostępny (bezpłatnie) w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Sądem dodatkowym jest sąd właściwy w zakresie rachunkowości: Trybunał Obrachunkowy jest właściwy w sprawach dotyczących rachunkowości publicznej i innych spraw określonych przez prawo. Kodeks rachunkowości znajduje się w dekrecie ustawodawczym nr 174 z 2016 r.

We Włoszech istnieje również jurysdykcja podatkowa, której przepisy proceduralne zostały określone w dekrecie ustawodawczym nr 546 z 1992 r. Kompetencje podatkowe są wykonywane przez regionalne komisje podatkowe (sądy pierwszej instancji) oraz przez regionalne komisje podatkowe (sądy apelacyjne). Wszystkie spory dotyczące podatków wszystkich rodzajów i gatunków, w każdym przypadku, o którym mowa jako takie, w tym opłaty regionalne, regionalne i gminne oraz składki na rzecz krajowej służby zdrowia, podpunkty i dodatkowe opłaty, odpowiednie kary, a także wszelkie inne opłaty i wszelkie inne opłaty, należą do jurysdykcji podatkowej.

Naruszenie prawa (art. 111 Konstytucji) jest zawsze zaskarżalne do sądu kasacyjnego od orzeczeń wydanych przez sądy szczególne.

Ostatnia aktualizacja 01/02/2018


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2019