Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Litva

Tato stránka poskytuje informace o specializovaných soudech Litvy.


Specializované soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Ústavní soud Litevské republiky (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) zajišťuje nadřazenost Ústavy v rámci právního systému. Rozhoduje o otázkách ústavního soudnictví tak, že posuzuje, zda jsou zákony a jiné právní akty přijaté parlamentem v souladu s Ústavou a zda akty přijaté prezidentem nebo vládou republiky jsou v souladu s Ústavou a právními předpisy.

Správní soudy

V Litvě existuje šest správních soudů:

  • Nejvyšší správní soud Litvy (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas),
  • pět krajských správních soudů.

Nejvyšší správní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší správní soud Litvy (Vyriausiasis administracinis teismas) je soudem prvního a posledního stupně pro správní věci spadající do jeho pravomoci ze zákona. Projednává opravné prostředky proti rozhodnutím, nálezům a příkazům okresních správních soudů a proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech týkajících se správních přestupků.

Nejvyšší správní soud také projednává návrhy na obnovení ukončených správních řízení, včetně věcí týkajících se správních přestupků v oblastech stanovených zákonem. Nejvyšší správní soud vypracoval jednotné postupy pro výklad a používání zákonů a jiných právních aktů.

Krajské správní soudy (apygardų administraciniai teismai)

Krajské správní soudy jsou soudy se zvláštní pravomocí. Jejich funkcí je projednávat stížnosti (návrhy) týkající se správních opatření a činnosti či opomenutí (neplnění povinností) subjektů veřejné a státní správy.

Regionální správní soudy řeší spory v oblasti veřejné správy a zabývají se záležitostmi týkajícími se zákonnosti regulační správních aktů, daňové spory atd.

Než se obrátíte na správní soud, lze jednotlivé právní akty nebo opatření přijaté subjekty veřejné správy projednat v předsoudní fázi. V takovém případě spory šetří obecní veřejné komise pro správní spory, okresní komise pro správní spory a Vrchní komise pro správní spory (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019