Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Lucembursko

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

V tomto oddíle najdete přehled specializovaných soudů v Lucemburku.


Specializované soudy

Specializované soudy v rámci obecného soudního systému

Conseil arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Veškeré spory týkající se sociálního zabezpečení, pokud jde o příslušnost nebo odpovědnost, příspěvky, pokuty a dávky, s výjimkou sporů, na které se vztahuje čl. 317 nebo které se týkají článků 147 a 148 zákona o sociálním pojištění, posuzuje rozhodčí rada sociálního zabezpečení (Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales, dále jen „Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales“). Rozhodnutí přijatá v konečném důsledku Conseil arbitral de la sécurité sociale a rozsudky Nejvyšší rady jsou předmětem kasačního opravného prostředku.

Správní soudy

Správní soud

Není-li ze zákona stanoveno jinak, lze odvolání podat u správního soudu, který zasedá v Lucemburku, proti rozhodnutím správního soudu prvního stupně o návrzích na zrušení individuálních správních rozhodnutí nebo rozhodnutí vydaných v souvislosti se správními opatřeními regulační povahy. Správní soud rovněž rozhoduje v řízení o kasačním opravném prostředku a ve věci samé v řízení proti rozhodnutím jiných správních soudů, které podaly návrhy na zrušení, pokud zvláštní zákony přiznávají těmto soudům příslušnost.

Všichni advokáti, kteří se mohou dovolávat před soudy Lucemburského velkovévodství, jsou oprávněni se dovolávat před správním soudem; avšak „advokáty ze seznamu I“ v tabulkách, které každoročně vypracovávají rady komory, mají výhradní právo provádět vyšetřování a řízení (ministerstvo spravedlnosti).

Stát je před správním soudem zastoupen úředníkem nebo advokátem.

Správní soud

Správní soud prvního stupně (Tribunal administratif), který zasedá v Lucemburku, rozhoduje o žalobách podaných pro nedostatek pravomoci v rozporu s pravomocemi, nesprávným výkonem pravomoci nebo porušením právních předpisů nebo postupů určených k ochraně soukromých zájmů proti správním rozhodnutím, u nichž není v souladu s právními a správními předpisy k dispozici žádná jiná možnost nápravy, a proti správním opatřením, která mají regulační povahu bez ohledu na orgán, od něhož pocházejí. Má zpravidla rozhodovací pravomoc ve sporech týkajících se přímých a místních daní a poplatků.

Odvolání proti rozsudkům správního soudu prvního stupně je možné podat u správního soudu.

Správní soud prvního stupně je soudem, který se zabývá otázkami rozhodnutí vedoucího oddělení pro přímé zdanění v případech, kdy tyto žaloby stanoví příslušné právní předpisy.

Další zvláštní soudy

Působení Ústavního soudu

Ústavní soud (Cour Constitutionnelle), pokud jde o soulad právních předpisů s ústavou, s výjimkou případů, kdy zákon ratifikuje smlouvu.

Pokud účastník řízení vznese dotaz ohledně souladu zákona s Ústavou u běžného soudu nebo správního soudu, je soud povinen obrátit se na Ústavní soud, ledaže podle jeho názoru: Rozhodnutí v této věci není nezbytné k vynesení svého rozsudku; B) otázka je zcela neopodstatněná; (c) Ústavní soud se již vyjádřil k otázce ve stejné věci.

Ústavní soud se skládá z předsedy Nejvyššího soudu, předsedy správního soudu, dvou soudců kasačního soudu a pěti soudců jmenovaných velkovévodou na společné poradenství Nejvyššího soudu a správního soudu. Ústavní soud se skládá z jediného senátu složeného z pěti soudců.

Právní databáze v těchto oblastech

Viz Odkaz se otevře v novém okně.oddíl týkající se soudů na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup k databázi je zdarma.

Stručný popis obsahu

Viz internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně. rozhodčího soudu a Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Viz Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránky správních soudů.

Viz internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně. ústavního soudu

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/09/2019