Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Liuksemburgas

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Šiame skyriuje apžvelgiami Liuksemburgo specializuoti teismai.


Specializuoti teismai

Bendrosios kompetencijos teismai

Taryba, Taryba, Taryba, Taryba, Taryba.

Visus ginčus dėl socialinės apsaugos, susijusių su priklausymu ar atsakomybe, įmokomis, baudomis ir išmokomis, išskyrus nurodytuosius Socialinio draudimo kodekso 317 straipsnyje arba 147 ir 148 straipsniuose, vertina Conseil arbitražinė de la sécurité sociale (Socialinio draudimo arbitražo taryba) ir, pateikus skundą, Conseil supérieur de la sécurité sociales (Socialinio draudimo asociacija). Sprendimus, kuriuos galiausiai priėmė Conseil arbitrais de la sécurité sociale (pranc. Conseil arbitrage de la sécurité sociale), ir dėl Aukščiausiosios tarybos sprendimų galima pateikti apeliacinį skundą dėl teisės klausimo.

Administraciniai teismai

Administracinis teismas

Jei įstatyme nenustatyta kitaip, Administraciniam teismui, kurio būstinė yra Liuksemburge, galima paduoti apeliacinius skundus dėl atskirųjų Administracinio teismo sprendimų panaikinimo ir dėl sprendimų dėl įstatymų įgyvendinamųjų administracinių teisės aktų. Administracinis teismas taip pat nagrinėja apeliacinius skundus ir iš esmės nagrinėja skundus dėl kitų administracinių teismų sprendimų dėl prašymų pakeisti sprendimą, priimamų pagal specialiais įstatymais šiems teismams priskirtą jurisdikciją.

Visi advokatai, turintys teisę pareikšti ieškinį Didžiosios Hercogystės teismuose, turi teisę kreiptis į Administracinį teismą; tačiau advokatų tarybos kasmet rengiamų lentelių „I sąrašo advokatų“ vienintelė teisė atlikti tyrimus ir procesinius veiksmus (Teisingumo ministerija).

Valstybei Administraciniame apeliaciniame teisme atstovauja paskirtas pareigūnas arba advokatas.

Administracinis tribunolas

Administracinis tribunolas, kurio būstinė yra Liuksemburge, nagrinėja skundus dėl valdžios pareigūnų nekompetentingumo, įgaliojimų viršijimo, naudojimusi įgaliojimais ne pagal paskirtį, įstatymų ar procedūrų, kuriomis ginami privatūs interesai, pažeidimo, dėl visų administracinių sprendimų, kurių niekaip kitaip apskųsti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus neįmanoma, ir dėl bet kurios valdžios institucijos išleistų įstatymų įgyvendinamųjų administracinių teisės aktų. Tribunolas paprastai taip pat nagrinėja ginčus, susijusius su tiesioginiais mokesčiais ir komunaliniais mokesčiais bei rinkliavomis.

Administracinio tribunolo sprendimus apeliacine tvarka galima apskųsti Administraciniam teismui.

Administracinis teismas iš esmės nagrinėja skundus dėl Tiesioginių mokesčių administracijos direktoriaus sprendimų, jeigu pagal įstatymus, kuriais ši sritis reglamentuojama, galima pateikti tokius skundus.

Kiti specializuoti teismai

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas priimdamas sprendimus sprendžia, ar įstatymai neprieštarauja Konstitucijai, išskyrus tuos įstatymus, kuriais tvirtinamos sutartys.

Kai šalis kelia klausimą dėl to, ar teisės aktas atitinka Konstituciją bendrosios kompetencijos teisme ar administraciniame teisme, teismas privalo perduoti klausimą Konstituciniam Teismui, nebent, jo nuomone: A) sprendimas šiuo klausimu nėra būtinas, kad jis galėtų priimti sprendimą; B) šis klausimas visiškai nepagrįstas; C) Konstitucinis Teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu.

Konstitucinį Teismą sudaro Aukščiausiojo teisingumo teismo pirmininkas, Administracinio apeliacinio teismo pirmininkas, du Kasacinio teismo teisėjai ir penki teisėjai, didžiojo hercogo skiriami Aukščiausiajam teisingumo teismui ir Administraciniam apeliaciniam teismui pateikus bendrą nuomonę. Konstitucinį Teismą sudaro penkių teisėjų kolegija.

Teisinių duomenų bazės

Žr. Teisingumo ministerijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainės teismų skyrelį.

Ar duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Trumpas turinio aprašas

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Conseil arbitraže ir Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale) svetainę.

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadministracinių teismų interneto svetainę.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKonstitucinio Teismo interneto svetainė

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2019