Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Luksemburg

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Sellel lehel esitatakse ülevaade Luksemburgi erikohtutest.


Erikohtud

Erikohtud üldkohtute süsteemis

Nõukogu ja Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Sotsiaalkindlustuskaitsega seotud vaidlusi, mis on seotud sotsiaalkindlustuse kindlustamisega, sissemaksete, trahvide ja hüvitistega, välja arvatud need, mis on hõlmatud sotsiaalkindlustusseadustiku artikliga 317 või artiklitega 147 ja 148, hindab Sotsiaalkindlustuskohus (Conseil arbitral de la sécurité sociale) ja apellatsioonil Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Sotsiaalkindlustusühendus). Conseil arbitral de la sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) ja ülemkohtu otsuste lõplik otsus tehakse kassatsioonkaebuse alusel.

Halduskohtud

Kõrgem halduskohus

Kui seadus ei näe ette teisiti, võib Luxembourg’is tegutsevasse kõrgemasse halduskohtusse (Cour Administrative) esitada edasikaebusi esimese astme halduskohtu (tribunal administratif) otsuste peale halduse üksikotsuste või regulatiivse iseloomuga haldusmeetmete kohta tehtud otsuste tühistamiseks. Kõrgem halduskohus arutab ka apellatsiooni— või esimese astme kohtuna edasikaebusi tühistamise taotlused läbi vaadanud teiste halduskohtute otsuste vastu, kui eriseaduste alusel on kõnealustele kohtutele antud asjaomane pädevus.

Kõigil advokaatidel, kellel on õigus esineda kaitsjana Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtutes, on õigus esineda kaitsjana kõrgemas halduskohtus; kuid igal aastal advokatuuri nõukogu koostatud tabelite „I nimistu advokaatidel” on õigus teostada uurimisi ja menetlusi (kohtu jurist).

Riiki esindab kõrgemas halduskohtus ametnikust esindaja või advokaat.

Halduskohus

Luxembourg’is tegutsev esimese astme halduskohus (Tribunal Administratif) arutab kaebusi, mis on seotud pädevuse puudumise, võimupiiride ületamise, võimu kuritarvitamise või seaduse või erahuvide kaitsmiseks mõeldud õigusnormide rikkumisega, samuti haldusotsuste vastu esitatud kaebusi, mille puhul ei ole muud meetmed seaduste ja eeskirjade kohaselt kättesaadavad, ning mistahes asutuse koostatud regulatiivse iseloomuga haldusmeetmete vastu esitatud kaebusi. Samuti on halduskohus üldjuhul pädev tegema otsuseid otseste maksudega ning kohalike omavalitsuste lõivude ja maksudega seotud vaidlustes.

Esimese astme halduskohtu otsuste vastu võib esitada edasikaebuse kõrgemasse halduskohtusse.

Esimese astme halduskohus arutab esimese astme kohtuna otseste maksude osakonna juhataja otsuste vastu esitatud kaebusi, kui asjaomastes õigusaktides on ette nähtud sellise edasikaebamise võimalus.

Muud erikohtud

Konstitutsioonikohus

Põhiseaduskohus (Cour Constitutionnelle) otsustab, kas seadused (välja arvatud lepingute ratifitseerimise seadused) on kooskõlas põhiseadusega.

Kui pool tõstatab küsimuse õiguse põhiseadusele vastavuse kohta tavalisele kohtule või halduskohtule, on kohus kohustatud edastama küsimuse konstitutsioonikohtule, välja arvatud juhul, kui tema arvates: Otsus asja kohta ei ole otsuse tegemiseks vajalik; Küsimus on täielikult ilma alusta; (c) konstitutsioonikohus on juba teinud otsuse samal teemal.

Põhiseaduskohtusse kuuluvad ülemkohtu esimees, kõrgema halduskohtu esimees, kaks kassatsioonikohtu kohtunikku ja viis kohtunikku, keda suurhertsog määrab ülemkohtu ja kõrgema halduskohtu ühisel ettepanekul. Põhiseaduskohus võtab otsuseid vastu viiest kohtunikust koosneva kolleegiumina.

Neid küsimusi käsitlevate õigusaktide andmebaasid

Vt justiitsministeeriumi Lingil klikates avaneb uus akenveebisaidil kohtualluvust käsitlev alajaotus.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Lühike sisukirjeldus

Sociale Lingil klikates avaneb uus aken Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Vt Lingil klikates avaneb uus akenhalduskohtute veebisait.

Viidata Lingil klikates avaneb uus aken konstitutsioonikohtu veebisaidile

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/09/2019