Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe specializate - Luxemburg

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În acesta secțiune veți găsi o prezentare generală a instanțelor specializate din Luxemburg.


Instanțe specializate

Instanțe judiciare

Consiliul Arbitral și Consiliul Superior pentru Asigurări Sociale

Toate contestațiile în materie de securitate socială cu privire la afilierea sau la supunerea la plata impozitelor, la contribuții, la amenzi și prestații, cu excepția celor prevăzute la articolul 317 sau a celor privind articolele 147 și 148 din Codul asigurărilor sociale sunt judecate de Consiliul Arbitral și, în apel, de Consiliul Superior pentru Asigurări Sociale. Hotărârile pronunțate în ultimă instanță de Consiliul Arbitral, precum și hotărârile Consiliului Superior pot face obiectul unei acțiuni în casație.

Instanțe administrative

Curtea Administrativă

În absența unor dispoziții legale contrare, apelul poate fi introdus la Curtea Administrativă, cu sediul la Luxemburg, împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul Administrativ în calitate de instanță de anulare, împotriva hotărârilor administrative individuale, precum și împotriva hotărârilor pronunțate în materie de acte administrative cu caracter normativ. Curtea Administrativă se mai pronunță și în apel și ca instanță de fond cu privire la acțiunile introduse împotriva hotărârilor altor instanțe administrative care s-au pronunțat asupra acțiunilor în reformare cu privire la care legile speciale atribuie competențe acestor instanțe.

Toți avocații admiși să pledeze în fața tribunalelor din Marele Ducat sunt, de asemenea, admiși să pledeze în fața Curții Administrative; cu toate acestea, „avocații înscriși pe lista I” din tablourile întocmite anual de către consiliile ordinelor de avocați sunt singurii îndreptățiți să îndeplinească actele de cercetare și de procedură (calitatea de reprezentant legal).

Statul este reprezentat în fata Curții Administrative de un delegat al guvernului sau de un avocat.

Tribunalul Administrativ

Tribunalul Administrativ, cu sediul la Luxemburg, se pronunță în acțiunile introduse pe motive de lipsă a competenței, exces și abuz de putere, încălcare a legii sau a normelor destinate să protejeze interesele private, împotriva tuturor hotărârilor administrative cu privire la care, conform actelor cu putere de lege și actelor administrative, nu este admisibilă nicio altă acțiune și împotriva actelor administrative cu caracter normativ, indiferent de autoritatea emitentă. Acesta judecă de asemenea, în principiu, contestațiile privind impozitele directe și impozitele și taxele locale.

Împotriva hotărârilor Tribunalului Administrativ poate fi introdusă o cale de atac în fața Curții Administrative.

Tribunalul Administrativ are competența să judece ca instanță de fond acțiunile introduse împotriva deciziilor directorului Administrației Impozitelor Directe, în cazurile în care legile în materie prevăd o astfel de acțiune.

Alte instanțe specializate

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională se pronunță, prin hotărâre, cu privire la conformitatea legilor cu Constituția, cu excepția legilor de aprobare a tratatelor.

În situația în care o parte adresează o întrebare cu privire la conformitatea unei legi cu Constituția în fața unei instanțe judiciare sau administrative, aceasta este obligată să sesizeze Curtea Constituțională, sub rezerva situațiilor în care apreciază că: a) pentru a se pronunța, nu este necesară o hotărâre cu privire la întrebarea adresată; b) întrebarea nu este întemeiată; c) Curtea Constituțională s-a pronunțat deja asupra unei întrebări având același obiect.

Curtea Constituțională este compusă din președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții Administrative, doi consilieri pe lângă Curtea de Casație și cinci magistrați numiți de Marele Duce, cu avizul comun al Curții Supreme de Justiție și al Curții Administrative. Curtea Constituțională este compusă dintr-o secție care judecă în complet de cinci magistrați.

Băncile de date juridice în aceste materii

A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea privind instanțele de pe site-ul Ministerului Justiției.

Accesul la banca de date este gratuit?

Da, accesul la banca de date este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

A se vedea site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Arbitral și al Consiliului Superior pentru Asigurări Sociale.

A se vedea site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor administrative.

A se vedea site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Constituționale.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 27/03/2015