Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Luxemburg

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Tässä osassa on tietoa Luxemburgin erikoistuomioistuimista.


Erityistuomioistuimet

Yleiset tuomioistuimet

Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Sosiaalivakuutuslain sosiaalivakuutuslautakunta (Conseil de la sécurité sociale) ja Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (sosiaalivakuutuslaitos) ratkaisee mahdolliset riidat, jotka koskevat sosiaaliturvalain 317 artiklassa tai sosiaalivakuutuslain 147 ja 148 artiklassa tarkoitettuja sosiaaliturvamaksuja, sakkoja ja etuuksia. Conseil de la sécurité sociale -tuomioistuimen (Conseil de la sécurité sociale) tekemistä päätöksistä ja korkeimman neuvoston päätöksistä on valitettu oikeuskysymykseen.

Hallintotuomioistuimet

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative)

Ellei laissa toisin säädetä, ensimmäisenä oikeusasteena toimivan hallintotuomioistuimen ( Tribunal administratif) kumoamiskanteita koskevista ratkaisuista, jotka koskevat yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä tai hallinnollisten säädösten perusteella tehtyjä päätöksiä, on mahdollista valittaa Luxemburgissa sijaitsevaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus käsittelee lisäksi pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen ominaisuudessa valituksia, jotka koskevat muutoksenhakukanteista muissa hallintotuomioistuimissa erityislainsäädännön mukaisen toimivallan nojalla tehtyjä päätöksiä.

Kaikilla asianajajilla, jotka saavat toimia asiamiehinä Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuimissa, on siihen oikeus myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. kuitenkin ”List I -juristeilla”, jotka ovat asianajajaliiton vuosittain laatimia taulukoita, on yksinoikeus suorittaa tutkinta- ja oikeudenkäyntiasiakirjat (oikeusministerin oikeusministerin kabinetissa).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valtiota edustaa valtuutettu asiamies (délégué) tai asianajaja.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin (Tribunal administratif)

Luxemburgissa sijaitseva ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin käsittelee valituksia, jotka koskevat toimivallan puuttumista tai ylittämistä, yksityisten etujen turvaamiseksi säädettyjen lakien tai menettelymääräysten rikkomista, sellaisia hallinnollisia päätöksiä vastaan, joista ei lakien tai asetusten perusteella voida valittaa muilla keinoin, ja hallinnollisia säädöksiä vastaan niitä antaneista viranomaisista riippumatta. Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin käsittelee myös välittömiä veroja sekä kunnallisveroa ja -maksuja koskevia valituksia.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin käsittelee pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen ominaisuudessa kanteita, joita nostetaan verojohtajan (directeur de l’Administration des contributions directes) tekemistä päätöksistä tapauksissa, joissa asiaa koskeva lainsäädäntö mahdollistaa muutoksenhaun.

Muut erikoistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin

Perustuslakituomioistuin antaa ratkaisuja lakien perustuslainmukaisuudesta. tämä ei koske valtiosopimusten hyväksymistä koskevia lakeja.

Kun asianosainen esittää yleisessä tuomioistuimessa tai hallintotuomioistuimessa kysymyksen jonkin lain perustuslainmukaisuudesta, yleisen tuomioistuimen tai hallintotuomioistuimen on saatettava asia vireille perustuslakituomioistuimessa lukuun ottamatta tapauksia, joissa se katsoo, että (a) päätös asiasta ei ole tarpeen tuomion antamiseksi; (b) kysymys on täysin perusteeton; (c) perustuslakituomioistuin on jo antanut tuomion samasta aiheesta.

Perustuslakituomioistuin koostuu korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajista, kahdesta kassaatiotuomioistuimen oikeusneuvoksesta sekä viidestä muusta tuomarista, jotka suurherttua nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhteisestä ehdotuksesta. Perustuslakituomioistuimessa on vain yksi jaosto, joka käsittelee asiat viiden tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaanon oikeusministeriön verkkosivuston oikeuslaitosta käsittelevillä sivuilla.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Kyllä, tietokannan käyttö on maksutonta.

Tietoja lyhyesti

Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaan Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhallintotuomioistuimen verkkosivut.

Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaan perustuslakituomioistuimen verkkosivut.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019