Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Luxemburg

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Ebben a fejezetben a luxemburgi szakosított bíróságokról adunk áttekintést.


Szakosított bíróságok

Szakosított bíróságok a rendes bíróságok rendszerében

Conseil Detailet Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

A társadalombiztosítással kapcsolatos vitákat, a járulékokat, a pénzbírságokat és az ellátásokat – kivéve a 317. cikk, illetve a szociális biztonsági törvény 147. és 148. cikkét –, a Conseil választottbíróság de la sécurité sociale (Társadalombiztosítási Döntőbizottság), valamint – fellebbezés esetén – a Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Társadalombiztosítási Egyesület) bírálja el. A végső soron a Conseil választottbíróság de la sécurité sociale (Conseil választotte de la sécurité sociale) és a Legfelsőbb Tanács ítéletei ellen fellebbezésnek van helye.

Közigazgatási bíróságok

Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság

Ellenkező törvényi rendelkezés hiányában a Luxembourg városban székelő Közigazgatási Fellebbviteli Bírósághoz (Cour Administrative) fellebbezést lehet benyújtani a Közigazgatási Bíróság (tribunal administratif) határozatai ellen, melyben kérhető egyedi határozatok, vagy szabályozási jellegű közigazgatási intézkedéssel kapcsolatban hozott határozatok megsemmisítése. A Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság ezen felül másodfokon jogkérdésben jár el el olyan más közigazgatási bíróságok határozataival szembeni fellebbezések esetében, amelyekben azok külön törvények által számukra megállapított hatáskör alapján, határozat semmissé nyilvánítására irányuló ügyekben jártak el.

A luxemburgi bíróságok előtt eljárni jogosult valamennyi ügyvéd eljárhat a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság előtt is; ugyanakkor az ügyvédi kamarák által évente összeállított táblázatokban szereplő „I. lista jogászai” kizárólagos joggal rendelkeznek a bizonyításfelvétel és eljárások lefolytatására (a Bíróság ügyésze).

Az államot a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság előtt köztisztviselő vagy ügyvéd képviseli.

Közigazgatási Bíróság

A luxembourgi székhelyű Közigazgatási Bíróság (Tribunal Administratif) a hatáskör hiánya, hatásköri túllépés vagy hatáskörrel való visszaélés, valamint törvénysértés vagy a magánérdekek védelmét szolgáló eljárási szabályok megsértése miatt indított közigazgatási határozatokkal szembeni kereseteket bírálja el, ha a törvények és rendeletek értelmében semmilyen más jogorvoslati lehetőség nincs, továbbá eljár a bármely hatóság által hozott szabályozási jellegű közigazgatási aktusok ellen benyújtott keresetek tárgyában. Ezen felül hatásköre főszabály szerint a közvetlen adókkal, valamint a közvetlen és közvetett kommunális adókkal összefüggő vitás kérdésekre is kiterjed.

A Közigazgatási Bíróság határozatai ellen a Közigazgatási Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni.

A Közigazgatási Bíróság érdemben bírálja el a közvetlen adózásért felelős hivatal igazgatójának határozataival szembeni jogorvoslati kérelmeket azokban az esetekben, amikor a vonatkozó törvények ilyen jogorvoslatot lehetővé tesznek.

Egyéb szakosított bíróságok

Az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Cour Constitutionnelle) dönt a törvények alkotmányosságáról, a nemzetközi szerződések jóváhagyásáról szóló törvények kivételével.

Ha valamelyik fél rendes bíróság vagy közigazgatási bíróság előtti alkotmányjogi kérdést vet fel, a bíróság köteles a kérdést az Alkotmánybírósághoz irányítani, kivéve, ha a véleménye szerint: A) nem szükséges határozatot hozni az ügyben; B) a kérdés teljes mértékben alap nélkül van; C) az Alkotmánybíróság már foglalkozott egy kérdéssel ugyanebben a témában.

Az Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Bíróság elnökéből, a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság elnökéből, a Semmítőszék két bírójából, valamint a Legfelsőbb Bíróság és a Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság együttes véleménye alapján a nagyherceg által kinevezett öt bíróból áll. Az Alkotmánybíróság egyetlen tanácsában öt alkotmánybíró ülésezik.

A témára vonatkozó jogi adatbázisok

Lásd A link új ablakot nyit megaz Igazságügyi Minisztérium honlapjának Bíróságok című fejezetét.

Ingyenes az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

A A link új ablakot nyit meg Tanács választott tanácsa és a Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale) honlapja

Lásd A link új ablakot nyit mega közigazgatási bíróságok weboldalát.

Hivatkozás az A link új ablakot nyit meg Alkotmánybíróság honlapjára

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 13/09/2019