Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Lussemburgu

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?

F’din is-sezzjoni issib ħarsa ġenerali lejn il-qrati speċjalizzati fil-Lussemburgu.


Qrati speċjalizzati

Qrati ordinarji

Conseil Arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Kwalunkwe tilwim li jikkonċerna s-sigurtà soċjali li jikkonċerna l-affiljazzjoni jew ir-responsabbiltà, il-kontribuzzjonijiet, il-multi u l-benefiċċji, ħlief dawk koperti mill-Artikolu 317 jew li jikkonċernaw l-Artikoli 147 u 148 tal-Kodiċi tal-Assigurazzjoni Soċjali, għandu jiġi vvalutat mill-Kunsill tas-Sigurtà Soċjali (Bord ta’ Arbitraġġ tal-Assigurazzjoni Soċjali) u, fuq appell, mill-Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali). Deċiżjonijiet finalment mogħtija mill-Kunsill Arbitral de la sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) u s-sentenzi tal-Kunsill Suprem huma suġġetti għal appell fuq punt ta’ liġi.

Il-qrati amministrattivi

Il-Qorti Amministrattiva

Sakemm mhux stabbilit xort’ oħra mil-liġi, jista’ jitressaq appell quddiem il-Qorti Amministrattiva, li qiegħda l-Lussemburgu, mid-deċiżjonijiet tat-Tribunal amministrattiv li jħassar id-deċiżjonijiet, mid-deċiżjonijiet amministrattivi individwali kif ukoll id-deċiżjonijiet mogħtija fir-rigward ta’ natura regolatorja. Il-Qorti Amministrattiva tiddeċiedi wkoll fl-appell fuq kwistonijiet ta’ sustanza fi proċedimenti li jattakkaw id-deċiżjonijiet ta’ qrati amministrattivi oħra li jkunu semgħu talbiet għat-tħassir meta’ l-liġijiet speċjali jagħtuhom din il-ġuriżdizzjoni.

L-avukati kollha li jistgħu jidhru quddiem it-Tribunali tal-Gran Dukat jistgħu jidhru wkoll quddiem il-Qorti Amministrattiva; madankollu, il- “avukati tal-Lista I” tat-tabelli mfassla kull sena mill-Kunsilli tal-Avukatura għandhom id-dritt uniku li jwettqu l-atti ta’ inkjesta u l-proċedimenti (il-Ministeru tal-Avukat fil-Qorti).

L-Istat huwa rappreżentat quddiem il-Qorti Amministrattiva minn uffiċjal tal-Gvern jew minn avukat.

It-Tribunal Amministrattiv

It-Tribunal Amministrattiv, li qiegħed il-Lussemburgu, jiddeċiedi dwar azzjonijiet imressqa minħabba inkompetenza, awtorità ultra vires, u abbuż ta’ poter, ksur tal-liġi jew proċeduri maħsuba biex jipproteġu l-interessi privati, kontra kull deċiżjonijiet amministrattivi li għalihom ma hemmx aktar rimedji u kontra d-deċiżjonijiet amministrattivi ta’ natura regolamentarja, tkun xi tkun l-awtorità li tkun ħarġithom. Bħala regola ġenerali huwa jisma’ wkoll kwistjonijiet relatati ma’ taxxi diretti u taxxi tal-komun oħra.

Jista’ jsir appell mid-deċiżjonijiet tat-Tribunal Amministrattiv quddiem il-Qorti Amministrattiva.

It-Tribunal Amministrattiv jiddeċiedi l-mertu ta’ rikorsi kontra d-deċiżjonijiet tad-Direttur tad-Dipartiment tat-taxxa diretta fejn il-liġi tippermetti rikors.

Qrati speċjalizzati oħra

Il-Qorti Kostituzzjonali

Il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi, permezz ta’ sentenza, dwar il-konformità tal-liġijiet mal-Kostituzzjoni, ħlief dawk il-liġijiet li jirratifikaw it-trattati.

Meta parti tqajjem kwistjoni dwar il-konformità ta’ liġi mal-Kostituzzjoni quddiem qorti ordinarja jew qorti amministrattiva, il-qorti tkun obbligata tirreferi l-kwistjoni lill-Qorti Kostituzzjonali, sakemm, fl-opinjoni tagħha: (a) deċiżjoni dwar il-kwistjoni mhijiex meħtieġa biex tkun tista’ tagħti s-sentenza tagħha; (b) il-mistoqsija hija kompletament mingħajr bażi; (c) il-Qorti Kostituzzjonali diġà ddeċidiet dwar kwistjoni dwar l-istess suġġett.

Il-Qorti Kostituzzjonali hija ffurmata mill-President tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja, il-Presdient tal-Qorti Amministrattiva, żewġ imħallfin mill-Qorti tal-Kassazzjoni u ħames maġistrati maħtura mill-Gran Dukat, fuq il-parir konġunt tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja u l-Qorti Amministrattiva. Il-Qorti Kostituzzjonali għandha diviżjoni waħda b’ħames maġistrati.

Il-bażijiet tad-dejta ġuridiċi f’dawn l-oqsma

Ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidat-taqsima fuq il-qrati tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva l-aċċess għad-database huwa bla ħlas.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Ara s-sit Internet tal-Conseil Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida arbitral u l-Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidas-sit elettroniku tal-Qrati Amministrattivi.

Irreferi għas-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qorti Kostituzzjonali

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019