Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Luksemburg

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Ta stran vsebuje pregled specializiranih sodišč v Luksemburgu.


Specializirana sodišča

Redna sodišča

Conseil Arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Morebitne spore v zvezi s socialno varnostjo v zvezi s pripadnostjo ali odgovornostjo, prispevki, globami in dajatvami, razen tistih, ki so zajeti v členu 317 ali v zvezi s členoma 147 in 148 Zakonika socialnega zavarovanja, presoja Conseil arbitral sociale (Arbitražni odbor za socialno zavarovanje) in, po pritožbi, Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales. Odločbe, ki jih je na koncu izdalo Conseil arbitral sociale (Conseil arbitral sociale), in sodbe vrhovnega sveta so predmet kasacijske pritožbe.

Upravna sodišča

Višje upravno sodišče

Razen če ni drugače določeno z zakonom, se lahko pri višjem upravnem sodišču, ki ima sedež v mestu Luxembourg, vloži pritožba zoper odločbe upravnega sodišča, ki lahko razveljavi posamične upravne odločbe ter odločbe na področju upravnih ukrepov s področja zakonodaje. Višje upravno sodišče obravnava zadeve kot drugostopenjsko oziroma pritožbeno sodišče in kot stvarno pristojno sodišče obravnava pritožbe zoper odločbe drugih upravnih sodišč, ki so odločala o predlogih za obnovitev postopka, in sicer na podlagi posebnih zakonov.

Vsi odvetniki, ki imajo pravico zastopanja na sodiščih Velikega vojvodstva, imajo tudi pravico zastopanja na višjem upravnem sodišču; vendar pa imajo „odvetniki iz liste I“ tabele, ki jih vsako leto sestavijo odvetniške zbornice, izključno pravico do izvajanja preiskovalnih dejanj in postopkov (ministrstvo, pristojno na Sodišču).

Državo pred višjim upravnim sodiščem zastopa vladni pooblaščenec ali odvetnik.

Upravno sodišče

Upravno sodišče, ki ima sedež v mestu Luxemburg, odloča o pritožbah, vloženih zaradi nepristojnosti, prekoračitve in zlorabe pooblastil, kršenja zakonov ali postopkov za zaščito zasebnih interesov, zoper vse upravne odločbe v zvezi s katerimi po zakonih in uredbah ni mogoče uporabiti nobenega drugega postopka, in zoper upravne ukrepe s področja zakonodaje, ne glede na organ, ki jih je izdal. Načeloma je pristojno tudi za spore v zvezi z neposrednimi davki ter občinskimi davki in pristojbinami.

Zoper odločbe Upravnega sodišča je mogoče vložiti pritožbo pri Višjem upravnem sodišču.

Upravno sodišče lahko sodi kot stvarno pristojno sodišče v pritožbah zoper odločitve vodje upravnega oddelka v zvezi z neposrednimi prispevki v primerih, ko je to omogočeno z zakonodajo.

Druga specializirana sodišča

Ustavno sodišče

Ustavno sodišče s sodbo odloči o skladnosti zakonov z ustavo; ne odloča pa o tistih zakonih, ki se nanašajo na potrditev mednarodnih pogodb.

Če stranka postavi vprašanje o skladnosti zakona z ustavo pred rednim sodiščem ali upravnim sodiščem, mora sodišče zadevo predložiti ustavnemu sodišču, razen če po njegovem mnenju: Odločba o zadevi ni potrebna, da bi lahko izdalo sodbo; Vprašanje (b) je v celoti brez podlage; Ustavno sodišče je o istem vprašanju že odločalo.

Ustavno sodišče sestavljajo predsednik vrhovnega sodišča, predsednik višjega upravnega sodišča, dva sodnika kasacijskega sodišča in pet sodnikov, ki jih imenuje veliki vojvoda na podlagi skupnega mnenja vrhovnega sodišča in višjega upravnega sodišča. Ustavno sodišče zaseda v senatu petih sodnikov.

Ustrezne pravne zbirke podatkov

Obiščite Povezava se odpre v novem oknuoddelek o pristojnostih sodišč na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Kratek opis vsebine

Glej spletno mesto Conseil Conseil Povezava se odpre v novem oknu in Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale).

Obiščite spletno Povezava se odpre v novem oknustran upravnih sodišč.

Glej spletno mesto Povezava se odpre v novem oknu Ustavnega sodišča

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019