Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Luxemburg

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

I det här avsnittet finns en översikt över specialdomstolar i Luxemburg.


Specialdomstolar

Specialdomstolar i det allmänna domstolssystemet

Conseil arbitral et Conseil supérieur de la sécurité sociale

Conseil arbitral de la sécurité sociale ( socialförsäkringskammaren) och Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Social Insurance Arbitration) och Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Social Insurance Arbitration) och Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Social Insurance Arbitration) och Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (Social Insurance Arbitration) och Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales (socialförsäkringsförbundet), ska prövas av Conseil arbitral de la sécurité sociale (socialförsäkringsnämnden) och, efter överklagande, av Conseil supérieur de la sécurité sociale des assurances sociales. De beslut som slutligen fattas av Conseil arbitral de la sécurité sociale (Conseil arbitral de la sécurité sociale) och Högsta rådets beslut överklagas till domstol.

Förvaltningsdomstolar

Högsta förvaltningsdomstolen

Om inte annat föreskrivs i lag kan talan väckas vid förvaltningsdomstolen (Cour administrative), som sammanträder i Luxemburg, mot beslut som fattats av förvaltningsdomstolen i första instans, om talan om ogiltigförklaring av enskilda förvaltningsbeslut eller beslut som meddelats med avseende på administrativa åtgärder av regleringskaraktär. Förvaltningsrätten prövar även överklagande och prövning i sak av beslut från andra förvaltningsdomstolar som har prövat en talan om ogiltigförklaring när särskilda bestämmelser ger dessa domstolar behörighet.

Advokater som får föra talan vid de allmänna domstolarna får också föra talan vid högsta förvaltningsdomstolen. ”Förteckning I” i de tabeller som varje år upprättas av advokatsamfundet har exklusiv rätt att utföra undersökningar och förfaranden (justitieministeriet vid domstolen).

Staten företräds inför förvaltningsdomstolen av en tjänsteman eller en advokat.

Förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i första instans (Tribunal administratif), som är belägen i Luxemburg, beslutar om talan om fördragsbrott som väckts på grund av bristande myndighetsutövning, maktmissbruk eller åsidosättande av lag eller av förfaranden som syftar till att skydda privata intressen mot administrativa beslut beträffande vilka inga andra rättsmedel finns tillgängliga i enlighet med gällande lagar och andra författningar samt administrativa åtgärder som har en regleringsform, oavsett från vilken myndighet de härrör. Domstolen avgör också mål om direkta skatter och kommunala skatter och avgifter.

Förvaltningsdomstolens avgöranden kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsrätten i första instans är prövningsdomstol för beslut av chefen för avdelningen för direkt beskattning i de fall där sådan talan föreskrivs i den relevanta lagstiftningen.

Andra specialdomstolar

Författningsdomstolen

Författningsdomstolen (Cour Constitutionnelle) fastställer regler om lagars överensstämmelse med konstitutionen, utom när det finns en lag som ratificerar ett fördrag.

När en part tar upp en fråga om lagars överensstämmelse med konstitutionen vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol, är domstolen skyldig att hänskjuta frågan till författningsdomstolen, såvida den inte anser A) ett beslut i frågan är inte nödvändigt för att döma i saken, B) frågan helt saknar grund, Författningsdomstolen har redan avgjort en fråga om samma ämne.

Författningsdomstolen består av ordföranden för Högsta domstolen, ordföranden för förvaltningsdomstolen, två domare vid kassationsdomstolen samt fem domare som utnämns av storhertig till gemensamma råd från Högsta domstolen och förvaltningsdomstolen. Författningsdomstolen har en avdelning med fem domare.

Rättsdatabas på området

Se Länken öppnas i ett nytt fönsteravsnittet om domstolar på justitieministeriets webbplats

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Kort innehållsbeskrivning

Se webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönster Conseil arbitral och Conseil supérieur de la sécurité sociale (Conseil supérieur de la sécurité sociale).

Se Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för förvaltningsdomstolarna.

Se Länken öppnas i ett nytt fönster författningsdomstolens webbplats

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 13/09/2019