Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas

Vairākās dalībvalstīs ir specializētas tiesas, kas izskata īpašas lietas. Parasti šīs tiesas izskata ar administratīviem jautājumiem saistītus strīdus, bet dažkārt privātpersonu vai uzņēmumu strīdus.


Vairākās dalībvalstīs ir specializētas tiesas, kas izskata administratīvās lietas, t. i., ar administratīviem jautājumiem saistītus valsts iestāžu un privātpersonu vai uzņēmumu strīdus par valsts pārvaldes iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, piemēram, strīdus par būvatļaujām, uzņēmējdarbības atļaujām vai nodokļu paziņojumiem.

Dažās dalībvalstīs ir specializētas tiesas, kas izskata ar nodarbinātības jautājumiem saistītus privātpersonu un/vai uzņēmumu strīdus (civillietas).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020