Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Málta

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Ez a rész a máltai szakbíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.


Szakosított bíróságok

Az Alkotmánybíróság

Másodfok

Fellebbezés

E bíróság meghallgatására — az állítólagos emberi jogi jogsértésekkel, az alkotmány értelmezésével és a jogszabályok érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben – kerül sor. Szintén eredeti hatáskörrel rendelkezik a képviselőház tagjaival kapcsolatos kérdések és a képviselőház tagjainak megválasztására vonatkozó bármilyen hivatkozás eldöntésére.

A főigazságszolgáltatás és két másik bíró elnökletével

A polgári bíróság első kollégiuma

Első fok

A polgári bíróság első kollégiuma az alkotmány és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által védett emberi jogok és alapvető szabadságok állítólagos megsértésével kapcsolatos ügyekkel is foglalkozik.

A bíró elnökét a bíró látja el.

Ipari Törvényszék

Első fok

Ez a bíróság a tisztességtelen elbocsátással és a munkahelyi hátrányos megkülönböztetéssel vagy egyéb jogellenes bánásmóddal kapcsolatos ügyeket tárgyalja.

Az elnöki tisztséget az elnök tölti be.

Bérleti díjszabályozó tanács

Első fok

A bérleti díjakról szóló rendelet tanácsa a lízing feltételeinek módosításával kapcsolatos ügyeket tárgyalja, beleértve a bérleti díjak emelését és megszüntetését. Ezeknek az eseteknek a 1995. június 1. előtt megkötött bérleti megállapodásokra kell vonatkozniuk.

Az ügyész elnöki tisztségét betöltő bíró

Döntőbizottság

Első fok

A földdöntőbizottság a kisajátított földterületek besorolásával kapcsolatos ügyeket, a kisajátítás nyilvános célját és a tulajdonosnak járó kártérítés összegét tárgyalja.

Az ügyész elnöki tisztségét betöltő bíró

Rural Lease Control Board

Első fok

Ez az igazgatótanács a telekkel foglalkozó, a tulajdonosok által a bérlet megszűnésével kapcsolatos bérleti és kártérítési ügyekben jár el.

Az ügyész elnöki tisztségét betöltő bíró

Közigazgatási Felülvizsgálati Bíróság (Administrative Review Tribunal

Első fok

Ez a bíróság jogosult a közigazgatási aktusok felülvizsgálatára.

Az elnöki tisztet egy bíró vagy bíró látja el.

A vagyonbíróság felosztása

Első fok

Ez a bíróság meghallgatja az elhunyt személy örökösei által közösen tartott vagyon felosztásával kapcsolatos ügyeket, és dönt róluk.

A választott bíró elnöke

A Versenyjogi és Fogyasztóvédelmi Bíróság

Fellebbezés

Ez a Fórum tárgyalja és rendezi a Versenypolitikai Főigazgatóság főigazgatója és a fogyasztói ügyekért felelős főigazgató határozatai vagy intézkedései elleni fellebbezéseket. A Közszolgálati Törvényszék határozatai véglegesek, kivéve azokat a kivételes eseteket, amikor a fellebbezés elintézésre kerül. az ilyen fellebbezéseket azonban a jogkérdésekre kell korlátozni.

A bíró elnökét és tagjait a bírák és két képviselő látja el.

A közjegyzői törvények felülvizsgálata

Első fok

Ez egy különleges bíróság, amely nyomon követi az összes közjegyzőt, a közjegyzői levéltárat és az állami nyilvántartó hivatalt. A hatóság hatáskörrel rendelkezik a Közjegyzői Archívum, a Nyilvános Hivatal és a közjegyzők irodái meglátogatására és ellenőrzésére, valamint fegyelmi szankciók kiszabására. A Számvevõszék hatáskörrel rendelkezik arra is, hogy elrendelje az állami nyilvántartó nyilvántartásában szereplő adatok hibás adatainak helyesbítését.

Látogatóként ismert tagokból

 

Közigazgatási bíróságok

A bírósági felülvizsgálat az a folyamat, amelynek során valamely kormányzati szerv, hatóság vagy ügynökség határozatát felül lehet vizsgálni és végső soron a bíróságok visszavonják, ha azok jogellenesek.

A fellépés bárki számára elérhető, aki valamely kormányzati határozat vagy az őket érintő intézkedés miatt sérelmet szenved. A máltai törvénytár 12. fejezetének 469a. cikk az az operatív cikk, amely ilyen felhatalmazást ad a bíróságoknak. A bírósági felülvizsgálat azonban még e jogszabályi rendelkezés hiányában is a bíróságok belső hatalmának tekinthető a demokratikus államok által általában elfogadott hatalmi ágak szétválasztása alapján.

A rendes bíróságok – nevezetesen a Polgári Bíróság első kollégiuma – joghatósággal rendelkeznek ilyen ügyekben, a fellebbviteli bírósághoz fordulás jogával.

A közigazgatási igazságszolgáltatásról szóló törvény 2009. január 1-jén lépett hatályba, és rendelkezik a közigazgatási felülvizsgálati törvényszék létrehozásáról. E független és pártatlan bíróság a bármely károsult által elé terjesztett közigazgatási jogi aktusokat, valamint a hozzá utalt jogvitákra vonatkozó szabályokat tekinti át. Elnöke olyan személy, aki egy máltai bíró vagy bíró hivatalának birtokában van. A Bíróság határozatai ellen a Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni.

Egyéb különleges bíróságok

A helyi törvényszékek

A helyi törvényszékek a máltai igazságszolgáltatási rendszer szerves részét képezik. Ezek a bíróságok kiterjesztéseként is értelmezhetők, és olyan bűncselekményekkel foglalkoznak, amelyek – bár jelentéktelen jellegűek – a nyilvánosság számára rendkívül kellemetlenek lehetnek. A helyi törvényszékek élén a jogérvényesülésért felelős biztos áll, akiket ugyanúgy neveznek ki és távolítanak el, mint bármely más bírót. Ez garantálja, hogy minden polgárnak lehetősége van arra, hogy konkrét panaszt nyújtson be, miközben biztosítja a tisztességes tárgyalás alapelveinek tiszteletben tartását. Kilenc helyi törvényszék foglalkozik több helyi önkormányzattal.

Jogi adatbázisok

Kérjük, olvassa el az „ Igazságszolgáltatás szervezése a tagállamokban – Málta” című máltai oldalt, ahol részletes tájékoztatást és linkeket talál a releváns adatbázisokra.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megMinistry for Justice, Culture és Local Government (Igazságügyi, Kulturális és Önkormányzati Minisztérium)

A link új ablakot nyit megBírósági szolgálatok

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – Sentenzi Online

A link új ablakot nyit megBírósági eljárások – bírósági eljárások

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – Hall-használat

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – Statisztika

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – árverés útján történő igazságügyi értékesítés

A link új ablakot nyit megBírósági szolgálatok – Civil formanyomtatványok (máltaiul)

A link új ablakot nyit megJogi szolgáltatások (Málta joga)


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 13/09/2019