Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Málta

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Ez a rész a máltai szakbíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.


Szakosított bíróságok

Az Alkotmánybíróság

Másodfok

Fellebbezés

E bíróság meghallgatására — az állítólagos emberi jogi jogsértésekkel, az alkotmány értelmezésével és a jogszabályok érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben – kerül sor. Szintén eredeti hatáskörrel rendelkezik a képviselőház tagjaival kapcsolatos kérdések és a képviselőház tagjainak megválasztására vonatkozó bármilyen hivatkozás eldöntésére.

A főigazságszolgáltatás és két másik bíró elnökletével

A polgári bíróság első kollégiuma

Első fok

A polgári bíróság első kollégiuma az alkotmány és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által védett emberi jogok és alapvető szabadságok állítólagos megsértésével kapcsolatos ügyekkel is foglalkozik.

A bíró elnökét a bíró látja el.

Ipari Törvényszék

Első fok

Ez a bíróság a tisztességtelen elbocsátással és a munkahelyi hátrányos megkülönböztetéssel vagy egyéb jogellenes bánásmóddal kapcsolatos ügyeket tárgyalja.

Az elnöki tisztséget az elnök tölti be.

Bérleti díjszabályozó tanács

Első fok

A bérleti díjakról szóló rendelet tanácsa a lízing feltételeinek módosításával kapcsolatos ügyeket tárgyalja, beleértve a bérleti díjak emelését és megszüntetését. Ezeknek az eseteknek a 1995. június 1. előtt megkötött bérleti megállapodásokra kell vonatkozniuk.

Az ügyész elnöki tisztségét betöltő bíró

Döntőbizottság

Első fok

A földdöntőbizottság a kisajátított földterületek besorolásával kapcsolatos ügyeket, a kisajátítás nyilvános célját és a tulajdonosnak járó kártérítés összegét tárgyalja.

Az ügyész elnöki tisztségét betöltő bíró

Rural Lease Control Board

Első fok

Ez az igazgatótanács a telekkel foglalkozó, a tulajdonosok által a bérlet megszűnésével kapcsolatos bérleti és kártérítési ügyekben jár el.

Az ügyész elnöki tisztségét betöltő bíró

Közigazgatási Felülvizsgálati Bíróság (Administrative Review Tribunal

Első fok

Ez a bíróság jogosult a közigazgatási aktusok felülvizsgálatára.

Az elnöki tisztet egy bíró vagy bíró látja el.

A vagyonbíróság felosztása

Első fok

Ez a bíróság meghallgatja az elhunyt személy örökösei által közösen tartott vagyon felosztásával kapcsolatos ügyeket, és dönt róluk.

A választott bíró elnöke

A Versenyjogi és Fogyasztóvédelmi Bíróság

Fellebbezés

Ez a Fórum tárgyalja és rendezi a Versenypolitikai Főigazgatóság főigazgatója és a fogyasztói ügyekért felelős főigazgató határozatai vagy intézkedései elleni fellebbezéseket. A Közszolgálati Törvényszék határozatai véglegesek, kivéve azokat a kivételes eseteket, amikor a fellebbezés elintézésre kerül. az ilyen fellebbezéseket azonban a jogkérdésekre kell korlátozni.

A bíró elnökét és tagjait a bírák és két képviselő látja el.

A közjegyzői törvények felülvizsgálata

Első fok

Ez egy különleges bíróság, amely nyomon követi az összes közjegyzőt, a közjegyzői levéltárat és az állami nyilvántartó hivatalt. A hatóság hatáskörrel rendelkezik a Közjegyzői Archívum, a Nyilvános Hivatal és a közjegyzők irodái meglátogatására és ellenőrzésére, valamint fegyelmi szankciók kiszabására. A Számvevõszék hatáskörrel rendelkezik arra is, hogy elrendelje az állami nyilvántartó nyilvántartásában szereplő adatok hibás adatainak helyesbítését.

Látogatóként ismert tagokból

 

Közigazgatási bíróságok

A bírósági felülvizsgálat az a folyamat, amelynek során valamely kormányzati szerv, hatóság vagy ügynökség határozatát felül lehet vizsgálni és végső soron a bíróságok visszavonják, ha azok jogellenesek.

A fellépés bárki számára elérhető, aki valamely kormányzati határozat vagy az őket érintő intézkedés miatt sérelmet szenved. A máltai törvénytár 12. fejezetének 469a. cikk az az operatív cikk, amely ilyen felhatalmazást ad a bíróságoknak. A bírósági felülvizsgálat azonban még e jogszabályi rendelkezés hiányában is a bíróságok belső hatalmának tekinthető a demokratikus államok által általában elfogadott hatalmi ágak szétválasztása alapján.

A rendes bíróságok – nevezetesen a Polgári Bíróság első kollégiuma – joghatósággal rendelkeznek ilyen ügyekben, a fellebbviteli bírósághoz fordulás jogával.

A közigazgatási igazságszolgáltatásról szóló törvény 2009. január 1-jén lépett hatályba, és rendelkezik a közigazgatási felülvizsgálati törvényszék létrehozásáról. E független és pártatlan bíróság a bármely károsult által elé terjesztett közigazgatási jogi aktusokat, valamint a hozzá utalt jogvitákra vonatkozó szabályokat tekinti át. Elnöke olyan személy, aki egy máltai bíró vagy bíró hivatalának birtokában van. A Bíróság határozatai ellen a Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni.

Egyéb különleges bíróságok

A helyi törvényszékek

A helyi törvényszékek a máltai igazságszolgáltatási rendszer szerves részét képezik. Ezek a bíróságok kiterjesztéseként is értelmezhetők, és olyan bűncselekményekkel foglalkoznak, amelyek – bár jelentéktelen jellegűek – a nyilvánosság számára rendkívül kellemetlenek lehetnek. A helyi törvényszékek élén a jogérvényesülésért felelős biztos áll, akiket ugyanúgy neveznek ki és távolítanak el, mint bármely más bírót. Ez garantálja, hogy minden polgárnak lehetősége van arra, hogy konkrét panaszt nyújtson be, miközben biztosítja a tisztességes tárgyalás alapelveinek tiszteletben tartását. Kilenc helyi törvényszék foglalkozik több helyi önkormányzattal.

Jogi adatbázisok

Kérjük, olvassa el az „ Igazságszolgáltatás szervezése a tagállamokban – Málta” című máltai oldalt, ahol részletes tájékoztatást és linkeket talál a releváns adatbázisokra.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megMinistry for Justice, Culture és Local Government (Igazságügyi, Kulturális és Önkormányzati Minisztérium)

A link új ablakot nyit megBírósági szolgálatok

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – Sentenzi Online

A link új ablakot nyit megBírósági eljárások – bírósági eljárások

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – Hall-használat

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – Statisztika

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – árverés útján történő igazságügyi értékesítés

A link új ablakot nyit megBírósági szolgálatok – Civil formanyomtatványok (máltaiul)

A link új ablakot nyit megJogi szolgáltatások (Málta joga)


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 13/09/2019