Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Málta

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata máltai nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

 

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Ez a fejezet a máltai szakosított bíróságok szervezetéről nyújt információt.


Szakosított bíróságok

The Constitutional Court (alkotmánybíróság)

Másodfok

Fellebbviteli fórum

Ez a bíróság a feltételezett emberi jogi jogsértésekkel, az Alkotmány értelmezésével és a jogszabályok érvénytelenségével kapcsolatos ügyekben benyújtott fellebbezéseket tárgyalja. Elsődleges hatáskörébe körébe tartozik továbbá a Képviselőház tagjaival kapcsolatos kérdések tárgyalása és a képviselőházi tagok választásával kapcsolatban elé utalt ügyekben való határozathozatal.

A főbíró elnökletével és két további bíró részvételével jár el.

The First Hall of the Civil Court (a polgári bíróság első kollégiuma)

Első fok

A polgári bíróság első kollégiuma az alkotmány, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény által védett emberi jogok és alapvető szabadságjogok feltételezett megsértésével kapcsolatos ügyekkel is foglalkozik.

Egyesbíró elnökletével jár el.

Industrial Tribunal (munkaügyi törvényszék)

Első fok

Ez a törvényszék bírálja el a tisztességtelen elbocsátással, valamint a megkülönböztető vagy más módon jogellenes munkahelyi bánásmóddal kapcsolatos ügyeket.

Elnök vezetésével jár el.

Rent Regulation Board (bérletszabályozási tanács)

Első fok

A bérletszabályozási tanács a bérleti feltételek megváltoztatásával kapcsolatos ügyeket tárgyalja, ideértve a bérleti díj emelését és a bérlet felmondását is. Az ügyeknek 1995. június 1. előtt kötött bérleti megállapodásokhoz kell kapcsolódniuk.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

Land Arbitration Board (földügyi döntőbíróság)

Első fok

A földügyi döntőbíróság a kisajátított földek besorolásával, a kisajátítás közérdekű céljával és a tulajdonost megillető kártalanítás összegével kapcsolatos ügyeket tárgyalja.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

Rural Lease Control Board (földbérlet-szabályozási tanács)

Első fok

Ez a tanács a földbérleti ügyekkel és az ilyen bérleti szerződések felmondása kapcsán a tulajdonosok által támasztott követelésekkel foglalkozik.

Egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

Administrative Review Tribunal (közigazgatási felülvizsgálati törvényszék)

Első fok

E törvényszék hatáskörébe tartozik a közigazgatási aktusok felülvizsgálata.

Egyesbíró vagy egy törvényszéki bíró elnökletével jár el.

Partition of Inheritances Tribunal (hagyatékfelosztási törvényszék)

Első fok

Ez a törvényszék jár el és dönt az elhunyt személy hagyatékának az örököstársak közötti felosztásával kapcsolatos ügyekben.

Egy döntőbíró elnökletével jár el.

The Competition and Consumer Appeals Tribunal (versenyjogi és fogyasztóvédelmi fellebbviteli törvényszék)

Fellebbviteli fórum

Ez a törvényszék a versenyjogi főigazgató és a fogyasztóvédelmi főigazgató határozatai, utasításai és intézkedései elleni fellebbezéseket tárgyalja és bírálja el. A törvényszék határozatai főszabály szerint jogerősek, ellenük csak kivételes esetekben lehet fellebbezni. Azonban az ilyen fellebbezések lehetősége is a jogkérdések körére korlátozódik.

Egy bíró elnökletével és két tag részvételével jár el.

Court of Revision of Notarial Acts (közjegyzői aktusok felülvizsgálati bírósága)

Első fok

E szakosított bíróság felügyeletet gyakorol valamennyi közjegyző, a közjegyzői levéltár és az állami nyilvántartás felett. Látogatást tehet és ellenőrzést végezhet a közjegyzői levéltárban, az állami nyilvántartásban és a közjegyzői irodákban, és fegyelmi szankciókat is kiszabhat. Elrendelheti továbbá az állami nyilvántartásban szereplő téves információk helyesbítését.

„Visitors” (látogatók) néven ismert tagok alkotják.

Közigazgatási bíróságok

A bírósági felülvizsgálat az az eljárás, amelynek során a kormányzati szervek, hatóságok vagy hivatalok határozatait a bíróság felülvizsgálhatja, végső soron pedig hatályon kívül helyezheti, ha azokat jogellenesnek találja.

Keresetet bárki indíthat, aki az őt érintő közigazgatási határozatot vagy cselekményt sérelmezi. Ezt a hatáskört a máltai jogszabályok gyűjteménye 12. fejezetének 469A. cikke biztosítja a bíróságok számára. Mindazonáltal a hatalmi ágak elválasztásának – általában minden demokratikus ország által követett – alapelve értelmében a bírósági felülvizsgálat lehetősége e jogszabályi felhatalmazás hiányában is a bíróságok elválaszthatatlan hatáskörének tekinthető.

Ezek a kérdések a rendes bíróságok – nevezetesen a polgári bíróság első kollégiuma – hatáskörébe tartoznak, fellebbezést pedig a fellebbviteli bírósághoz lehet benyújtani.

A közigazgatási bíráskodásról szóló, 2009. január 1-jén hatályba lépett törvény rendelkezett a közigazgatási felülvizsgálati törvényszék felállításáról. Ez a független és pártatlan törvényszék vizsgálja felül a sérelmet szenvedett felek által elé terjesztett közigazgatási aktusokat, valamint elbírálja az elé utalt jogvitákat. Elnöke olyan személy lehet, aki bírói vagy törvényszéki bírói tisztséget tölt vagy töltött be Máltán. A törvényszék határozata ellen a fellebbviteli bírósághoz lehet fellebbezni.

Más szakosított bíróságok

Helyi törvényszékek

A helyi törvényszékek a máltai bírósági rendszer szerves részét képezik. A bíróságok kiterjesztésének tekinthetők, és olyan büntetendő cselekményekkel foglalkoznak, amelyek – bár csekély súlyúak – jelentősen zavarhatják a polgárokat. A helyi törvényszékeken egy igazságügyi biztos elnököl, akit ugyanúgy neveznek ki és mentenek fel, mint bármely más törvényszéki bírót. Ez garantálja, hogy meghatározott esetekben – a tisztességes tárgyalás alapelveinek tiszteletben tartása mellett – minden állampolgár hangot adhasson sérelmének. Kilenc helyi törvényszék működik, amelyek több helyi tanácsot fognak össze.

Jogi adatbázisok

Az igazságszolgáltatás szervezete a tagállamokban – Málta” című oldalon elérhető részletes tájékoztatás mellett megtalálhatja az érintett adatbázisokra mutató linkeket is.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megIgazságügyi, Kulturális és Helyi Önkormányzati Minisztérium

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – ítéletek online

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – bírósági eljárás

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – teremhasználat

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – statisztikák

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – bírósági árverés útján történő értékesítés

A link új ablakot nyit megBírósági szolgáltatások – nyomtatványok polgári ügyekhez (máltai nyelven)

A link új ablakot nyit megJogi szolgáltatások (máltai jogszabályok)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 13/05/2015